Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Trybalski, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 24382107100

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem58431338
2014312
2013211
2012211
20117124
2010211
2009624
20086123
2007624
2006211
2005312
2004312
200322
200255
200111
2000615
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem584612
2014312
2013211
2012211
2011734
2010211
2009651
2008651
200766
2006211
200533
200433
200322
200255
200111
200066
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem58535
201433
201322
201222
2011761
2010211
2009651
2008651
200766
2006211
200533
200433
200322
200255
200111
200066
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem58751
2014321
2013211
2012211
2011725
201022
200966
2008615
200766
200622
200533
200433
200322
200255
200111
200066
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem582434
201433
201322
2012211
2011743
201022
2009642
2008642
2007642
200622
200533
200433
200322
200255
200111
200066
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem583919
201433
201322
2012211
2011752
2010211
2009651
200866
2007633
200622
2005321
2004312
200322
2002532
200111
2000651
1999221
 • 50-lecie Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów50 years of Department of Mineral Processing, Environmental Protection and Waste Utilization / Marian BROŻEK, Kazimierz TRYBALSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 3–6. — Stan i perspektywy górnictwa i geoinżynierii w najbliższej dekadzie : konferencja zorganizowana z okazji Dnia Górnika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] oraz Jubileuszu 50-lecia Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów : Kraków 2002 / red. z. spec. Marian Brożek. — Kraków : The Polish Mineral Engineering Society, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza jakości modeli dyskretnych na przykładzie modeli flotacji rudy $Zn-Pb$ w WPM „Olkusz-Pomorzany”An analyse of discrete models quality on the example of $Zn-Pb$ ore flotation in WPM “Olkusz-Pomorzany” / Kazimierz TRYBALSKI, Michał Siwiec, Cezary Reguła // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. spec., s. 315–326. — Bibliogr. s. 325–326, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości poprawy efektywności procesu mielenia poprzez dobór parametrów pracy młynówAnalysis of possibilities of grinding process improvement by selection of grinders work parameters / Kazimierz TRYBALSKI, Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny, Witold Pawlos // W: ICNOP : VIII międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : 21–23 maja 2007, Wojcieszyce : materiały konferencyjne = VIII International Conference on Non-ferrous Ore Processing : conference proceedings / red. Anna Antoniuk, Dorota Zagozdon-Pluskota ; KGHM Cuprum CBR, Instytut Metali Nieżelaznych, KGHM Polska Miedź S. A.. — [Polska : s. n.], [2007]. — Na okł. dod.: 55-lecie IMN ; 40-lecie KGHM Cuprum CBR. — S. 117–136. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza pracy układu technologicznego mielenia flotacji z wykorzystaniem modeli blokowych, transmitancyjnych oraz programu Simulink MatlabAnalysis of the work of grinding and flotation technological system with application of block and transmittance models and Simulink Matlab program / Kazimierz TRYBALSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 555–573. — Bibliogr. s. 573, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg. obwoluty. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_45.pdf

 • słowa kluczowe: miedź, modelowanie, transmitancja, przeróbka

  keywords: copper, modelling, transmittance, processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wielostadialnych przeróbczych układów technologicznych z wykorzystaniem schematów blokowych i transmitancjiThe multistaged analysis of processing technological systems with using of block schemes and transmittance / Kazimierz TRYBALSKI, Dariusz FOSZCZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.2 zesz. spec., s. 147–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Summ.. — Stan i perspektywy górnictwa i geoinżynierii w najbliższej dekadzie : konferencja zorganizowana z okazji Dnia Górnika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] oraz Jubileuszu 50 [pięćdziesięcio]-lecia Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów : Kraków 2002 / red. zesz. spec. Marian Brożek. — Kraków : Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2002

 • słowa kluczowe: transmitancja, przeróbka surowców mineralnych, schematy blokowe

  keywords: transmittance, processing of mineral materials, block schemes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza właściwości dynamicznych procesów i układów technologicznych przeróbki surowców mineralnychAnalyses of dynamical properties of processes and mineral processing systems / Kazimierz TRYBALSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 125 [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 83). — Bibliogr. s. 120–126, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wskaźników jakości procesów przeróbczych jako kryteriów sterowaniaThe analysis of quality indexes of mineral processes treated as control criterions / Kazimierz TRYBALSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. 1, s. 25–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: mielenie, flotacja, przeróbka kopalin, wskaźnik jakości, optymalizacja sterowania

  keywords: flotation, milling, quality index, control optimization, mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Application of computer image analysis and scanning electron microscopy in environmental engineering and waste management / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Challenges of Modern Technology ; ISSN 2082-2863. — 2011 vol. 2 (no. 2), s. 56–62. — Bibliogr. s. 61–62. — 'Young scientists towards the challenges of modern technology' : Warsaw, September 2011. — tekst: https://bibliotekanauki.pl/articles/115780.pdf

 • keywords: scanning electron microscopy, solid waste, environmental engineering, computer image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of modern research methods for the evaluation of copper ores enrichment : new technologies / K. TRYBALSKI, D. FOSZCZ, A. KRAWCZYKOWSKA, A. Konieczny // W: IMPC Istanbul 2006 : proceedings of the XXIII International Mineral Processing Congress : Istanbul, Turkey 3–8 September 2006, Vol. 1 / eds.: Güven Önal [et al.]. — Istanbul, Turkey : PROMEDADVERTISINGAGENCY, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 975-7946-27-3. — S. 829–833. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of modern research methods to determine the properties of raw minerals and waste materials / D. K. SZPONDER, K. TRYBALSKI // W: Environmental engineering III / eds. Lucjan Pawłowski, Marzena R. Dudzińska, Artur Pawłowski. — Leiden : CRC Press/Balkema ; London : Taylor & Francis Group, cop. 2010. — [Publikacja zawiera wybrane ref. zaprezentowane na: 3rd Congress of Environmental Engineering]. — ISBN: 978-0-415-54882-3. — S. 325–330. — Bibliogr. s. 330, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1201/b10566-53

11
 • Automatyzacja polskich zakładów wzbogacania rud miedzi – uwarunkowania, stan, tendencje[Automation of Polish copper ore concentration plants – conditions, state, tendencies] / Kazimierz TRYBALSKI // W: Bezpieczne i przyjazne środowisku technologie w górnictwie i przeróbce mechanicznej rud [Dokument elektroniczny] : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Lubin, 24–25. 11. 2005 r. : forum : wschód-zachód : [referaty] = Bezopasnye i družestvennye okružaûŝej srede tehnologii v gornorudnoj promyšlennosti / red. Stanisław Downorowicz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–18]. — Wymagania systemowe: Windows ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [18], Streszcz.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania symulacyjne układów technologicznych przeróbki kopalinSimulation investigations of mineral processing technological systems / Kazimierz TRYBALSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1479. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2000 z. 245, s. 165–175. — Bibliogr. s. 174, Streszcz., Summ.. — „Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w przeróbce surowców mineralnych i odpadów” : VI [szósta] międzynarodowa konferencja przeróbki kopalin : Szczyrk 18–20.09.2000 r. / Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej w Gliwicach ; Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2000. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Determination of progressive research methodology of using modern measuring devices to determine physical, chemical and mineralogical properties of raw materials and mineral wastesOkreślenie metodyki badań surowców i odpadów mineralnych z zastosowaniem nowoczesnych metod i urządzeń pomiarowych / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2011 nr 46, s. 191–206. — Bibliogr. s. 203–206. — tekst: http://www.journalssystem.com/ppmp/pdf-79067-15092?filename=Determination%20of.pdf

 • słowa kluczowe: analiza termiczna, popioły lotne, analiza granulometryczna, rentgenowska analiza dyfrakcyjna, pomiar powierzchni właściwej, mikroanaliza rentgenowska, właściwości mineralogiczne

  keywords: thermal analysis, X-ray diffraction, fly ash, X-ray microanalysis, mineralogical properties, laser size analysis, gas pycnometery, surface area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Dobór parametrów pracy młynów w procesie mielenia rud miedziSelection of mills parameters in the copper ore grinding processes / Kazimierz TRYBALSKI, Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny, Witold Pawlos // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2007 nr 2, s. 81–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Energetyczne wskaźniki oceny procesu mielenia rudy miedzi i ich modelowanieEnergetic factors of copper ore grinding process evaluation and their modeling / Kazimierz TRYBALSKI, Damian KRAWCZYKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 4, s. 183–193. — Bibliogr. s. 193, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_18.pdf

 • słowa kluczowe: miedź, modelowanie, energochłonność, rozdrabnianie

  keywords: copper, energy consumption, modelling, grinding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Energy consumption as the component of the factors evaluation and optimization of copper ores grinding and classification nodes / K. TRYBALSKI, D. KRAWCZYKOWSKI // W: Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Vol. 1 / eds. Wang Dian Duo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — ISBN: 978-7-03-022711-9. — S. 578–587. — Bibliogr. s. 587, Abstr.. — Ponadto abstract zamieszczono w: Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Abstracts. — S. 76. — Toż.: Proceedings of XXIV international mineral processing congress [Dokument elektroniczny] : Beijing, China, 24–28 September 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Wang Dian Zuo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-7-900249-54-8/TD$\cdot$1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Fly ash in agriculture – modern applications of coal combustion by-productsPopioły lotne a rolnictwo – nowoczesne zastosowania ubocznych produktów spalania / Dominika Katarzyna SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa = Commision of Motorization and Power Industry in Agriculture / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; ISSN 1641-7739. — 2011 vol. 11, s. 373–385. — Bibliogr. s. 382–384, Summ., Streszcz.. — tekst: https://www.pan-ol.lublin.pl/archiwum/wydawnictwa/TMot11/Teka_11_2011.pdf

 • słowa kluczowe: uboczne produkty spalania, popiół lotny, rolnictwo, zanieczyszczenie gleb, jakość gleb, nawożenie

  keywords: fly ash, coal combustion products, soil contamination, agriculture, soil quality, fertilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Grafy, sieci, schematy blokowe i transmitancje w modelowaniu złożonych układów technologicznych przeróbki kopalinGraphs, lattices, block diagrams and transmittances in modelling of complex flow diagrams in mineral processing / Kazimierz TRYBALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 2/1, s. 111–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: przeróbka kopalin

  keywords: mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Influence of fly ash structure, phase and diversification of chemical composition on their utilization process / Dominika SZPONDER, Kazimierz TRYBALSKI // W: 13\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 4.–6. 6. 2009, Ostrava, Czech Republic, Pt. 1 / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB-TU, 2009. — ISBN: 978-80-248-1994-5. — S. 121–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kontrola, modelowanie i optymalizacja procesów technologicznych przeróbki rud[Control, modeling and optimization of technological processes of ore processing] / Kazimierz TRYBALSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 383, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 510). — Bibliogr. s. 373-[384]. — ISBN: 978-83-7464-612-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Matematyczna identyfikacja przemysłowego procesu mielenia i klasyfikacji rudy miedzi za pomocą modeli regresyjnychMathematical identification of industrial copper ore grinding and classification process by application of regressive models / Damian KRAWCZYKOWSKI, Kazimierz TRYBALSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 279–295. — Bibliogr. s. 295, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROM-ie. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_23.pdf

 • słowa kluczowe: miedź, modelowanie, optymalizacja, wskaźniki energetyczne, przeróbka

  keywords: copper, modelling, optimization, energetic factors, mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Metody badania dynamiki procesów i układów technologicznych przeróbki kopalinThe methods of dynamical properties of processes and mineral processing systems / Kazimierz TRYBALSKI // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2000 R. 24 z. 4, s. 217–240. — Bibliogr. s. 239–240, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Model ARMA technologicznych procesów flotacji rudy Zn-PbARMA model for technological floatation processes of Zn-Pb ore / Kazimierz TRYBALSKI, Michał Siwiec // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1479. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2000 z. 245, s. 177–185. — Bibliogr. s. 185, Streszcz., Summ.. — „Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w przeróbce surowców mineralnych i odpadów” : VI [szósta] międzynarodowa konferencja przeróbki kopalin : Szczyrk 18–20.09.2000 r. / Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej w Gliwicach ; Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2000. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: