Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Stanisław Sztaba, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułCharakterystyki oddziaływań stochastycznych w strefie klasyfikacji wirówki sedymentacyjnej i ich związki z warunkami procesu rozdziału
  AutorzyAlicja NOWAK, Kazimierz SZTABA
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo. — 2005 z. 266, s. 139–151
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułConcepts of the evaluation of multi-product separation processes of mineral engineering
  AutorzyKazimierz St. SZTABA
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2002 vol. 47 iss. 1, s. 51–67
 • słowa kluczowe: inżynieria mineralna, segregacja, procesy rozdzielcze, procesy wieloproduktowe, ocena skuteczności

  keywords: segregation, mineral engineering, separation processes, multi-product processes, evaluation of effectiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułEvaluation of non-separation operations of mineral engineering
  AutorzyKazimierz St. SZTABA
  ŹródłoPhysicochemical Problems of Mineral Processing. — 2002 [nr] 36, s. 135–146
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułGospodarka odpadami w aspekcie zasady zrównoważonego rozwoju
  AutorzyKazimierz S. SZTABA
  ŹródłoKarbo. — 2002 R. 47 nr 12, s. 362–366
 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, gospodarka odpadami, odpady

  keywords: waste management, Sustainable Development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułGospodarka surowcami mineralnymi
  AutorzyAndrzej BOLEWSKI, Andrzej PAULO, Kazimierz SZTABA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 25–30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułHistoria Krakowskich Konferencji Przeróbki Kopalin (Inżynierii Mineralnej)
  AutorzyAgnieszka SUROWIAK, Kazimierz SZTABA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2014 R. 15 nr 1, s. 30, 38, 46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułIdentyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych
  AutorzyKazimierz SZTABA
  ŹródłoIdentyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych oraz procesów ich przeróbki : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Sztaby. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — S. 23–58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [książka, 2003]
 • TytułIdentyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych oraz procesów ich przeróbki : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Kazimierza SZTABY ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — 207, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułInfluence of grain size upon its falling velocity
  AutorzyKazimierz St. SZTABA
  ŹródłoPhysicochemical Problems of Mineral Processing. — 2004 [nr] 38, s. 207–220
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułMiejsce i rola przeróbki rudy w kompleksie technologicznym KGHM Polska Miedź S. A.
  AutorzyBożena Spalińska, Renata Stec, Kazimierz SZTABA
  ŹródłoMonografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — S. 463–472
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2004]
 • TytułMikrobiologiczne unieszkodliwianie siarkowodorowych wód odpadowych
  AutorzyEwa KISIELOWSKA, Elżbieta KONOPKA, Kazimierz St. SZTABA
  ŹródłoProblemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — S. 179–190
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułMożliwości uszlachetniania surowca skalenionośnego ze złoża Karpniki
  AutorzyAlicja NOWAK, Leszek STOCH, Kazimierz St. SZTABA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2003 z. spec. nr 3, s. 125–133
 • słowa kluczowe: uszlachetnianie surowca skalenionośnego, koncentrat skaleniowy, skaleniokwarc, złoże Karpniki, Karpniki

  keywords: feldspar raw material beneficiation, feldspar concentrate, quartz feldspar, Karpniki deposit, Karpniki

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułOcena procesów technologicznych
  AutorzyKazimierz SZTABA
  ŹródłoIdentyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych oraz procesów ich przeróbki : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Sztaby. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — S. 59–115
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułO miejsce inżynierii mineralnej
  AutorzyKazimierz St. SZTABA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 7–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułPerspektywy ewolucji i rozwoju technologii i techniki wzbogacania rud miedzi
  AutorzyKazimierz SZTABA, Bożena Spalińska
  ŹródłoMonografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — S. 554–558
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułPodstawy i możliwości oceny skuteczności technologicznej procesów rozdzielczych inżynierii mineralnej
  AutorzyKazimierz St. SZTABA
  ŹródłoInżynieria i Aparatura Chemiczna. — 2003 R. 42 nr 3s, s. 150–152
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułPropozycje i zasady wyboru metod oceny skuteczności procesów wielo-produktowego przetwarzania surowców
  AutorzyKazimierz St. SZTABA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2002 nr S.1 z. spec., s. 212–221
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułRelacje pomiędzy wielkościami ziarn mineralnych, określanymi z przyjęciem różnych założeń definicyjnych
  AutorzyKazimierz S. SZTABA
  ŹródłoInżynieria i Aparatura Chemiczna. — 2006 R. 45 nr 4 spec., s. 146–147
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułRozważania o perspektywach rozwoju inżynierii mineralnej i jego uwarunkowaniach
  AutorzyKazimierz Stanisław SZTABA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 315–326. — tekst: https://goo.gl/1M5oSF
 • słowa kluczowe: inżynieria mineralna, ocena skuteczności działań technologicznych w przerobie surowców mineralnych

  keywords: mineral engineering, assessment of technological efficiency in mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułSelected problems of determining the effectiveness of the separation technological processes of mineral engineering
  AutorzyKazimierz St. SZTABA
  ŹródłoPhysicochemical Problems of Mineral Processing. — 2003 [nr] 37, s. 5–17
 • słowa kluczowe: surowce mineralne, proces technologiczny, skuteczność procesów

  keywords: technological process, process aim, process effectiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułSzacowanie efektów wzbogacania w klasyfikacji produktów przeróbki rud miedzi w hydrocyklonach
  AutorzyKazimierz SZTABA, Alicja NOWAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 2/1, s. 101–110
 • słowa kluczowe: przeróbka rud miedzi, hydrocyklony

  keywords: hydrocyclones, copper ore processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułWprowadzenie
  AutorzyKazimierz SZTABA
  ŹródłoIdentyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych oraz procesów ich przeróbki : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Sztaby. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — S. 7–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2004]
 • TytułWybrane cechy i tendencje ewolucji zagospodarowywania odpadów
  AutorzyKazimierz St. SZTABA
  ŹródłoProblemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — S. 7–14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: