Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Stanisław Sztaba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • Analiza stanu zapylenia powietrza atmosferycznego na niektórych stanowiskach pracy Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK Śląsk
2
 • Assumptions for modelling of separation in coil classifiers
3
 • Bezpieczne składowanie odpadów integralną częścią kompleksowego zagospodarowania surowców
4
 • Charakterystyki oddziaływań stochastycznych w strefie klasyfikacji wirówki sedymentacyjnej i ich związki z warunkami procesu rozdziału
5
 • Concepts of the evaluation of multi-product separation processes of mineral engineering
6
 • Environmental protection engineering in mineral resources treatment in mining, metallurgy and chemical industry
7
 • Evaluation of non-separation operations of mineral engineering
8
 • Examination of the waste ceramic raw material purification by means of microbiological methods
9
 • Gospodarka odpadami w aspekcie zasady zrównoważonego rozwoju
10
 • Gospodarka odpadami wobec wymagań rozwoju zrównoważonego
11
 • Gospodarka odpadami wobec wymagań rozwoju zrównoważonego
12
 • Gospodarka surowcami mineralnymi
13
 • Historia Krakowskich Konferencji Przeróbki Kopalin (Inżynierii Mineralnej)
14
 • Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych
15
 • Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych oraz procesów ich przeróbki
16
 • Influence of grain size upon its falling velocity
17
 • Inżynieria mineralna
18
 • Inżynieria mineralna
19
 • Miejsce i rola przeróbki rudy w kompleksie technologicznym KGHM Polska Miedź S. A.
20
 • Mikrobiologiczne unieszkodliwianie siarkowodorowych wód odpadowych
21
 • Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla
22
 • Możliwości uszlachetniania surowca skalenionośnego ze złoża Karpniki
23
 • O miejsce inżynierii mineralnej
24
 • Ocena procesów technologicznych
25
 • Odpady mineralne w gospodarce i ochronie środowiska w świetle problematyki konferencji z cyklu „Zagospodarowywanie odpadów mineralnych”