Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Stanisław Sztaba, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Charakterystyki oddziaływań stochastycznych w strefie klasyfikacji wirówki sedymentacyjnej i ich związki z warunkami procesu rozdziału
2
 • Concepts of the evaluation of multi-product separation processes of mineral engineering
3
 • Environmental protection engineering in mineral resources treatment in mining, metallurgy and chemical industry
4
 • Evaluation of non-separation operations of mineral engineering
5
 • Gospodarka odpadami w aspekcie zasady zrównoważonego rozwoju
6
 • Gospodarka surowcami mineralnymi
7
 • Historia Krakowskich Konferencji Przeróbki Kopalin (Inżynierii Mineralnej)
8
 • Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych
9
 • Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych oraz procesów ich przeróbki
10
 • Influence of grain size upon its falling velocity
11
 • Miejsce i rola przeróbki rudy w kompleksie technologicznym KGHM Polska Miedź S. A.
12
 • Mikrobiologiczne unieszkodliwianie siarkowodorowych wód odpadowych
13
 • Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla
14
 • Możliwości uszlachetniania surowca skalenionośnego ze złoża Karpniki
15
 • Ocena procesów technologicznych
16
 • O miejsce inżynierii mineralnej
17
 • Perspektywy ewolucji i rozwoju technologii i techniki wzbogacania rud miedzi
18
 • Podstawy i możliwości oceny skuteczności technologicznej procesów rozdzielczych inżynierii mineralnej
19
 • Propozycje i zasady wyboru metod oceny skuteczności procesów wielo-produktowego przetwarzania surowców
20
 • Relacje pomiędzy wielkościami ziarn mineralnych, określanymi z przyjęciem różnych założeń definicyjnych
21
 • Rozważania o perspektywach rozwoju inżynierii mineralnej i jego uwarunkowaniach
22
 • Selected problems of determining the effectiveness of the separation technological processes of mineral engineering
23
 • Szacowanie efektów wzbogacania w klasyfikacji produktów przeróbki rud miedzi w hydrocyklonach
24
 • Wprowadzenie
25
 • Wybrane cechy i tendencje ewolucji zagospodarowywania odpadów