Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Stanisław Sztaba, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2926318
201422
200822
2006413
200511
20045122
20038143
200277
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem29245
2014211
200822
200644
200511
2004541
2003871
2002752
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem2929
201422
200822
200644
200511
200455
200388
200277
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2929
201422
200822
200644
200511
200455
200388
200277
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem29227
2014211
2008211
200644
200511
200455
200388
200277
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem291118
2014211
200822
200644
200511
2004514
2003826
2002743

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Charakterystyki oddziaływań stochastycznych w strefie klasyfikacji wirówki sedymentacyjnej i ich związki z warunkami procesu rozdziałuThe characteristics of stochastic interactions in settling centrifuge classification zone and their correlations with separation process conditions / Alicja NOWAK, Kazimierz SZTABA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 266, s. 139–151. — Bibliogr. s. 150–151, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Concepts of the evaluation of multi-product separation processes of mineral engineeringKoncepcje oceny wieloproduktowych procesów rozdzielczych inżynierii mineralnej / Kazimierz St. SZTABA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2002 vol. 47 iss. 1, s. 51–67. — Bibliogr. s. 67

 • słowa kluczowe: inżynieria mineralna, segregacja, procesy rozdzielcze, procesy wieloproduktowe, ocena skuteczności

  keywords: segregation, mineral engineering, separation processes, multi-product processes, evaluation of effectiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Environmental protection engineering in mineral resources treatment in mining, metallurgy and chemical industry / Kazimierz SZTABA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 vol. 15 nr 2, s. 1–8. — tekst: http://potopk.com.pl/Full_text/2014_full/2014_2_01.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Evaluation of non-separation operations of mineral engineeringSkuteczność procesów nierozdzielczych w inżynierii mineralnej / Kazimierz St. SZTABA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2002 [nr] 36, s. 135–146. — Bibliogr. s. 145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Gospodarka odpadami w aspekcie zasady zrównoważonego rozwojuWaste management in the light of the principle of sustained development / Kazimierz S. SZTABA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2002 R. 47 nr 12, s. 362–366. — Bibliogr. s. 365–366, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, gospodarka odpadami, odpady

  keywords: waste management, Sustainable Development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Gospodarka surowcami mineralnymiMineral economics and management / Andrzej BOLEWSKI, Andrzej PAULO, Kazimierz SZTABA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Historia Krakowskich Konferencji Przeróbki Kopalin (Inżynierii Mineralnej)[History of Krakow's Mineral Processing Conferences] / Agnieszka SUROWIAK, Kazimierz SZTABA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 1, s. 30, 38, 46. — Artykuł opublikowany w trzech częściach. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych[Identification and evaluation of chosen mineral raw materials properties] / Kazimierz SZTABA // W: Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych oraz procesów ich przeróbki : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Sztaby. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — ISBN10: 83-89174-12-X. — S. 23–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych oraz procesów ich przeróbki : praca zbiorowaIdentification and evaluation of chosen mineral raw materials properties and their processing / pod red. Kazimierza SZTABY ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — 207, [1] s.. — Bibliogr. s. 199–206, Abstr.. — ISBN10: 83-89174-12-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Influence of grain size upon its falling velocity / Kazimierz St. SZTABA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2004 [nr] 38, s. 207–220. — Bibliogr. s. 219–220

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Miejsce i rola przeróbki rudy w kompleksie technologicznym KGHM Polska Miedź S. A.[The place and role of ore processing in the KGHM Polska Miedź S. A. technological complex] / Bożena Spalińska, Renata Stec, Kazimierz SZTABA // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 463–472. — Bibliogr. [dla całej części 4] s. 559–566

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Mikrobiologiczne unieszkodliwianie siarkowodorowych wód odpadowych[Microbiological neutralization of hydrogen sulfide wastewater] / Ewa KISIELOWSKA, Elżbieta KONOPKA, Kazimierz St. SZTABA // W: Problemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391553736. — S. 179–190

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla : praca zbiorowa. T. 1, Bazy i prognozy gospodarki surowcami energetycznymi oraz strategie i kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego[The model of ecological and economic forecasts of clean coal production and utilization. Pt. 1, Basis and forecasts of energy resources management as well as strategies and directions of fuel-energy sector development] / pod red. Jerzego Sablika ; [autorzy]: J. Sablik [et al.], R. NEY, W. SUWAŁA, A. SZURLEJ, T. MIROWSKI, K. S. SZTABA, Z. BLASCHKE, T. TUMIDAJSKI, E. MOKRZYCKI, J. PYSSA. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2004. — 138 s.. — Bibliogr. s. 129–138. — ISBN10: 83-87610-72-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Możliwości uszlachetniania surowca skalenionośnego ze złoża KarpnikiPossibilities of feldspar raw material benefication from the Karpniki deposit / Alicja NOWAK, Leszek STOCH, Kazimierz St. SZTABA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2003 z. spec. nr 3, s. 125–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Abstr.. — Inżynieria mineralna : stan aktualny i perspektywy : VIII międzynarodowa konferencja przeróbki kopalin ; XL semiarium fizykochemiczne problemy mineralurgii ; XXXIV krakowska konferencja przeróbki kopalin ; XIX gliwickie sympozjum teorii i praktyki procesów przeróbczych : Kraków–Przegorzały 22–24 września 2003

 • słowa kluczowe: uszlachetnianie surowca skalenionośnego, koncentrat skaleniowy, skaleniokwarc, złoże Karpniki, Karpniki

  keywords: feldspar raw material beneficiation, feldspar concentrate, quartz feldspar, Karpniki deposit, Karpniki

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena procesów technologicznych[The evaluation of production technologies] / Kazimierz SZTABA // W: Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych oraz procesów ich przeróbki : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Sztaby. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — ISBN10: 83-89174-12-X. — S. 59–115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • O miejsce inżynierii mineralnejFor the position of mineral engineering / Kazimierz St. SZTABA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 7–17. — Biblliogr. s. 16–17, Streszcz., Summ.. — Stan i perspektywy górnictwa i geoinżynierii w najbliższej dekadzie : konferencja zorganizowana z okazji Dnia Górnika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] oraz Jubileuszu 50 [pięćdziesięcio]-lecia Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów : Kraków 2002 / red. zesz. spec. Marian Brożek. — Kraków : Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Perspektywy ewolucji i rozwoju technologii i techniki wzbogacania rud miedzi[Evolution and development perspectives of technology and copper ore enrichment technique] / Kazimierz SZTABA, Bożena Spalińska // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 554–558. — Bibliogr. [dla całej części 4] s. 559–566

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Podstawy i możliwości oceny skuteczności technologicznej procesów rozdzielczych inżynierii mineralnejBases and possibilities of evaluation of technological effectiveness for separation processes in mineral engineering / Kazimierz St. SZTABA // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2003 R. 42 nr 3s, s. 150–152. — Bibliogr. s. 152, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Propozycje i zasady wyboru metod oceny skuteczności procesów wielo-produktowego przetwarzania surowcówProposals and principles of the selection of evaluation methods of the effectiveness of multi-product processes of raw materials processing / Kazimierz St. SZTABA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.1 z. spec., s. 212–221. — Bibliogr. s. 220–221, Streszcz., Summ.. — II [Druga] Szkoła Inżynierii Mineralnej : Brenna, listopad 2002. — Kraków : Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2002. — Opis częśc. wg s. red.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Relacje pomiędzy wielkościami ziarn mineralnych, określanymi z przyjęciem różnych założeń definicyjnychRelations between mineral grain sizes for different defining assumptions / Kazimierz S. SZTABA // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2006 R. 45 nr 4 spec., s. 146–147. — Bibliogr. s. 147, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Rozważania o perspektywach rozwoju inżynierii mineralnej i jego uwarunkowaniachConsiderations on prospects of development of mineral engineering and its conditionings / Kazimierz Stanisław SZTABA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 315–326. — Bibliogr. s. 326, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/1M5oSF

 • słowa kluczowe: inżynieria mineralna, ocena skuteczności działań technologicznych w przerobie surowców mineralnych

  keywords: mineral engineering, assessment of technological efficiency in mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Selected problems of determining the effectiveness of the separation technological processes of mineral engineeringWybrane problemy określania skuteczności rozdzielczych procesów technologicznych inżynierii mineralnej / Kazimierz St. SZTABA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2003 [nr] 37, s. 5–17. — Bibliogr. s. 15–16

 • słowa kluczowe: surowce mineralne, proces technologiczny, skuteczność procesów

  keywords: technological process, process aim, process effectiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Szacowanie efektów wzbogacania w klasyfikacji produktów przeróbki rud miedzi w hydrocyklonachEstimation of beneficiation results in classification of cooper ore processing products in hydrocyclones / Kazimierz SZTABA, Alicja NOWAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 2/1, s. 101–110. — Bibliogr. s. 110, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: przeróbka rud miedzi, hydrocyklony

  keywords: hydrocyclones, copper ore processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wprowadzenie[Introduction] / Kazimierz SZTABA // W: Identyfikacja i ocena wybranych właściwości surowców mineralnych oraz procesów ich przeróbki : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Sztaby. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — ISBN10: 83-89174-12-X. — S. 7–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wybrane cechy i tendencje ewolucji zagospodarowywania odpadów[Selected properties and trends of waste management evolution] / Kazimierz St. SZTABA // W: Problemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391553736. — S. 7–14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: