Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisława Sanak-Rydlewska, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603244506

PBN: 909520

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem80581948
201822
201733
2016725
201511
2014422
2013312
2012312
20117214
20104112
200951112
200822
2007211
20055122
2004431
2003211
200210217
2001725
2000734
199922
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem8055232
201822
201733
2016752
201511
2014431
2013321
201233
2011743
201044
2009532
2008211
2007211
2005532
2004431
200322
20021091
20017421
2000743
1999211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem807010
201822
201733
201677
201511
201444
201333
201233
201177
201044
2009541
2008211
200722
200555
2004422
200322
20021010
2001761
2000743
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem802258
201822
201733
2016734
201511
2014422
2013312
2012321
2011734
2010413
2009514
2008211
2007211
200555
200444
200322
20021019
200177
200077
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem803545
201822
201733
2016752
201511
201444
201333
201233
2011752
2010422
2009541
200822
2007211
200555
200444
200322
20021010
200177
200077
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem805525
201822
201733
2016752
201511
201444
201333
201233
2011761
201044
200955
2008211
2007211
2005532
2004413
2003211
20021064
2001725
2000743
1999221
 • [referat, 1999]
 • TytułApplication of chemical methods in processing of zinc-lead ores
  AutorzyEwa MAŁYSA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoNew trends in mineral processing III : 24. 6.–26. 6. 1999 VŠB – TU Ostrava, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; Vysoká Škola Báňská – Technická Universita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU, 1999. — S. 367–373
2
 • [referat, 2000]
 • TytułApplication of ion-exchange and extraction methods for removing metal ions from wastewater
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Danuta ZIĘBA
  Źródło5textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2000, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : VŠB–TU FMG, 2000. — S. 855–861
3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułA flotational-chemical method of reducing lead content in copper concentrate
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Zofia OCIEPA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2000 t. 16 z. 4, s. 67–74
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułBadania nad zastosowaniem wymieniaczy jonowych do usuwania Cu i Pb z potrawiennych roztworów odpadowych
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Danuta ZIĘBA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2001 t. 17 z. spec., s. 229–239
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadanie chemicznej i fizycznej struktury powierzchni sorbentów naturalnych wykorzystanych do usuwania jonów $Pb^{2+}$ oraz $CD^{2+}$ z roztworów wodnych w układach jedno- i dwuskładnikowych
  AutorzyAgnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2014 t. 93 nr 3, s. 374–383
7
 • [referat, 2009]
 • TytułBiosorption of $Pb^{2+}$ metal ions from aqueous solution onto plum stones
  AutorzyAgnieszka GALA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  Źródło13textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 4.–6. 6. 2009, Ostrava, Czech Republic, Pt. 3 / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB-TU, 2009. — S. 55–60
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułCementacyjny odzysk miedzi z roztworów po ługowaniu ubogich rud i odpadów
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Danuta ZIĘBA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 2/1, s. 81–89
9
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułCharakterystyka i możliwości zastosowania jonitów w technologii wody i ścieków
  AutorzyAgnieszka BOŻĘCKA, Piotr KASPRZYK, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoInnowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2014. — S. 333–351
10
 • [referat, 2005]
 • TytułComparison of ions copper and lead precipitation from model solutions and wastewater
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Danuta ZIĘBA
  ŹródłoAUZO 2005 : oils and environment : proceedings of 4textsuperscript{th} international conference : Gdansk, Poland, June 20–23, 2005 / eds. Jan Hupka, Robert Aranowski ; POMCERT, Gdansk University of Technology. Chemical Faculty. — Gdansk : Gdansk University of Technology. Chemical Faculty, 2005. — S. 481–488
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułDepresja siarczków miedzi za pomocą tiomocznika
  AutorzyZofia OCIEPA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2001 t. 17 z. spec., s. 187–194
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułElectrowinning of copper and lead from ammonium acetate solutions
  AutorzyTadeusz Bieszczad, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoPhysicochemical Problems of Mineral Processing. — 2001 [nr] 35, s. 181–193
13
 • [referat, 2001]
 • TytułElektrolityczne usuwanie miedzi i ołowiu z roztworów octanowych powstałych w wyniku ługowania koncentratu miedziowego
  AutorzyTadeusz Bieszczad, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  Źródło„ICNOP'2001” : VI międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : Szklarska Poręba – Poland, 16–18. 05. 2001 r. : materiały konferencyjne / Instytut Metali Nieżelaznych – Gliwice, KGHM „Polska Miedź” SA, CBPM „Cuprum” Ltd.. — [Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych], [2001]. — S. 63–74
14
 • [referat, 2007]
 • TytułEliminacja jonów ołowiu za pomocą sorbentów naturalnych
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoKOMEKO 2007 : zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych : 20–22.03.2007 r., Szczyrk / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG ; współaut. monografii: Akademia Górniczo-Hutnicza [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2007. — S. 115–124
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułEnvironmental hazards of the metallurgical wastes dumping sites – barium and arsenic ions elimination with ionits
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Agnieszka GALA, Łukasz WAJDA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2011 t. 27 z. 2, s. 79–88
16
 • [referat, 2003]
 • TytułFizykochemiczne metody oczyszczania ścieków zawierających metale ciężkie i nieżelazne
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Danuta ZIĘBA
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : III Konferencja Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 24–26 stycznia 2003. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2003. — S. 223–231
17
 • [referat, 2004]
 • TytułFlotacja arsenu z roztworów wodnych
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Danuta ZIĘBA
  ŹródłoRecyklace odpadů VIII : 8. 10. 2004, Ostrava / Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2004]. — S. 195–201
18
 • [referat, 2004]
 • TytułHazard for the water environment by metallurgical wastes on selection example
  AutorzyM. MAZURKIEWICZ, D. PALUCH, S. SANAK-RYDLEWSKA
  Źródło8textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 24. 6. – 26. 6. 2004, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB–TU, 2004. — S. 209–214
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułIspol'zovanie depressorov sul'fidnyh mineralov pri flotacionnoj dovodke mednyh koncentratov
  AutorzyS. SANAK-RYDLEWSKA, Z. OCIEPA
  ŹródłoObogaŝenie Rud. — 2008 No 5, s. 23–27
20
 • [referat, 2004]
 • TytułKierunki wykorzystania odpadów metalurgii metali nieżelaznych na przykładzie wybranego składowiska z uwzględnieniem ochrony środowiska
  AutorzyDominika PALUCH, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoProblemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — S. 145–158
21
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułŁugowanie cykliczne ołowiu z koncentratu miedziowego za pomocą octanu amonu
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Tadeusz Bieszczad
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1564. Górnictwo. — 2002 z. 255, s. 575–583
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułMetoda utylizacji odpadów metalurgicznych
  AutorzyAndrzej ŁĘDZKI, Stanisława SANAK -RYDLEWSKA, Barbara TORA, Maciej MAZURKIEWICZ, Ryszard STACHURA, Zygmunt WCISŁO, Arkadiusz KLIMCZYK, Mikołaj BERNASOWSKI
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2012 t. 14, s. 772–789
23
 • [książka, 2009]
 • TytułMetody oczyszczania ścieków miejskich
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 97, [1] s.
24
 • [książka, 2011]
 • TytułMetody oczyszczania ścieków miejskich
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA
  DetailsWyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 106 s.
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułMetody odzysku niektórych metali z konkrecji oceanicznych
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Agnieszka GALA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2011 R. 35 z. 4/1, s. 341–351. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-04-1/GG_2011_4-1_29.pdf