Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisława Sanak-Rydlewska, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603244506

PBN: 909520

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 87, z ogólnej liczby 88 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułA flotational-chemical method of reducing lead content in copper concentrate
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Zofia OCIEPA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2000 t. 16 z. 4, s. 67–74
3
 • [referat, 1999]
 • TytułApplication of chemical methods in processing of zinc-lead ores
  AutorzyEwa MAŁYSA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoNew trends in mineral processing III : 24. 6.–26. 6. 1999 VŠB – TU Ostrava, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; Vysoká Škola Báňská – Technická Universita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU, 1999. — S. 367–373
4
 • [referat, 2000]
 • TytułApplication of ion-exchange and extraction methods for removing metal ions from wastewater
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Danuta ZIĘBA
  Źródło5textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2000, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : VŠB–TU FMG, 2000. — S. 855–861
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 1992]
 • TytułBadania nad oczyszczaniem koncentratów blendy cynkowej z ZGH Bolesław
  AutorzyJacek Borkowski, Ewa MAŁYSA, Józef Pasik, Władysław Pilch, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 1992 t. 8 z. 2, s. 253–258
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułBadania nad zastosowaniem wymieniaczy jonowych do usuwania Cu i Pb z potrawiennych roztworów odpadowych
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Danuta ZIĘBA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2001 t. 17 z. spec., s. 229–239
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadanie chemicznej i fizycznej struktury powierzchni sorbentów naturalnych wykorzystanych do usuwania jonów $Pb^{2+}$ oraz $CD^{2+}$ z roztworów wodnych w układach jedno- i dwuskładnikowych
  AutorzyAgnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2014 t. 93 nr 3, s. 374–383
8
 • [referat, 2009]
 • TytułBiosorption of $Pb^{2+}$ metal ions from aqueous solution onto plum stones
  AutorzyAgnieszka GALA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  Źródło13textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 4.–6. 6. 2009, Ostrava, Czech Republic, Pt. 3 / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB-TU, 2009. — S. 55–60
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułCementacyjny odzysk miedzi z roztworów po ługowaniu ubogich rud i odpadów
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Danuta ZIĘBA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 2/1, s. 81–89
10
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułCharakterystyka i możliwości zastosowania jonitów w technologii wody i ścieków
  AutorzyAgnieszka BOŻĘCKA, Piotr KASPRZYK, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoInnowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2014. — S. 333–351
11
 • [referat, 2005]
 • TytułComparison of ions copper and lead precipitation from model solutions and wastewater
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Danuta ZIĘBA
  ŹródłoAUZO 2005 : oils and environment : proceedings of 4textsuperscript{th} international conference : Gdansk, Poland, June 20–23, 2005 / eds. Jan Hupka, Robert Aranowski ; POMCERT, Gdansk University of Technology. Chemical Faculty. — Gdansk : Gdansk University of Technology. Chemical Faculty, 2005. — S. 481–488
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułDepresja siarczków miedzi za pomocą tiomocznika
  AutorzyZofia OCIEPA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2001 t. 17 z. spec., s. 187–194
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułElectrowinning of copper and lead from ammonium acetate solutions
  AutorzyTadeusz Bieszczad, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoPhysicochemical Problems of Mineral Processing. — 2001 [nr] 35, s. 181–193
14
 • [referat, 2001]
 • TytułElektrolityczne usuwanie miedzi i ołowiu z roztworów octanowych powstałych w wyniku ługowania koncentratu miedziowego
  AutorzyTadeusz Bieszczad, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  Źródło„ICNOP'2001” : VI międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : Szklarska Poręba – Poland, 16–18. 05. 2001 r. : materiały konferencyjne / Instytut Metali Nieżelaznych – Gliwice, KGHM „Polska Miedź” SA, CBPM „Cuprum” Ltd.. — [Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych], [2001]. — S. 63–74
15
 • [referat, 2007]
 • TytułEliminacja jonów ołowiu za pomocą sorbentów naturalnych
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoKOMEKO 2007 : zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych : 20–22.03.2007 r., Szczyrk / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG ; współaut. monografii: Akademia Górniczo-Hutnicza [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2007. — S. 115–124
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułEnvironmental hazards of the metallurgical wastes dumping sites – barium and arsenic ions elimination with ionits
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Agnieszka GALA, Łukasz WAJDA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2011 t. 27 z. 2, s. 79–88
17
 • [referat, 2003]
 • TytułFizykochemiczne metody oczyszczania ścieków zawierających metale ciężkie i nieżelazne
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Danuta ZIĘBA
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : III Konferencja Doktorantów pod patronatem Prorektora Politechniki Wrocławskiej dr. hab. inż. Jerzego Świątka, prof. PW : Szklarska Poręba, 24–26 stycznia 2003. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2003. — S. 223–231
18
 • [referat, 2004]
 • TytułFlotacja arsenu z roztworów wodnych
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Danuta ZIĘBA
  ŹródłoRecyklace odpadů VIII : 8. 10. 2004, Ostrava / Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2004]. — S. 195–201
19
 • [referat, 1994]
 • TytułFlotation of cobalt, nickel and zinc compounds using reagents with different surface activities
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoEnvironment and mineral processing : proceedings of the international conference : Ostrava, 1994, Pt. 2. — [Ostrava : s. n.], [1994]. — S. 180–188
20
 • [referat, 2004]
 • TytułHazard for the water environment by metallurgical wastes on selection example
  AutorzyM. MAZURKIEWICZ, D. PALUCH, S. SANAK-RYDLEWSKA
  Źródło8textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 24. 6. – 26. 6. 2004, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB–TU, 2004. — S. 209–214
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułIspol'zovanie depressorov sul'fidnyh mineralov pri flotacionnoj dovodke mednyh koncentratov
  AutorzyS. SANAK-RYDLEWSKA, Z. OCIEPA
  ŹródłoObogaŝenie Rud. — 2008 No 5, s. 23–27
22
 • [referat, 2004]
 • TytułKierunki wykorzystania odpadów metalurgii metali nieżelaznych na przykładzie wybranego składowiska z uwzględnieniem ochrony środowiska
  AutorzyDominika PALUCH, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoProblemy zagospodarowania odpadów : X konferencja : Wisła, 7–9 czerwiec 2004 / AGOS-GEMES Sp. z. o. o., Katowice, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, KGHM Polska Miedź S. A., Lubin. — Katowice : AGOS-GEMES Sp. z. o. o., 2004. — S. 145–158
23
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułŁugowanie cykliczne ołowiu z koncentratu miedziowego za pomocą octanu amonu
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Tadeusz Bieszczad
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1564. Górnictwo. — 2002 z. 255, s. 575–583
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułMetoda utylizacji odpadów metalurgicznych
  AutorzyAndrzej ŁĘDZKI, Stanisława SANAK -RYDLEWSKA, Barbara TORA, Maciej MAZURKIEWICZ, Ryszard STACHURA, Zygmunt WCISŁO, Arkadiusz KLIMCZYK, Mikołaj BERNASOWSKI
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2012 t. 14, s. 772–789
25
 • [książka, 2009]
 • TytułMetody oczyszczania ścieków miejskich
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 97, [1] s.