Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisława Sanak-Rydlewska, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603244506

PBN: 5e70922b878c28a0473910ab

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 87, z ogólnej liczby 88 publikacji Autora


1
2
 • A flotational-chemical method of reducing lead content in copper concentrate
3
 • Application of chemical methods in processing of zinc-lead ores
4
 • Application of ion-exchange and extraction methods for removing metal ions from wastewater
5
 • Badania nad oczyszczaniem koncentratów blendy cynkowej z ZGH Bolesław
6
 • Badania nad zastosowaniem wymieniaczy jonowych do usuwania Cu i Pb z potrawiennych roztworów odpadowych
7
 • Badanie chemicznej i fizycznej struktury powierzchni sorbentów naturalnych wykorzystanych do usuwania jonów $Pb^{2+}$ oraz $CD^{2+}$ z roztworów wodnych w układach jedno- i dwuskładnikowych
8
 • Biosorption of $Pb^{2+}$ metal ions from aqueous solution onto plum stones
9
 • Cementacyjny odzysk miedzi z roztworów po ługowaniu ubogich rud i odpadów
10
 • Charakterystyka i możliwości zastosowania jonitów w technologii wody i ścieków
11
 • Comparison of ions copper and lead precipitation from model solutions and wastewater
12
 • Depresja siarczków miedzi za pomocą tiomocznika
13
 • Electrowinning of copper and lead from ammonium acetate solutions
14
 • Elektrolityczne usuwanie miedzi i ołowiu z roztworów octanowych powstałych w wyniku ługowania koncentratu miedziowego
15
 • Eliminacja jonów ołowiu za pomocą sorbentów naturalnych
16
 • Environmental hazards of the metallurgical wastes dumping sites – barium and arsenic ions elimination with ionits
17
 • Fizykochemiczne metody oczyszczania ścieków zawierających metale ciężkie i nieżelazne
18
 • Flotacja arsenu z roztworów wodnych
19
 • Flotation of cobalt, nickel and zinc compounds using reagents with different surface activities
20
 • Hazard for the water environment by metallurgical wastes on selection example
21
 • Ispol'zovanie depressorov sul'fidnyh mineralov pri flotacionnoj dovodke mednyh koncentratov
22
 • Kierunki wykorzystania odpadów metalurgii metali nieżelaznych na przykładzie wybranego składowiska z uwzględnieniem ochrony środowiska
23
 • Ługowanie cykliczne ołowiu z koncentratu miedziowego za pomocą octanu amonu
24
 • Metoda utylizacji odpadów metalurgicznych
25
 • Metody oczyszczania ścieków miejskich