Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisława Sanak-Rydlewska, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603244506

PBN: 909520

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Ługowanie cykliczne ołowiu z koncentratu miedziowego za pomocą octanu amonuCyclic leaching of lead from copper concentrate with ammonium acetate / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Tadeusz Bieszczad // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1564. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2002 z. 255, s. 575–583. — Bibliogr. s. 583, Streszcz., Summ.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2002” : energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze ; bezpieczeństwo a rozwój górnictwa ; ochrona środowiska naturalnego. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Odzyskiwanie jonów metali z roztworów odpadowych[Metals ion recovery from solution wastes] / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przegląd Eureka : Serwis Informacji Naukowo-Technicznej ; ISSN 1730-6957. — 2002 z. 3, s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Preliminary studies of the kinetics of lead dissolution from copper concentrate with the aid of ammonium acetateWstępne badania kinetyki roztwarzania ołowiu z koncentratu miedziowego za pomocą octanu amonowego / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Tadeusz Bieszczad // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 1, s. 127–136. — Bibliogr. s. 135–136, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób poprawy jakości koncentratu miedziowego[Method of improvement of the copper concentrate quality] / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // W: Możliwości poprawy jakości koncentratu miedziowego w procesie przeróbki rud miedzi w KGHM Polska Miedź S. A. : seminarium : [Kraków], 12. 04. 2002 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, KGHM Polska Miedź S. A.. — Kraków : Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze, 2002. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 43–53. — Bibliogr. s. 52–53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Technologie oczyszczania ścieków przemysłowychIndustrial wastewater treatment technologies / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.1 z. spec., s. 172–176. — Bibliogr. s. 176, Streszcz., Summ.. — II [Druga] Szkoła Inżynierii Mineralnej : Brenna, listopad 2002. — Kraków : Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2002. — Opis częśc. wg s. red.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Technologie wzbogacania flotacyjnego rud metali nieżelaznych w badaniach Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]The technologies of the flotation enrichment of non-ferrous metals in the research work of Department of Mineral Processing, Environmental Protection and Waste Utilisation / Zofia OCIEPA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 104–111. — Bibliogr. s. 110–111, Streszcz., Summ.. — Stan i perspektywy górnictwa i geoinżynierii w najbliższej dekadzie : konferencja zorganizowana z okazji Dnia Górnika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] oraz Jubileuszu 50 [pięćdziesięcio]-lecia Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów : Kraków 2002 / red. zesz. spec. Marian Brożek. — Kraków : Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Usuwanie jonów miedzi i ołowiu ze ścieków metodą strącania i wymiany jonowej[Removal of the copper and lead ions from waste waters using precipitation and ion-exchange methods] / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Danuta ZIĘBA // W: Nowoczesne technologie i systemy mechanizacyjne do przeróbki surowców mineralnych / red. merytoryczna: Andrzej Meder ; aut. i współaut.: Henryk Aleksa [et al.] ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG ; współaut. monografii: Akademia Górniczo-Hutnicza [etc.]. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., 2002. — (Biblioteka KOMEKO). — S. 221–240. — Bibliogr. s. 239–240, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Usuwanie jonów miedzi i ołowiu ze ścieków metodą strącania lub na jonitach, Cz. 1The removal of copper and lead ions from waste water by precipitation or on the ionites. Pt. 1 / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Danuta ZIĘBA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2002 t. 7 z. 2, s. 241–251. — Bibliogr. s. 250–251, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wybrane technologie wzbogacania flotacyjnego materiałów bardzo drobno uziarnionychSelected technologies of flotational beneficiation of very fine-grained materials / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.1 z. spec., s. 139–144. — Bibliogr. s. 143–144, Streszcz., Summ.. — II [Druga] Szkoła Inżynierii Mineralnej : Brenna, listopad 2002. — Kraków : Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2002. — Opis częśc. wg s. red.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wzbogacanie utlenionych rud cynkowo-ołowiowych za pomocą pochodnych benzoimidazoli[Enrichment of the oxidized zinc-lead ores with the benzaimidozoles derivates] / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // W: Nowoczesne technologie i systemy mechanizacyjne do przeróbki surowców mineralnych / red. merytoryczna: Andrzej Meder ; aut. i współaut.: Henryk Aleksa [et al.] ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG ; współaut. monografii: Akademia Górniczo-Hutnicza [etc.]. — Gliwice : Komdruk-Komag Sp. z o. o., 2002. — (Biblioteka KOMEKO). — S. 189–198. — Bibliogr. s. 197–198, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: