Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisława Sanak-Rydlewska, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603244506

PBN: 909520

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • Badanie chemicznej i fizycznej struktury powierzchni sorbentów naturalnych wykorzystanych do usuwania jonów $Pb^{2+}$ oraz $CD^{2+}$ z roztworów wodnych w układach jedno- i dwuskładnikowychStudy on chemical and physical surface structure of natural sorbents used for remowing $Pb^{2+}$ and $Cd^{2+}$ ions from mono- and biocomponent aqueous solutions / Agnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 3, s. 374–383. — Bibliogr. s. 383

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12916/przemchem.2014.374

3
 • Environmental hazards of the metallurgical wastes dumping sites – barium and arsenic ions elimination with ionitsZagrożenie środowiska przez składowiska odpadów metalurgicznych – eliminacja jonów baru i arsenu za pomocą jonitów / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Agnieszka GALA, Łukasz WAJDA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2011 t. 27 z. 2, s. 79–88. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Abstr.

 • keywords: dumping sites, metallurgical wastes, ion-exchangers, leachate solutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Modyfikacja powierzchni wybranych sorbentów naturalnych metodami chemicznymi i fizycznymiModification of the surface of selected natural sorbents by chemical and physical methods / Agnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1771–1774. — Bibliogr. s. 1774

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.8.34

6
 • Preliminary studies of the kinetics of lead dissolution from copper concentrate with the aid of ammonium acetateWstępne badania kinetyki roztwarzania ołowiu z koncentratu miedziowego za pomocą octanu amonowego / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Tadeusz Bieszczad // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 1, s. 127–136. — Bibliogr. s. 135–136, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Removal of lead, cadmium and copper ions from aqueous solutions by using ion exchange resin C 160Usuwanie jonów ołowiu, kadmu i miedzi z roztworów wodnych za pomocą żywicy jonowymiennej C 160 / Agnieszka BOŻĘCKA, Monika ORLOF-NATURALNA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2016 vol. 32 iss. 4, s. 129–139. — Bibliogr. s. 137, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/MRE2D1

 • słowa kluczowe: jonity, wymiana jonowa, jony ołowiu, jony kadmu, jony miedzi

  keywords: cadmium, ion exchange, lead, ion exchange resins , copper ions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2016-0033

8
 • Removal of lead ions from acetate solutions using xanthates : short communication / S. SANAK-RYDLEWSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 440–443. — Bibliogr. s. 442–443, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Removal of ${Pb^{2+}}$ ions from aqueous solutions on plum stones crushed to particle size below 0,5 mmUsuwanie jonów ${Pb^{2+}}$ z roztworów wodnych na frakcji pestek śliwek poniżej 0,5 mm / Agnieszka GALA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2011 vol. 56 iss. 1, s. 71–80. — Bibliogr. s. 79–80

 • keywords: lead ions, sorption, plum stones

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Removal of Pb(II) and Cd(II) ions from aqueous solutions with selected organic wastes / Agnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2016 vol. 52 iss. 1, s. 380–396. — Bibliogr. s. 395–396, Abstr.

 • keywords: organic wastes, adsorption isotherms, biosorption, Cd(II), Pb(II)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmp160132

11
 • Research of $Co^{2+}$ ions removal from water solution by using ion exchangersBadania nad usuwaniem jonów $Co^{2+}$ z roztworów wodnych przy użyciu wymieniaczy jonowych / Agnieszka BOŻĘCKA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2018 vol. 34 iss. 3, s. 85–97. — Bibliogr. s. 94–95, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/bozecka-sanak.pdf

 • słowa kluczowe: jonity, wymiana jonowa, ścieki, jony kobaltu

  keywords: ion exchange, wastewater, ion exchange resins, cobalt ions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/122583

12
 • Sorpcja jonów ${Pb^{2+}}$ z roztworów wodnych na łupinach orzecha włoskiegoSorption of ${Pb^{2+}}$ metal ions from aqueous solution onto walnut shells / Agnieszka GALA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2010 t. 89 nr 9, s. 1225–1229. — Bibliogr. s. 1229

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sorption of $Cd^{2+}$ ions from aqueous solutions on organic wastesSorpcja jonów $Cd^{2+}$ z roztworów wodnych na odpadach organicznych / Agnieszka BOŻĘCKA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 3, s. 677–686. — Bibliogr. s. 685–686

 • słowa kluczowe: sorpcja, odpady organiczne, jony kadmu

  keywords: sorption, organic wastes, cadmium ions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2015-0044

14
 • Sorption of $Pb^{2+}$ ions from aqueous solutions on organic wastes, Pt. 1Sorpcja jonów $Pb^{2+}$ z roztworów wodnych na odpadach organicznych, Cz. 1 / Agnieszka BOŻĘCKA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 4, s. 1241–1250. — Bibliogr. s. 1250

 • słowa kluczowe: jony ołowiu, sorpcja, odpady organiczne

  keywords: lead ions, sorption, organic wastes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0085

15
 • Study of chemical surface structure of natural sorbents used for removing of $Pb^{2+}$ ions from model aqueous solutions, Pt. 2Badanie chemicznej struktury powierzchni sorbentów naturalnych wykorzystanych do usuwania jonów $Pb^{2+}$ z modelowych roztworów wodnych, Cz. 2 / Agnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 iss. 1, s. 217–223. — Bibliogr. s. 223

 • słowa kluczowe: wymiana jonowa, jony ołowiu, sorpcja, łuski słonecznika, łupiny orzecha, pestki śliwek, metoda FTIR

  keywords: ion exchange, lead ions, sorption, walnut shells, plum stones, sunflower hulls, FTIR method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0015

16
 • The use of ion exchangers for removing cobalt and nickel ions from water solutionsWykorzystanie wymieniaczy jonowych do usuwania jonów kobaltu i niklu z roztworów wodnych / Agnieszka Monika BOŻĘCKA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2018 vol. 63 no. 3, s. 633–646. — Bibliogr. s. 645–646. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1135/840

 • słowa kluczowe: żywice jonowymienne, jony kobaltu i niklu, kinetyka wymiany jonowej

  keywords: ion exchange resins, cobalt ions, nickel ions, ion exchange kinetics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/123688

17
 • The use of organic waste for removing $Pb^{2+}$ ions from aqueous solutionsWykorzystanie odpadów organicznych do usuwania jonów $Pb^{2+}$ z roztworów wodnych / Agnieszka GALA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 2, s. 47–59. — Bibliogr. s. 57–58, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: odpady, metale toksyczne, biosorpcja

  keywords: heavy metals, wastes, biosorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Usuwanie jonów kadmu z jednoskładnikowych roztworów wodnych za pomocą jonituRemoval of cadmium ions from mono-component aqueous solutions by using an ion exchange resin / Piotr KASPRZYK, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 6, s. 1171–1175. — Bibliogr. s. 1175

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2016.6.18

19
 • Usuwanie jonów $Ni^{2+}$ z roztworów wodnych przy użyciu żywic jonowymiennychRemoval of $Ni^{2+}$ ions from aqueous solutions by using ion exchange resins / Agnieszka BOŻĘCKA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 9, s. 1945–1947. — Bibliogr. s. 1947

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.9.27

20
 • Wykorzystanie łupin orzecha włoskiego do usuwania jonów $Cd^{2+}$ z roztworów wodnychUse of walnut shells for removing $Cd^{2+}$ ions from aqueous solutions / Agnieszka GALA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2012 t. 91 nr 4, s. 531–536. — Bibliogr. s. 536

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wykorzystanie wymiany jonowej do oczyszczania ściekówUse of the ion exchange in the wastewater treatment / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2008 t. 87 nr 5, s. 563–565. — Bibliogr. s. 565. — „Gospodarka wodna i ściekowa podstawą ochrony środowiska” : Szkoła Jakości Wody'2008 : ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Kołobrzeg 28–31 maja 2008 r. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopim i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zastosowanie modeli izoterm sorpcji do opisu procesu usuwania jonów ${Pb^2+}$ i ${Cd^{2+}}$ z roztworów wodnych na sorbentach organicznychUse of models of sorption isotherms for describing the removal of ${Pb^2+}$ and ${Cd^{2+}}$ ions from aqueous solution on organic sorbents / Agnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 3, s. 575–579. — Bibliogr. s. 579

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.3.18