Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Oruba-Brożek, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, * Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem55
200911
200333
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem541
200911
2003321
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem55
200911
200333
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem514
200911
200333
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem514
200911
200333
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem541
200911
200333
1999111
 • Kinetyka adsorpcji zbieracza apolarnego na powierzchni ziarn węglowychThe kinetics of adsorption of a non-polar collector on the surface of coal particles / Marian BROŻEK, Ewa ORUBA-BROŻEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. spec., s. 83–97. — Bibliogr. s. 96–97, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • The effect of surface-active compounds on the tensile strength of limestone and porphyry particlesWpływ związków powierzchniowo czynnych na wytrzymałość na rozciąganie ziaren wapienia i porfiru / Marian BROŻEK, Ewa ORUBA-BROŻEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2003 vol. 48 iss. 1, s. 133–147. — Bibliogr. s. 147

 • słowa kluczowe: kąt zwilżania, rozkład Weibulla, wytrzymałość ziarna na rozciąganie, związki powierzchniowo czynne

  keywords: particle tensile strength, surface-active compounds, Weibull's distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wpływ struktury ziaren mineralnych na ich właściwości wytrzymałościowe na przykładzie wapienia i porfiruThe effect of structure of mineral particles on their strength properties exemplified by limestone and porphyry / Marian BROŻEK, Ewa ORUBA-BROŻEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2003 t. 19 z. 3, s. 91–109. — Bibliogr. s. 108–109, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wapień, wytrzymałość na rozciąganie, rozkład Weibulla, porfir, mikroszczeliny wrodzone, stopień rozdrabniania

  keywords: limestone, tensile strength, porphyry, Weibull's distribution, pre-existing microcraks, crushing ratio

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wpływ związków powierzchniowo czynnych na wyniki rozdrabniania ziaren dolomituThe effect of surface active compunds upon the results of crushing of dolomite particles / Marian BROŻEK, Ewa ORUBA-BROŻEK, Anna NOWAKOWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 1, s. 35–50. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96835-29838?filename=The%20effect%20of%20surface.pdf

 • słowa kluczowe: skład ziarnowy, wytrzymałość, dolomit, rozciąganie, związki powierzchniowo czynne, stopień rozdrabniania

  keywords: dolomite, tensile strength, grain composition, size reduction, surface active compounds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zależność wytrzymałości na rozciąganie ziaren wapienia i porfiru od rodzaju mikroszczelinThe dependence of tensile strength of limestone and porphyry particles on the kind of micro-cracks / Marian BROŻEK, Ewa ORUBA-BROŻEK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2003 z. spec. nr 3, s. 200–207. — Bibliogr. s. 207, Streszcz., Abstr.. — Inżynieria mineralna : stan aktualny i perspektywy : VIII [ósma] międzynarodowa konferencja przeróbki kopalin ; XL [czterdzieste] semiarium fizykochemiczne problemy mineralurgii ; XXXIV [trzydziesta czwarta] krakowska konferencja przeróbki kopalin ; XIX [dziewiętnaste] gliwickie sympozjum teorii i praktyki procesów przeróbczych : Kraków–Przegorzały 22–24 września 2003 / red. Tadeusz Tumidajski ; Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin. — Kraków : PTPK, 2003

 • słowa kluczowe: wapień, wytrzymałość na rozciąganie, ziarna wapienia, ziarna porfiru, mikroszczeliny, porfir

  keywords: limestone, tensile strength, microcracks, porphyry, limestone particles, porphyry particles

  cyfrowy identyfikator dokumentu: