Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Ociepa, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem13112
200811
200711
200622
200311
200211
200111
200044
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem131111
200811
200711
200622
200311
200211
200111
2000431
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem13112
200811
200711
200622
200311
200211
200111
200044
1999211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem13112
200811
200711
200622
200311
200211
200111
200044
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem13211
200811
200711
200622
200311
200211
200111
200044
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1394
200811
200711
2006211
200311
200211
200111
200044
19992111
 • A flotational-chemical method of reducing lead content in copper concentrateBadania nad flotacyjno-chemiczną metodą obniżenia zawartości ołowiu w koncentracie miedziowym / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Zofia OCIEPA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2000 t. 16 z. 4, s. 67–74. — Bibliogr. s. 73–74, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: flotacja, koncentrat miedzi, zawartość ołowiu, obróbka chemiczna

  keywords: flotation, copper concentrate, chemical treatment, lead content

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza porównawcza wyników flotacji wybranych krajowych rud miedziComparative flotation results of selected domestic copper ores / Wiesław MĄCZKA, Zofia OCIEPA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 461–471. — Bibliogr. s. 470–471, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie flotowalności grafitu i diamentu syntetycznegoStudies on flotability of graphite and synthetic diamond / Ewa MAŁYSA, Zofia OCIEPA, Józef STACHURSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. 1, s. 149–165. — Bibliogr. s. 164, Summ.

 • keywords: flotation, diamond, graphite, zeta potential, mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie wpływu kształtu ziarn na wyniki rozdziału w procesach wzbogacania grawitacyjnegoInvestigations of the influence of the grain shape on the results of separation in the process of gravitational enrichment / Zofia OCIEPA, Wiesław MĄCZKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2000 t. 16 z. 2, s. 59–75. — Bibliogr. s. 74–75, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: prędkość opadania, wzbogacanie w osadzarkach, gęstość ziarna, procesy grawitacyjne, kształt ziarna

  keywords: grain density, jigging, grain shape, gravitational processes, falling velocity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Depresja siarczków miedzi za pomocą tiomocznikaCopper sulphide depression by thiourea / Zofia OCIEPA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. spec., s. 187–194. — Bibliogr. s. 194, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Elektrokinetyka i flotowalność wybranych siarczków miedzi oraz galeny w roztworach $CuSO_{4}$Elektrocinetics and floatability of selected copper sulfides and galena in the $CuSO_{4}$ solutions / Zofia OCIEPA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2003 t. 19 z. 3, s. 35–49. — Bibliogr. s. 48–49, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: siarczki miedzi, elektrokinetyka, flotowalność, galena, roztwór CuSO4

  keywords: flotation, galena, copper sulfides, electrokinetic potential

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ispol'zovanie depressorov sul'fidnyh mineralov pri flotacionnoj dovodke mednyh koncentratovSulfide minerals depressors application in final flotation concentration of copper concentrates / S. SANAK-RYDLEWSKA, Z. OCIEPA // Obogaŝenie Rud ; ISSN 0202-3776. — 2008 No 5, s. 23–27. — Bibliogr. s. 26–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Możliwości wzbogacania kopaliny skaleniowo-kwarcowej ze Sławniowic koło Nysy w świetle dotychczasowych badańPossibilities of beneficiation of the feldspar-quartz rock from Sławniowice near Nysa in the light of so-far research / Ewa Lewicka, Zofia OCIEPA, Piotr WYSZOMIRSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 3, s. 5–19. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96701-29777?filename=Possibilities%20of.pdf

 • słowa kluczowe: wzbogacanie, możliwości wykorzystania, Sławniowice, kopalina kwarcowa, kopalina skaleniowa

  keywords: beneficiation, feldspar-quartz mineral from Slawniowice, possible applications

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Obniżenie zawartości ołowiu w koncentracie miedziLowering lead content in copper cncentrate / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Ewa MAŁYSA, Zofia OCIEPA, Elżbieta KONOPKA, Bozena Spalinska, Sylwester Kamiński // W: „ICNOP'99” : V [piąta] międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : materiały konferencyjne : Szklarska Poręba – Poland, 25–27. 10. 1999 r. : conference proceedings = „ICNOP'99” : V [fifth] International Conference on Non-ferrous Ore Processing / Instytut Metali Nieżelaznych – Gliwice, KGHM „Polska Miedź” SA, CBPM „Cuprum”. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 1999. — S. 193–209. — Bibliogr. s. 209. — Abstrakt W: „ICNOP'99” : V międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych V International Conference on Non-ferrous Ore Processing : Szklarska Poręba – Poland, 25–27. 10. 1999 r. : streszczenia referatów = abstracts / Instytut Metali Nieżelaznych, KGHM Polska Miedź S. A., CBPM „Cuprum” Ltd. — [Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 1999]. — S. 31–32. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Obniżenie zawartości ołowiu w koncentracie miedziLowering of lead content in copper concentrate / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Ewa MAŁYSA, Bożena Spalińska, Zofia OCIEPA, Elżbieta KONOPKA, Sylwester Kamiński // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 8, s. 430–435. — Bibliogr. s. 435, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Problemy wzbogacania polimetalicznych rud $Mo-W-Cu$ ze złoża MyszkówAccomplishments of beneficiation $Mo-W-Cu$ ores from the Myszków area / Wiesław MĄCZKA, Zofia OCIEPA, Jadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 213–228. — Bibliogr. s. 227–228, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-03-1/GG_2006_3-1_18.pdf

 • słowa kluczowe: flotacja, mineralogia, rudy molibdenowo-wolframowo-miedziowe

  keywords: flotation, mineralogy, molybdenum-wolfram-copper ores

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Technologie wzbogacania flotacyjnego rud metali nieżelaznych w badaniach Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]The technologies of the flotation enrichment of non-ferrous metals in the research work of Department of Mineral Processing, Environmental Protection and Waste Utilisation / Zofia OCIEPA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 104–111. — Bibliogr. s. 110–111, Streszcz., Summ.. — Stan i perspektywy górnictwa i geoinżynierii w najbliższej dekadzie : konferencja zorganizowana z okazji Dnia Górnika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] oraz Jubileuszu 50 [pięćdziesięcio]-lecia Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów : Kraków 2002 / red. zesz. spec. Marian Brożek. — Kraków : Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ kształtu ziaren na przebieg ich rozdziału w osadzarkachInvestigations of the influence of the grain shape on the results of separation in the process of gravitational enrichment / Wiesław MĄCZKA, Zofia OCIEPA, Tadeusz TUMIDAJSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka ; nr 838. Inżynieria Chemiczna i Procesowa ; ISSN 1505-2095. — 2000 z. 27, s. 179–188. — Bibliogr. s. 187–188, Summ.. — II Ogólnopolska konferencja na temat Operacje mechaniczne inżynierii procesowej : Łódź–Spała 2000 / Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN ; Politechnika Łódzka. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska. Katedra Aparatury Procesowej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: