Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Małysa, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506097208

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2013]
 • TytułA sensitive and simple method for controlling concentration of flotation reagents in waters of the coal processing plants
  AutorzyE. MAŁYSA, J. Zawala, K. Małysa
  ŹródłoXVII. International coal preparation congress : 1–6 October 2013, Istanbul Turkey : proceedings / eds. Gülhan Özbayoğlu, Ali Ihsan Arol. — Ankara : Aral Group, [2013]. — S. 387–392
 • keywords: coal processing plant, bubble, velocity variations, circulating waters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 1999]
 • TytułApplication of chemical methods in processing of zinc-lead ores
  AutorzyEwa MAŁYSA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoNew trends in mineral processing III : 24. 6.–26. 6. 1999 VŠB – TU Ostrava, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; Vysoká Škola Báňská – Technická Universita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU, 1999. — S. 367–373
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 1992]
 • TytułBadania nad oczyszczaniem koncentratów blendy cynkowej z ZGH Bolesław
  AutorzyJacek Borkowski, Ewa MAŁYSA, Józef Pasik, Władysław Pilch, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 1992 t. 8 z. 2, s. 253–258
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułBadanie flotowalności grafitu i diamentu syntetycznego
  AutorzyEwa MAŁYSA, Zofia OCIEPA, Józef STACHURSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 1999 t. 15 z. 1, s. 149–165
 • keywords: flotation, diamond, graphite, zeta potential, mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułBadanie warunków długookresowego ługowania ołowiu zanieczyszczającego koncentrat miedziowy
  AutorzyElżbieta KONOPKA, Ewa MAŁYSA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2001 t. 17 z. spec., s. 103–112
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułFloatability of coals as a function of surface activity of the alcohols
  AutorzyEwa MAŁYSA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2000 t. 16 z. 4, s. 45–54
 • słowa kluczowe: węgiel, flotacja, alkohole, napięcie powierzchniowe, aktywność powierzchniowa

  keywords: flotation, coal, surface tension, alcohols, surface activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułMetoda monitorowania stężenia odczynników flotacyjnych w wodach obiegowych zakładów przeróbczych węgla przez pomiar prędkości pęcherzyków powietrza
  AutorzyEwa MAŁYSA, Anna Iwańska, Agata Hanc, Kazimierz Małysa
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2009 t. 25 z. 3, s. 109–120. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96825-29867?filename=A%20method%20of%20monitoring%20of.pdf
 • słowa kluczowe: adsorpcja, prędkość pęcherzyka, stężenie zanieczyszczeń, odczynnik flotacyjny, woda obiegowa

  keywords: adsorption, bubble velocity, flotation reagent, contaminants concentration, circulating water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 1994]
 • TytułMożliwości utylizacji mułu surowego zgromadzonego w osadniku ziemnym na terenie KWK „1 Maja”
  AutorzyEwa MAŁYSA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Stanisław Siekierka
  ŹródłoFizykochemiczne Problemy Mineralurgii. — 1994 z. 28, s. 75–84
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 1992]
 • TytułNiszczenie pokryć ksantogenianowych na powierzchni galeny i blendy cynkowej
  AutorzyEwa MAŁYSA, Władysław Pilch, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 1992 t. 8 z. 2, s. 259–268
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 1999]
 • TytułObniżenie zawartości ołowiu w koncentracie miedzi
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Ewa MAŁYSA, Zofia OCIEPA, Elżbieta KONOPKA, Bozena Spalinska, Sylwester Kamiński
  Źródło„ICNOP'99” : V [piąta] międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : materiały konferencyjne : Szklarska Poręba – Poland, 25–27. 10. 1999 r. : conference proceedings / Instytut Metali Nieżelaznych – Gliwice, KGHM „Polska Miedź” SA, CBPM „Cuprum”. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 1999. — S. 193–209
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułOkreślenie stężeń odczynników flotacyjnych w wodach obiegowych zakładu przeróbczego przy zastosowaniu prostej metody fizykochemicznej
  AutorzyEwa MAŁYSA, Anna Iwańska
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 7–8, s. 113–116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOkreślenie wpływu prędkości pęcherzyków powietrza na wyniki flotacji węgla
  AutorzyEwa MAŁYSA, Anna Iwańska
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 165–174. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_15.pdf
 • słowa kluczowe: 1-heksanol, techniczne odczynniki flotacyjne, flotacja węgla, prędkość pęcherzyka

  keywords: bubble velocity, 1-hexanol, technical reagent, coal flotation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2006]
 • TytułStudies on water contents in froth products in coal flotation
  AutorzyEwa MAŁYSA, Agnieszka SUROWIAK
  Źródło10textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2006, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter, assoc. ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 153–159
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat w czasopiśmie, 1996]
 • TytułSurface science as a basis of coal flotation
  AutorzyEwa MAŁYSA, Kazimierz Małysa, Stuart K. Nicol
  ŹródłoRecent Advances in Coal Processing. — 1996 vol. 1, s. 563–570
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułWpływ niektórych czynników na proces ługowania ołowiu z koncentratu miedziowego
  AutorzyStanisława SANAK-RYDLEWSKA, Tadeusz Bieszczad, Ewa MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1479. Górnictwo. — 2000 z. 245, s. 159–164
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułWpływ rodzaju odczynników na skład fazowy piany w procesie flotacji węgla
  AutorzyEwa MAŁYSA, Agata Hanc
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 3–4, s. 103–106
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułWpływ różnych odczynników flotacyjnych na prędkości pęcherzyków powietrza
  AutorzyEwa MAŁYSA, Anna Iwańska
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2009 R. 33 z. 4, s. 189–199. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-04/GG_2009_4_16.pdf
 • słowa kluczowe: adsorpcja, prędkość pęcherzyka, odczynnik flotacyjny

  keywords: adsorption, bubble velocity, flotation reagent

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułWpływ uziarnienia na wyniki floatacji węgla kamiennego
  AutorzyEwa MAŁYSA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2000 t. 16 z. 1, s. 29–41
 • słowa kluczowe: węgiel, uziarnienie, flotacja, heksanol, frakcje densymetryczne

  keywords: flotation, coal, grain size, hexanol, densimetric fractions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułWpływ zmian zagęszczenia mętów flotacyjnych węgla na ilość wody w produktach pianowych
  AutorzyEwa MAŁYSA, Agnieszka SUROWIAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 197–202. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-03-1/GG_2006_3-1_16.pdf
 • słowa kluczowe: flotacja węgla, hydrofobowość, piana, spieniacze, zagęszczenie zawiesiny, heksanol, nawodnienie produktów pianowych

  keywords: foam, coal flotation, hydrofobicity, foaming reagents, pulp density, hexanol, water contents in flotation froth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25