Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Małysa, dr inż.

adiunkt

* Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kisps


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506097208

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • A correlation between water content in froth and flotation results of hard coals
2
 • A sensitive and simple method for controlling concentration of flotation reagents in waters of the coal processing plants
3
 • Application of chemical methods in processing of zinc-lead ores
4
 • Badania nad oczyszczaniem koncentratów blendy cynkowej z ZGH Bolesław
5
 • Badanie flotowalności grafitu i diamentu syntetycznego
6
 • Badanie warunków długookresowego ługowania ołowiu zanieczyszczającego koncentrat miedziowy
7
 • Floatability of coals as a function of surface activity of the alcohols
8
 • Metoda monitorowania stężenia odczynników flotacyjnych w wodach obiegowych zakładów przeróbczych węgla przez pomiar prędkości pęcherzyków powietrza
9
 • Monitoring of contamination of coal processing plants and environmental waters using bubble velocity measurements – advantages and limitations
10
 • Możliwości podwyższenia jakości koncentratu miedziowego metodą hydrometalurgiczną
11
 • Możliwości utylizacji mułu surowego zgromadzonego w osadniku ziemnym na terenie KWK „1 Maja”
12
 • Niszczenie pokryć ksantogenianowych na powierzchni galeny i blendy cynkowej
13
 • Obniżenie zawartości ołowiu w koncentracie miedzi
14
 • Obniżenie zawartości ołowiu w koncentracie miedzi
15
 • Określenie stężeń odczynników flotacyjnych w wodach obiegowych zakładu przeróbczego przy zastosowaniu prostej metody fizykochemicznej
16
 • Określenie wpływu prędkości pęcherzyków powietrza na wyniki flotacji węgla
17
 • Studies on water contents in froth products in coal flotation
18
 • Surface science as a basis of coal flotation
19
 • The effect of hard coal density on its flotation performance
20
 • Wpływ niektórych czynników na proces ługowania ołowiu z koncentratu miedziowego
21
 • Wpływ rodzaju odczynników na skład fazowy piany w procesie flotacji węgla
22
 • Wpływ różnych odczynników flotacyjnych na prędkości pęcherzyków powietrza
23
 • Wpływ uziarnienia na wyniki floatacji węgla kamiennego
24
 • Wpływ zmian zagęszczenia mętów flotacyjnych węgla na ilość wody w produktach pianowych
25
 • Wybrane zagadnienia z fizykochemii węgla kamiennego