Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Małysa, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506097208

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • A correlation between water content in froth and flotation results of hard coalsKorelacja między zawartością wody w pianie a wynikami flotacji węgla kamiennego / Ewa MAŁYSA, Agnieszka SUROWIAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/1, s. 53–61. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96729-29831?filename=A%20correlation%20between.pdf

 • słowa kluczowe: środowisko, uzdatnianie wody, AMD, zanieczyszczenie kopalni, kopalnia nieużytkowana

  keywords: coal flotation, water recovery, froth, solids contents, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A sensitive and simple method for controlling concentration of flotation reagents in waters of the coal processing plants / E. MAŁYSA, J. Zawala, K. Małysa // W: XVII. International coal preparation congress : 1–6 October 2013, Istanbul Turkey : proceedings / eds. Gülhan Özbayoğlu, Ali Ihsan Arol. — Ankara : Aral Group, [2013]. — ISBN: 978-605-64231-0-9. — S. 387–392. — Bibliogr. s. 391–392, Abstr.

 • keywords: coal processing plant, bubble, velocity variations, circulating waters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of chemical methods in processing of zinc-lead ores / Ewa MAŁYSA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // W: New trends in mineral processing III : 24. 6.–26. 6. 1999 VŠB – TU Ostrava, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; Vysoká Škola Báňská – Technická Universita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : Ediční středisko VŠB – TU, 1999. — S. 367–373. — Bibliogr. s. 373, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania nad oczyszczaniem koncentratów blendy cynkowej z ZGH BolesławInvestigation of the cleaning process of sphalerite concentrates at Bolesław Preparation Plant / Jacek Borkowski, Ewa MAŁYSA, Józef Pasik, Władysław Pilch, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1992 t. 8 z. 2, s. 253–258. — Bibliogr. s. 258, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie flotowalności grafitu i diamentu syntetycznegoStudies on flotability of graphite and synthetic diamond / Ewa MAŁYSA, Zofia OCIEPA, Józef STACHURSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. 1, s. 149–165. — Bibliogr. s. 164, Summ.

 • keywords: flotation, diamond, graphite, zeta potential, mineral processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie warunków długookresowego ługowania ołowiu zanieczyszczającego koncentrat miedziowyStudies on conditions of long-term leaching of lead contaminating the copper concentrate / Elżbieta KONOPKA, Ewa MAŁYSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. spec., s. 103–112. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Floatability of coals as a function of surface activity of the alcoholsFlotowalność węgli w funkcji aktywności powierzchniowej stosowanych alkoholi / Ewa MAŁYSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2000 t. 16 z. 4, s. 45–54. — Bibliogr. s. 53, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: węgiel, flotacja, alkohole, napięcie powierzchniowe, aktywność powierzchniowa

  keywords: flotation, coal, surface tension, alcohols, surface activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metoda monitorowania stężenia odczynników flotacyjnych w wodach obiegowych zakładów przeróbczych węgla przez pomiar prędkości pęcherzyków powietrzaA method of monitoring of flotation reagents concentration in circulating waters of the coal processing plants by measurements the air bubbles velocity / Ewa MAŁYSA, Anna Iwańska, Agata Hanc, Kazimierz Małysa // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 3, s. 109–120. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96825-29867?filename=A%20method%20of%20monitoring%20of.pdf

 • słowa kluczowe: adsorpcja, prędkość pęcherzyka, stężenie zanieczyszczeń, odczynnik flotacyjny, woda obiegowa

  keywords: adsorption, bubble velocity, flotation reagent, contaminants concentration, circulating water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Monitoring of contamination of coal processing plants and environmental waters using bubble velocity measurements – advantages and limitations / Jan Zawala, Ewa MAŁYSA, Marcel Krzan, Kazimierz Malysa // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2014 vol. 50 iss. 1, s. 143–157. — Bibliogr. s. 156–157, Abstr.. — tekst: http://www.journalssystem.com/ppmp/pdf-78802-14853?filename=Monitoring%20of.pdf

 • keywords: bubble velocity, water purity, method of detection, adsorption layer, surface active contaminants

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmp140113

10
 • Możliwości podwyższenia jakości koncentratu miedziowego metodą hydrometalurgicznąPossibilities of improvement of the copper concentrate quality by hydrometallurgical method / Elżbieta KONOPKA, Ewa MAŁYSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. 3, s. 95–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96638-29741?filename=Possibilities%20of.pdf

 • słowa kluczowe: ołów, koncentrat miedzi, ługowanie chemiczne

  keywords: lead, copper concentrate, chemical leaching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Możliwości utylizacji mułu surowego zgromadzonego w osadniku ziemnym na terenie KWK „1 Maja”Beneficiation of the coal slimes deposited in ground decanter of the “1 Maja” Coal Mine / Ewa MAŁYSA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Stanisław Siekierka // Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii = Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 0137-1282. — 1994 z. 28, s. 75–84. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Niszczenie pokryć ksantogenianowych na powierzchni galeny i blendy cynkowejDecomposition of xanthates coverages on surfaces of galena and sphalerite / Ewa MAŁYSA, Władysław Pilch, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1992 t. 8 z. 2, s. 259–268. — Bibliogr. s. 267–268, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Obniżenie zawartości ołowiu w koncentracie miedziLowering lead content in copper cncentrate / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Ewa MAŁYSA, Zofia OCIEPA, Elżbieta KONOPKA, Bozena Spalinska, Sylwester Kamiński // W: „ICNOP'99” : V [piąta] międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : materiały konferencyjne : Szklarska Poręba – Poland, 25–27. 10. 1999 r. : conference proceedings = „ICNOP'99” : V [fifth] International Conference on Non-ferrous Ore Processing / Instytut Metali Nieżelaznych – Gliwice, KGHM „Polska Miedź” SA, CBPM „Cuprum”. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 1999. — S. 193–209. — Bibliogr. s. 209. — Abstrakt W: „ICNOP'99” : V międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych V International Conference on Non-ferrous Ore Processing : Szklarska Poręba – Poland, 25–27. 10. 1999 r. : streszczenia referatów = abstracts / Instytut Metali Nieżelaznych, KGHM Polska Miedź S. A., CBPM „Cuprum” Ltd. — [Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 1999]. — S. 31–32. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Obniżenie zawartości ołowiu w koncentracie miedziLowering of lead content in copper concentrate / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Ewa MAŁYSA, Bożena Spalińska, Zofia OCIEPA, Elżbieta KONOPKA, Sylwester Kamiński // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 8, s. 430–435. — Bibliogr. s. 435, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Określenie stężeń odczynników flotacyjnych w wodach obiegowych zakładu przeróbczego przy zastosowaniu prostej metody fizykochemicznejDetermination of flotation reagent concentrations in circulating waters of the preparation plant using a simple physicochemical method / Ewa MAŁYSA, Anna Iwańska // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 7–8, s. 113–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Określenie wpływu prędkości pęcherzyków powietrza na wyniki flotacji węglaInfluence of velocity of the air bubbles on results of the coal flotation / Ewa MAŁYSA, Anna Iwańska // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 165–174. — Bibliogr. s. 174, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_15.pdf

 • słowa kluczowe: 1-heksanol, techniczne odczynniki flotacyjne, flotacja węgla, prędkość pęcherzyka

  keywords: bubble velocity, 1-hexanol, technical reagent, coal flotation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Studies on water contents in froth products in coal flotation / Ewa MAŁYSA, Agnieszka SUROWIAK // W: 10\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2006, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter, assoc. ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2006]. — S. 153–159. — Bibliogr. s. 159, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Surface science as a basis of coal flotation / Ewa MAŁYSA, Kazimierz Małysa, Stuart K. Nicol // Recent Advances in Coal Processing ; ISSN 1023-6201. — 1996 vol. 1, s. 563–570. — Bibliogr. s. 569–570, Abstr.. — New trends in coal preparation technologies and equipment : proceedings of the 12th international coal preparation congress : Cracow, Poland, May 23–27, 1994 / ed. Wieslaw S. Blaschke. — Amsterdam : Gordon and Breach Publishers, cop. 1996

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The effect of hard coal density on its flotation performance / Ewa MAŁYSA // Acta Montanistica Slovaca ; ISSN 1335-1788. — 2005 R. 10 mimoriadne č. 1, s. 86–90. — Bibliogr. s. 90. — Publikacja dostępna online od: 2005-10-03. — Mineralurgia a enviromentálne technológie : 3. medzinárodná konferencia : 20.–22. septembra 2005, Herl'any, Slovensko. — Kočice : BERG Faculty of Technical University, 2005. — tekst: https://actamont.tuke.sk/pdf/2005/n5/17malysa.pdf

 • keywords: flotation, coal, density, grain size distribution, hexanol, densimetric fraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ niektórych czynników na proces ługowania ołowiu z koncentratu miedziowegoInfluence of some parameters on the process of lead leaching from the copper concentrate / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Tadeusz Bieszczad, Ewa MAŁYSA, Elżbieta KONOPKA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1479. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2000 z. 245, s. 159–164. — Bibliogr. s. 163–164, Streszcz., Summ.. — „Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w przeróbce surowców mineralnych i odpadów” : VI [szósta] międzynarodowa konferencja przeróbki kopalin : Szczyrk 18–20.09.2000 r. / Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów Politechniki Śląskiej w Gliwicach ; Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2000. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ rodzaju odczynników na skład fazowy piany w procesie flotacji węglaInfluence of flotation agent kind on phase composition of froth in coal flotation process / Ewa MAŁYSA, Agata Hanc // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 3–4, s. 103–106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ różnych odczynników flotacyjnych na prędkości pęcherzyków powietrzaInfluence of different flotation reagents on rising velocity of air bubbles / Ewa MAŁYSA, Anna Iwańska // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 4, s. 189–199. — Bibliogr. s. 198–199, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-04/GG_2009_4_16.pdf

 • słowa kluczowe: adsorpcja, prędkość pęcherzyka, odczynnik flotacyjny

  keywords: adsorption, bubble velocity, flotation reagent

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ uziarnienia na wyniki floatacji węgla kamiennegoInfluence of grain size on results of coal flotation / Ewa MAŁYSA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2000 t. 16 z. 1, s. 29–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel, uziarnienie, flotacja, heksanol, frakcje densymetryczne

  keywords: flotation, coal, grain size, hexanol, densimetric fractions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ zmian zagęszczenia mętów flotacyjnych węgla na ilość wody w produktach pianowychEffect of coal pulp density on water contents in froth flotation products / Ewa MAŁYSA, Agnieszka SUROWIAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 197–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-03-1/GG_2006_3-1_16.pdf

 • słowa kluczowe: flotacja węgla, hydrofobowość, piana, spieniacze, zagęszczenie zawiesiny, heksanol, nawodnienie produktów pianowych

  keywords: foam, coal flotation, hydrofobicity, foaming reagents, pulp density, hexanol, water contents in flotation froth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25