Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Kuczyńska, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułAnaliza porównawcza planów gospodarki odpadami dla czterech wybranych gmin woj. małopolskiego
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA, Magdalena Nowak
  ŹródłoZarządzanie gospodarką odpadami w aspekcie aktualizacji planów gospodarki odpadami : praca zbiorowa / pod red. Iwony Kuczyńskiej ; Urząd Miasta Krakowa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, 2007. — S. 71–88
2
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułAspekty gospodarki odpadami niebezpiecznymi w gminach i powiatach
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA
  ŹródłoGospodarka odpadami komunalnymi : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. Kazimierza Szymańskiego ; Komitet Chemii Analitycznej PAN. — Koszalin : Wydawnictwo FENIKS, 2006. — S. 37–47
3
4
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBiogaz – metoda zagospodarowania odpadów biodegradowalnych
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA, Paulina ŁYKO
  ŹródłoRecykling. — 2011 nr 11, s. 44
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBiogaz z odpadów paliwem dla transportu – bariery i perspektywy
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA, Radosław POMYKAŁA
  ŹródłoEnergetyka Gazowa. — 2012 nr 1, s. 34–39
6
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułDiagnozowanie źródeł, rodzajów i własności odpadów niebezpiecznych, jako metody oceny wpływu ich na środowisko
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA
  ŹródłoGospodarka odpadami komunalnymi : monografia, T. 7 / pod red. Kazimierza Szymańskiego ; Komitet Chemii Analitycznej PAN. — Koszalin : [s. n.], 2011. — S. 303–319
7
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułDoświadczenia z praktycznego przekazania odpadów komunalnych gminom i wprowadzenia opłaty zryczałtowanej za odpady
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA, Robert Wieczorek
  ŹródłoGospodarka odpadami komunalnymi : monografia, T. 6 / pod red. Kazimierza Szymańskiego ; red. Robert Sidełko ; Komitet Chemii Analitycznej PAN. — Koszalin : Wydawnictwo Feniks, 2010. — S. 41–53
8
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułGrudkowanie – forma przygotowania odpadów do wykorzystania lub unieszkodliwiania
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA
  ŹródłoChemik : nauka-technika-rynek. — 2008 R. 61 nr 9, s. 434–438
9
 • [referat, 2008]
 • TytułGrudkowanie – forma przygotowania odpadów do wykorzystania lub unieszkodliwiania
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA
  ŹródłoGRANULACJA 2008 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : VIII ogólnopolskie sympozjum : Puławy, 22–24 października 2008 r.. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 87–95
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułIdentification of hazardous waste contained in the communal waste of a selected commune
  AutorzyI. KUCZYŃSKA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 200–206
11
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułKierunki i możliwości wykorzystania wybranych odpadów mineralnych w przemyśle budowlanym
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA, Jakub Rospond
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2009 nr 164 wyd. konf., s. 5–16
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKompleksowe wykorzystanie odpadów węglowych w pięćdziesięcioletniej działalności PWG S. A. HALDEX
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA, Tadeusz Koperski
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 7–8, s. 55–58
13
 • [referat, 2002]
 • TytułMain directions of utilization of volatile ashes and cinders in Poland
  AutorzyI. KUCZYŃSKA
  Źródło6textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 27. 6. – 29. 6. 2002, Ostrava Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical Univeristy of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2002]. — S. 737–740
14
 • [referat, 2007]
 • TytułMethodology of structural analysing hazardous wastes contained in the stream of municipal wastes
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA
  ŹródłoOchrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2007]. — S. 31, U2–3
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMethodology of structural analysing hazardous wastes contained in the stream of municipal wastes
  AutorzyI. KUCZYŃSKA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 268–272
16
 • [referat, 2007]
 • TytułModelowa gospodarka odpadami dla specjalnych stref przemysłowych – Parków Przedsiębiorczości (PP)
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA
  ŹródłoOchrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2007]. — S. 48, Z1–4
17
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułModel waste management in special industrial areas – Business Parks (BPs)
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA
  ŹródłoOchrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2007. — S. 177–185
18
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMożliwości i uwarunkowania pozyskiwania kruszyw z eksploatacji i przeróbki węgla kamiennego
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA, Anna Bednarek, Beata Demkiewicz, Danuta Marcinkiewicz
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 297–306. — tekst: https://goo.gl/XuvUD4
19
 • [referat, 2007]
 • TytułNowe możliwości gospodarki odpadami w górnictwie węglowym w aspekcie dyrektywy UE
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA, Anna Bednarek, Danuta Marcinkiewicz, Zbigniew Cukiernik, Beata Demkiewicz
  ŹródłoKOMEKO 2007 : zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych : 20–22.03.2007 r., Szczyrk / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG ; współaut. monografii: Akademia Górniczo-Hutnicza [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2007. — S. 31–42
20
 • [referat, 2006]
 • TytułNowe spojrzenie na procesy przeróbki w kontekście minimalizacji odpadów
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA, Anna Bednarek, Danuta Marcinkiewicz, Zbigniew Cukiernik, Beata Demkiewicz
  ŹródłoKOMEKO 2006 : innowacyjne systemy przeróbcze surowców mineralnych : 21–23. 03. 2006 r., Zakopane / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2006. — S. 145–153
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułOdpady w produkcji biogazu, Cz. 1
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA, Radosław POMYKAŁA, Alicja Nogaj
  ŹródłoRecykling. — 2011 nr 9, s. 26–28
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułOdpady w produkcji biogazu, Cz. 2
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA, Alicja Nogaj, Radosław POMYKAŁA
  ŹródłoRecykling. — 2011 nr 10, s. 23–26
23
 • [referat, 2010]
 • TytułOdzysk cynku z odpadów o podwyższonej jego zawartości
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA
  ŹródłoOdpady i środowisko : międzynarodowa konferencja = 21–22.10.2010, Cracow, Poland : referaty / Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. — Warszawa : IMBiGS, 2010. — S. 123–127
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułPerspektywiczne rozwiązania : gospodarka odpadami biodegradowalnymi w gminie
  AutorzyIwona KUCZYŃSKA, Maciej MAZURKIEWICZ, Radosław POMYKAŁA
  ŹródłoPrzegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. — 2011 nr 10, s. 38–39
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułPlant waste as components of alternative fuels
  AutorzyI. KUCZYŃSKA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 351–355