Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Kuczyńska, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza planów gospodarki odpadami dla czterech wybranych gmin woj. małopolskiego
2
 • Aspekty gospodarki odpadami niebezpiecznymi w gminach i powiatach
3
 • Badania mułów węglowych i odpadów niemineralnych w zakresie możliwości otrzymania paliw
4
 • Biogaz – metoda zagospodarowania odpadów biodegradowalnych
5
 • Biogaz z odpadów paliwem dla transportu – bariery i perspektywy
6
 • Charakterystyka osadów ściekowych pod kątem kierunków ich wykorzystania
7
 • Diagnozowanie źródeł, rodzajów i własności odpadów niebezpiecznych, jako metody oceny wpływu ich na środowisko
8
 • Doświadczenia z praktycznego przekazania odpadów komunalnych gminom i wprowadzenia opłaty zryczałtowanej za odpady
9
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Słomniki – stan obecny i propozycja zmian
10
 • Grudkowanie – forma przygotowania odpadów do wykorzystania lub unieszkodliwiania
11
 • Grudkowanie – forma przygotowania odpadów do wykorzystania lub unieszkodliwiania
12
 • Identification of hazardous waste contained in the communal waste of a selected commune
13
 • Inżynieria środowiska na Wydziale Górniczym
14
 • Kierunki i możliwości wykorzystania wybranych odpadów mineralnych w przemyśle budowlanym
15
 • Kompleksowe wykorzystanie odpadów węglowych w pięćdziesięcioletniej działalności PWG S. A. HALDEX
16
 • Main directions of utilization of volatile ashes and cinders in Poland
17
 • Methodology of structural analysing hazardous wastes contained in the stream of municipal wastes
18
 • Methodology of structural analysing hazardous wastes contained in the stream of municipal wastes
19
 • Model waste management in special industrial areas – Business Parks (BPs)
20
 • Modelowa gospodarka odpadami dla specjalnych stref przemysłowych – Parków Przedsiębiorczości (PP)
21
 • Możliwości i uwarunkowania pozyskiwania kruszyw z eksploatacji i przeróbki węgla kamiennego
22
 • Niektóre aspekty planowej gospodarki odpadami w gminie
23
 • Nowe możliwości gospodarki odpadami w górnictwie węglowym w aspekcie dyrektywy UE
24
 • Nowe spojrzenie na procesy przeróbki w kontekście minimalizacji odpadów
25
 • Odpady niebezpieczne i przygotowanie ich do wykorzystania lub unieszkodliwiania