Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Kuczyńska, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza planów gospodarki odpadami dla czterech wybranych gmin woj. małopolskiego
2
 • Aspekty gospodarki odpadami niebezpiecznymi w gminach i powiatach
3
 • Badania mułów węglowych i odpadów niemineralnych w zakresie możliwości otrzymania paliw
4
 • Biogaz – metoda zagospodarowania odpadów biodegradowalnych
5
 • Biogaz z odpadów paliwem dla transportu – bariery i perspektywy
6
 • Diagnozowanie źródeł, rodzajów i własności odpadów niebezpiecznych, jako metody oceny wpływu ich na środowisko
7
 • Doświadczenia z praktycznego przekazania odpadów komunalnych gminom i wprowadzenia opłaty zryczałtowanej za odpady
8
 • Grudkowanie – forma przygotowania odpadów do wykorzystania lub unieszkodliwiania
9
 • Grudkowanie – forma przygotowania odpadów do wykorzystania lub unieszkodliwiania
10
 • Identification of hazardous waste contained in the communal waste of a selected commune
11
 • Kierunki i możliwości wykorzystania wybranych odpadów mineralnych w przemyśle budowlanym
12
 • Kompleksowe wykorzystanie odpadów węglowych w pięćdziesięcioletniej działalności PWG S. A. HALDEX
13
 • Main directions of utilization of volatile ashes and cinders in Poland
14
 • Methodology of structural analysing hazardous wastes contained in the stream of municipal wastes
15
 • Methodology of structural analysing hazardous wastes contained in the stream of municipal wastes
16
 • Modelowa gospodarka odpadami dla specjalnych stref przemysłowych – Parków Przedsiębiorczości (PP)
17
 • Model waste management in special industrial areas – Business Parks (BPs)
18
 • Możliwości i uwarunkowania pozyskiwania kruszyw z eksploatacji i przeróbki węgla kamiennego
19
 • Nowe możliwości gospodarki odpadami w górnictwie węglowym w aspekcie dyrektywy UE
20
 • Nowe spojrzenie na procesy przeróbki w kontekście minimalizacji odpadów
21
 • Odpady w produkcji biogazu
22
 • Odpady w produkcji biogazu
23
 • Odzysk cynku z odpadów o podwyższonej jego zawartości
24
 • Perspektywiczne rozwiązania
25
 • Plant waste as components of alternative fuels