Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Kuczyńska, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem481121619
201311
2012211
2011624
20106132
200933
20087133
2007141553
2006211
2005211
200411
200311
2002321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem4834122
201311
201222
201166
201066
2009321
20087331
20071486
200622
200522
200411
200311
2002321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem48444
201311
201222
201166
201066
200933
2008761
20071414
200622
200522
200411
200311
2002312
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem48444
201311
201222
201166
201066
2009312
2008725
200714113
200622
200522
200411
200311
200233
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem481137
201311
201222
201166
2010633
2009321
2008743
200714212
200622
200522
200411
200311
200233
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem482226
201311
2012211
2011624
2010633
200933
2008734
20071477
200622
2005211
200411
200311
2002312

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza porównawcza planów gospodarki odpadami dla czterech wybranych gmin woj. małopolskiegoComparative analysis of waste management plans for four communes in Małopolskie voivodeship / Iwona KUCZYŃSKA, Magdalena Nowak // W: Zarządzanie gospodarką odpadami w aspekcie aktualizacji planów gospodarki odpadami : praca zbiorowa / pod red. Iwony Kuczyńskiej ; Urząd Miasta Krakowa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, 2007. — ISBN10: 925903. — S. 71–88. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aspekty gospodarki odpadami niebezpiecznymi w gminach i powiatachThe aspects of hazardous waste management in units of administration (counties and communes) / Iwona KUCZYŃSKA // W: Gospodarka odpadami komunalnymi : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. Kazimierza Szymańskiego ; Komitet Chemii Analitycznej PAN. — Koszalin : Wydawnictwo FENIKS, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-920914-1-8. — S. 37–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania mułów węglowych i odpadów niemineralnych w zakresie możliwości otrzymania paliwExploration into carbon loam and non-mineral waste in the field of research for alternative fuels / Iwona KUCZYŃSKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 4, s. 83–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rvt0126.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_07.pdf

 • słowa kluczowe: grudkowanie, muły węglowe, paliwa z odpadów, badanie własności grudek – paliw alternatywnych

  keywords: waste fuels, pelletization, karbon loam, feature survey of alternative fuel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Biogaz – metoda zagospodarowania odpadów biodegradowalnych[Biogas – a method of biodegradable waste] / Iwona KUCZYŃSKA, Paulina ŁYKO // Recykling ; ISSN 1731-9927. — 2011 nr 11, s. 44. — Bibliogr. s. 44. — Afiliacja: Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Forum Recyklingu : 22.11.2011 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Biogaz z odpadów paliwem dla transportu – bariery i perspektywy[Biogas from wastes as a fuel for transport – barriers and perspectives] / Iwona KUCZYŃSKA, Radosław POMYKAŁA // Energetyka Gazowa ; ISSN 2084-2090. — 2012 nr 1, s. 34–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Diagnozowanie źródeł, rodzajów i własności odpadów niebezpiecznych, jako metody oceny wpływu ich na środowiskoDiagnosis of sources, typs and properties of hazardous wastes as a means of assessing their impact on the environment / Iwona KUCZYŃSKA // W: Gospodarka odpadami komunalnymi : monografia, T. 7 / pod red. Kazimierza Szymańskiego ; Komitet Chemii Analitycznej PAN. — Koszalin : [s. n.], 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-920914-2-6. — S. 303–319. — Bibliogr. s. 318–319, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Doświadczenia z praktycznego przekazania odpadów komunalnych gminom i wprowadzenia opłaty zryczałtowanej za odpadyThe practical experience of transferring communal waste materials under municipal control and introducing a waste related lump sum tax policy / Iwona KUCZYŃSKA, Robert Wieczorek // W: Gospodarka odpadami komunalnymi : monografia, T. 6 / pod red. Kazimierza Szymańskiego ; red. Robert Sidełko ; Komitet Chemii Analitycznej PAN. — Koszalin : Wydawnictwo Feniks, 2010. — ISBN: 978-83-920914-9-3. — S. 41–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Grudkowanie – forma przygotowania odpadów do wykorzystania lub unieszkodliwianiaPelletizing as a form of preparing waste for utilization or neutralization / Iwona KUCZYŃSKA // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2008 R. 61 nr 9, s. 434–438. — Bibliogr. s. 438. — GRANULACJA 2008 : VIII ogólnopolskie sympozjum : 22–24 października 2008 Puławy. — Gliwice : [S. n.], 2008. — Prezentowane prace pochodzą z dorobku dorocznego Sympozjum SITPChem, Instytutu Nawozów Sztucznych, PROZAP Sp. z o. o. w Puławach i Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Grudkowanie – forma przygotowania odpadów do wykorzystania lub unieszkodliwianiaPelletizing as a form of preparing waste for utilisation or neutralisation / Iwona KUCZYŃSKA // W: GRANULACJA 2008 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : VIII ogólnopolskie sympozjum : Puławy, 22–24 października 2008 r.. — [Polska : s. n.], [2008]. — Do publikacji dołączono CD-ROM zawierający materiały uzupełniające. — S. 87–95. — Bibliogr. s. 95, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Identification of hazardous waste contained in the communal waste of a selected commune / I. KUCZYŃSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 200–206. — Bibliogr. s. 205–206, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kierunki i możliwości wykorzystania wybranych odpadów mineralnych w przemyśle budowlanymDirections and possibilities of using selected mineral waste materials in construction industry / Iwona KUCZYŃSKA, Jakub Rospond // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2009 nr 164 wyd. konf., s. 5–16. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz., Summ.. — Odpady w XXI wieku : [miedzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 14–16 października 2009 roku, Czarna k. Ustrzyk Dolnych] / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kompleksowe wykorzystanie odpadów węglowych w pięćdziesięcioletniej działalności PWG S. A. HALDEXComplex use of coal refuse during fifty years of PWG S. A. "Haldex" activity / Iwona KUCZYŃSKA, Tadeusz Koperski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 7–8, s. 55–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: odpady węglowe, wykorzystanie odpadów węglowych, technologie uprzydatniania odpadów węglowych, kruszywa z odpadów węglowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Main directions of utilization of volatile ashes and cinders in Poland / I. KUCZYŃSKA // W: 6\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 27. 6. – 29. 6. 2002, Ostrava Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical Univeristy of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2002]. — S. 737–740. — Bibliogr. s. 739–740

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Methodology of structural analysing hazardous wastes contained in the stream of municipal wastesMetodyka prowadzenia morfologii odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych / Iwona KUCZYŃSKA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 31, U2–3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Methodology of structural analysing hazardous wastes contained in the stream of municipal wastes / I. KUCZYŃSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 268–272. — Bibliogr. s. 272, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modelowa gospodarka odpadami dla specjalnych stref przemysłowych – Parków Przedsiębiorczości (PP)Model waste management in special industrial areas – Business Parks (BPs) / Iwona KUCZYŃSKA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : konferencja : Kraków, 21–23 czerwca 2007 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2007]. — Pod patronatem: Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica Prof. dra hab. inż. Antoniego Tajdusia. — S. 48, Z1–4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Model waste management in special industrial areas – Business Parks (BPs) / Iwona KUCZYŃSKA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój / red. t. Marian Banaś ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Kraków : WIMiR AGH, 2007. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 35). — ISBN10: 83-89772-27-2. — S. 177–185. — Bibliogr. s. 185, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Możliwości i uwarunkowania pozyskiwania kruszyw z eksploatacji i przeróbki węgla kamiennegoPossibilities and conditions of extracting aggregate from extraction and processing of hard coal / Iwona KUCZYŃSKA, Anna Bednarek, Beata Demkiewicz, Danuta Marcinkiewicz // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 297–306. — Bibliogr. s. 306, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg. obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://goo.gl/XuvUD4

 • słowa kluczowe: kruszywa, odpady węglowe, wyroby budowlane

  keywords: mining waste, aggregate, construction products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Nowe możliwości gospodarki odpadami w górnictwie węglowym w aspekcie dyrektywy UE[New possibilities of wastes management in coal mining in aspect of the EU directive] / Iwona KUCZYŃSKA, Anna Bednarek, Danuta Marcinkiewicz, Zbigniew Cukiernik, Beata Demkiewicz // W: KOMEKO 2007 : zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych : 20–22.03.2007 r., Szczyrk / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG ; współaut. monografii: Akademia Górniczo-Hutnicza [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2007. — ISBN: 978-83-60708-03-3. — S. 31–42. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nowe spojrzenie na procesy przeróbki w kontekście minimalizacji odpadów[New approach to mineral processing in terms of minimizing waste] / Iwona KUCZYŃSKA, Anna Bednarek, Danuta Marcinkiewicz, Zbigniew Cukiernik, Beata Demkiewicz // W: KOMEKO 2006 : innowacyjne systemy przeróbcze surowców mineralnych : 21–23. 03. 2006 r., Zakopane / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2006. — S. 145–153. — Bibliogr. s. 153, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Odpady w produkcji biogazu, Cz. 1[Wastes in biogas production, Pt. 1] / Iwona KUCZYŃSKA, Radosław POMYKAŁA, Alicja Nogaj // Recykling ; ISSN 1731-9927. — 2011 nr 9, s. 26–28. — Bibliogr. s. 28. — I. Kuczyńska, R. Pomykała afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Odpady w produkcji biogazu, Cz. 2[Wastes in biogas production, Pt. 2] / Iwona KUCZYŃSKA, Alicja Nogaj, Radosław POMYKAŁA // Recykling ; ISSN 1731-9927. — 2011 nr 10, s. 23–26. — Bibliogr. s. 26. — Iwona Kuczyńska, Radosław Pomykała – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Odzysk cynku z odpadów o podwyższonej jego zawartościRecovering zinc from waste with elevated zinc contens / Iwona KUCZYŃSKA // W: Odpady i środowisko : międzynarodowa konferencja = 21–22.10.2010, Cracow, Poland : referaty = Waste and environment : international conference : proceedings / Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. — Warszawa : IMBiGS, 2010. — ISBN: 978-83-86040-16-2. — S. 123–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Perspektywiczne rozwiązania : gospodarka odpadami biodegradowalnymi w gminiePerspective solutions : bio-waste management in municipality / Iwona KUCZYŃSKA, Maciej MAZURKIEWICZ, Radosław POMYKAŁA // Przegląd Komunalny : Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ; ISSN 1232-9126. — 2011 nr 10, s. 38–39. — Bibliogr. s. 39. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Plant waste as components of alternative fuels / I. KUCZYŃSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 351–355. — Bibliogr. s. 355, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: