Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Kordek, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnaliza dokładności wyników pomiarów granulometrycznych różnych surowców mineralnych uzyskanych przy pomocy analizatora wielkości cząstek (Infrared Particle Sizer)
  AutorzyTomasz GAWENDA, Tomasz NIEDOBA, Jacek KORDEK, Damian KRAWCZYKOWSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo. — 2005 z. 266, s. 19–32
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAnaliza granulometryczna wąskich klas ziarnowych materiału przygotowanego na sitach analitycznych
  AutorzyJacek KORDEK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 1999 t. 15 z. spec., s. 309–315
3
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułMikromerytyka – właściwości drobnych ziaren
  AutorzyJacek KORDEK
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 72–76
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułMikromerytyka – właściwości drobnych ziaren
  AutorzyJacek KORDEK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2002 R. 54 nr 4, s. 138–143. — tekst: http://ptcer.pl/doc-view/397
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułOznaczanie składu ziarnowego proszków – porównanie wyników otrzymanych różnymi metodami pomiarowymi
  AutorzyJacek KORDEK, Tomasz NIEDOBA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 155–163. — tekst: https://goo.gl/aGvA5x
6
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułPorównanie wyników analiz granulometrycznych wykonanych laserowym miernikiem cząstek i licznikiem Coultera
  AutorzyJacek KORDEK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1479. Górnictwo. — 2000 z. 245, s. 113–121
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułPowierzchnia właściwa proszków, porównanie wyników oznaczeń bezpośrednich z wynikami obliczonymi na podstawie składu ziarnowego
  AutorzyJacek KORDEK, Waldemar KĘPYS, Dominika PALUCH
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo. — 2005 z. 266, s. 81–89
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPowierzchnia właściwa proszków, porównanie wyników oznaczeń i obliczeń pośrednich
  AutorzyJacek KORDEK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 2/1, s. 39–51
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułPowierzchnia właściwa proszków, porównanie wyników policzonych i zmierzonych metodami przepływowymi i adsorpcyjnymi
  AutorzyJacek KORDEK, Tomasz GAWENDA, Waldemar KĘPYS
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 147–154. — tekst: https://goo.gl/z1sYuh
10
 • [referat, 2005]
 • TytułThe analysis of shape coefficients for chosen raw material
  AutorzyBarbara PESZKO, Jacek KORDEK, Tomasz NIEDOBA, Aldona KRAWCZYKOWSKA
  Źródłoiccbpe 2005 : 2textsuperscript{nd} International Conference on Chemical and Bioprocess Engineering ; 19textsuperscript{th} Symposium of Malaysian Chemical Engineers (SOMChE 2005) : Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, December 8–10, 2005 : programme and abstracts book / Universiti Malaysia Sabah. School of Engineering and Information Technology. Chemical Engineering Programme. — [Kota Kinabalu : Universiti Malaysia Sabah], [2005]. — S. A-41, CPE-28
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułThe analysis of shape coefficients for selected raw materials
  AutorzyBarbara PESZKO, Jacek KORDEK, Tomasz NIEDOBA, Aldona KRAWCZYKOWSKA
  ŹródłoJournal of Applied Sciences. — 2007 vol. 7, s. 2084–2087
12
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułZależność pomiędzy powierzchnią właściwą a składem ziarnowym proszków mineralnych
  AutorzyJacek KORDEK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1564. Górnictwo. — 2002 z. 255, s. 485–493
13
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułZależność pomiędzy powierzchnią właściwą mierzoną metodą przepływową a składem ziarnowym proszków mineralnych
  AutorzyJacek KORDEK, Piotr GĄSIOREK
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2003 z. spec. nr 3, s. 49–54