Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Kordek, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Analiza dokładności wyników pomiarów granulometrycznych różnych surowców mineralnych uzyskanych przy pomocy analizatora wielkości cząstek (Infrared Particle Sizer)
2
 • Analiza granulometryczna wąskich klas ziarnowych materiału przygotowanego na sitach analitycznych
3
 • Mikromerytyka – właściwości drobnych ziaren
4
 • Mikromerytyka – właściwości drobnych ziaren
5
 • Oznaczanie składu ziarnowego proszków – porównanie wyników otrzymanych różnymi metodami pomiarowymi
6
 • Porównanie wyników analiz granulometrycznych wykonanych laserowym miernikiem cząstek i licznikiem Coultera
7
 • Powierzchnia właściwa proszków, porównanie wyników oznaczeń bezpośrednich z wynikami obliczonymi na podstawie składu ziarnowego
8
 • Powierzchnia właściwa proszków, porównanie wyników oznaczeń i obliczeń pośrednich
9
 • Powierzchnia właściwa proszków, porównanie wyników policzonych i zmierzonych metodami przepływowymi i adsorpcyjnymi
10
 • The analysis of shape coefficients for chosen raw material
11
 • The analysis of shape coefficients for selected raw materials
12
 • Zależność pomiędzy powierzchnią właściwą a składem ziarnowym proszków mineralnych
13
 • Zależność pomiędzy powierzchnią właściwą mierzoną metodą przepływową a składem ziarnowym proszków mineralnych