Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Kordek, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Analiza dokładności wyników pomiarów granulometrycznych różnych surowców mineralnych uzyskanych przy pomocy analizatora wielkości cząstek (Infrared Particle Sizer)
2
 • Mikromerytyka – właściwości drobnych ziaren
3
 • Mikromerytyka – właściwości drobnych ziaren
4
 • Oznaczanie składu ziarnowego proszków – porównanie wyników otrzymanych różnymi metodami pomiarowymi
5
 • Powierzchnia właściwa proszków, porównanie wyników oznaczeń bezpośrednich z wynikami obliczonymi na podstawie składu ziarnowego
6
 • Powierzchnia właściwa proszków, porównanie wyników oznaczeń i obliczeń pośrednich
7
 • Powierzchnia właściwa proszków, porównanie wyników policzonych i zmierzonych metodami przepływowymi i adsorpcyjnymi
8
 • The analysis of shape coefficients for chosen raw material
9
 • The analysis of shape coefficients for selected raw materials
10
 • Zależność pomiędzy powierzchnią właściwą a składem ziarnowym proszków mineralnych
11
 • Zależność pomiędzy powierzchnią właściwą mierzoną metodą przepływową a składem ziarnowym proszków mineralnych