Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Kordek, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem11110
200711
200622
2005312
200411
200311
200233
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1192
200711
200622
2005321
200411
200311
200233
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1192
200711
200622
2005321
200411
200311
200233
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1111
200711
200622
200533
200411
200311
200233
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem11110
200711
200622
200533
200411
200311
200233
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1192
200711
2006211
2005321
200411
200311
200233

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza dokładności wyników pomiarów granulometrycznych różnych surowców mineralnych uzyskanych przy pomocy analizatora wielkości cząstek (Infrared Particle Sizer)Analysis of precision of various mineral raw materials granulometric measurements results given by Infrared Particle Sizer / Tomasz GAWENDA, Tomasz NIEDOBA, Jacek KORDEK, Damian KRAWCZYKOWSKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 266, s. 19–32. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Mikromerytyka – właściwości drobnych ziarenMicromeritics – the property of small particles / Jacek KORDEK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 72–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Summ.. — Stan i perspektywy górnictwa i geoinżynierii w najbliższej dekadzie : konferencja zorganizowana z okazji Dnia Górnika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] oraz Jubileuszu 50 [pięćdziesięcio]-lecia Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów : Kraków 2002 / red. zesz. spec. Marian Brożek. — Kraków : Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mikromerytyka – właściwości drobnych ziarenMicromeritics – the property of small particles / Jacek KORDEK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2002 R. 54 nr 4, s. 138–143. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Summ.. — tekst: http://ptcer.pl/doc-view/397

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Oznaczanie składu ziarnowego proszków – porównanie wyników otrzymanych różnymi metodami pomiarowymiDetermination of powders grain composition – comparison of results given by various measurement methods / Jacek KORDEK, Tomasz NIEDOBA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 155–163. — Bibliogr. s. 163, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/aGvA5x

 • słowa kluczowe: skład ziarnowy, dyfrakcja laserowa, metoda IPS, konwersja rozkładu

  keywords: laser diffraction, grain composition, IPS method, conversion of distribution function

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Powierzchnia właściwa proszków, porównanie wyników oznaczeń bezpośrednich z wynikami obliczonymi na podstawie składu ziarnowegoThe specific surface of powders, comparison of direct results with ones calculated in base of grain composition / Jacek KORDEK, Waldemar KĘPYS, Dominika PALUCH // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1689. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 266, s. 81–89. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Powierzchnia właściwa proszków, porównanie wyników oznaczeń i obliczeń pośrednichSpecific surface of powders, comparison of determination as well as in direct measurements / Jacek KORDEK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 2/1, s. 39–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Powierzchnia właściwa proszków, porównanie wyników policzonych i zmierzonych metodami przepływowymi i adsorpcyjnymiSpecific surface of powders, comparison of calculated and measured by flowing and adsorptive methods results / Jacek KORDEK, Tomasz GAWENDA, Waldemar KĘPYS // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 147–154. — Bibliogr. s. 154, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/z1sYuh

 • słowa kluczowe: powierzchnia właściwa, skład ziarnowy

  keywords: grain composition, specific surface

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The analysis of shape coefficients for chosen raw material / Barbara PESZKO, Jacek KORDEK, Tomasz NIEDOBA, Aldona KRAWCZYKOWSKA // W: iccbpe 2005 : 2\textsuperscript{nd} International Conference on Chemical and Bioprocess Engineering ; 19\textsuperscript{th} Symposium of Malaysian Chemical Engineers (SOMChE 2005) : Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, December 8–10, 2005 : programme and abstracts book / Universiti Malaysia Sabah. School of Engineering and Information Technology. Chemical Engineering Programme. — [Kota Kinabalu : Universiti Malaysia Sabah], [2005]. — S. A-41, CPE-28. — Pełny tekst W: iccbpe 2005 [Dokument elektroniczny] : 2\textsuperscript{nd} International Conference on Chemical and Bioprocess Engineering ; 19\textsuperscript{th} Symposium of Malaysian Chemical Engineers (SOMChE 2005) : Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, December 8–10, 2005 : conference proceedings. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / Universiti Malaysia Sabah. School of Engineering and Information Technology. Chemical Engineering Programme. - Kota Kinabalu : Universiti Malaysia Sabah, 2005. - 1 dysk optyczny. - S. 379–382, CPE-28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 382, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The analysis of shape coefficients for selected raw materials / Barbara PESZKO, Jacek KORDEK, Tomasz NIEDOBA, Aldona KRAWCZYKOWSKA // Journal of Applied Sciences ; ISSN 1812-5654. — 2007 vol. 7, s. 2084–2087. — Bibliogr. s. 2087, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zależność pomiędzy powierzchnią właściwą a składem ziarnowym proszków mineralnychThe relationshpis between the specific surface and particle size distribution of the mineral powders / Jacek KORDEK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1564. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2002 z. 255, s. 485–493. — Bibliogr. s. 492–493, Streszcz., Summ., Abstr.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2002” : energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze ; bezpieczeństwo a rozwój górnictwa ; ochrona środowiska naturalnego. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zależność pomiędzy powierzchnią właściwą mierzoną metodą przepływową a składem ziarnowym proszków mineralnychThe relationships between the specific surface measured with flow method and particle size distribution of mineral powders / Jacek KORDEK, Piotr GĄSIOREK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2003 z. spec. nr 3, s. 49–54. — Bibliogr.s. 53–54, Streszcz., Abstr.. — Inżynieria mineralna : stan aktualny i perspektywy : VIII [ósma] międzynarodowa konferencja przeróbki kopalin ; XL [czterdzieste] semiarium fizykochemiczne problemy mineralurgii ; XXXIV [trzydziesta czwarta] krakowska konferencja przeróbki kopalin ; XIX [dziewiętnaste] gliwickie sympozjum teorii i praktyki procesów przeróbczych : Kraków–Przegorzały 22–24 września 2003 / red. Tadeusz Tumidajski ; Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin. — Kraków : PTPK, 2003

 • słowa kluczowe: skład ziarnowy

  keywords: particle size, mineral powders

  cyfrowy identyfikator dokumentu: