Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Foszcz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1379-0200 orcid iD

ResearcherID: E-4556-2018

Scopus: 36023331600

PBN: 5e70922b878c28a047391058

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 145, z ogólnej liczby 145 publikacji Autora


1
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułA comparative analysis of mills and grinding internals applied in comminution operations
  AutorzyMarta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ
  ŹródłoEYEC monograph : 5textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — S. 117–124
 • keywords: milling, electromagnetic mill, grinding media

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułA comparative analysis of selected mills and grinding media used in them to achieve a certain degree of particle size : [abstract]
  AutorzyMarta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ
  ŹródłoEYEC monograph : 5textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — S. 227
 • keywords: milling, electromagnetic mill, grinding media

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAccuracy of separation parameters resulting errors of chemical analysis, experimental results and data approximation
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Magdalena Duchnowska, Tomasz NIEDOBA, Tadeusz TUMIDAJSKI
  ŹródłoPhysicochemical Problems of Mineral Processing. — 2016 vol. 52 iss. 1, s. 98–111
 • keywords: approximation, flotation, copper ore, upgrading curve, selectivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmp160109

5
6
7
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznym
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GLĄB
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 71–72
 • słowa kluczowe: rudy miedzi, rozdrabnianie, młyn elektromagnetyczny

  keywords: comminution, copper ore, electromagnetic mill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułAnaliza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznym
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — S. 127–132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2020]
 • TytułAnaliza efektywności mielenia surowca w młynie bębnowym w zależności od warunków prowadzenia procesu – na sucho lub mokro
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie 2020 : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — S. [137]–148
 • słowa kluczowe: mielenie surowców, optymalizacja procesu mielenia, efektywności mielenia

  keywords: raw materials grinding, grinding process optimization, grinding effectiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza efektywności mielenia surowca w młynie bębnowym w zależności od warunków prowadzenia procesu tj. na sucho czy też mokro
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : VI międzynarodowa konferencja : Wisła, 12–14 czerwca 2019 r. : streszczenia referatów. — [S. l. : s. n.], [2019]. — S. 34–35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza i modelowanie procesów technologicznych w systemie SAiM na podstawie danych przemysłowych z O/ZWR KGHM PM S. A.
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Szymon Ogonowski, Ewelina Kasińska-Pilut
  ŹródłoICNOP'12 : X Międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : 17–19 października 2012, Lądek Zdrój – Trzebieszowice : materiały konferencyjne / Instytut Metali Nieżelaznych, [etc.]. — [Polska : KGHM Cuprum Sp. z o. o. CBR], [2012]. — S. 111–122
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza możliwości poprawy efektywności procesu mielenia poprzez dobór parametrów pracy młynów
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny, Witold Pawlos
  ŹródłoICNOP : VIII międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : 21–23 maja 2007, Wojcieszyce : materiały konferencyjne / red. Anna Antoniuk, Dorota Zagozdon-Pluskota ; KGHM Cuprum CBR, Instytut Metali Nieżelaznych, KGHM Polska Miedź S. A.. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. 117–136
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [referat, 2018]
 • TytułAnaliza poboru energii przez młyny - kulowy i elektromagnetyczny na proces mielenia surowców mineralnych : [abstrakt]
  AutorzyDamian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : V międzynarodowa konferencja : Wisła, 13–15 czerwca 2018r. : streszczenia referatów. — [S. l. : s. n.], [2018]. — S. 53–54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza porównawcza możliwości uzyskania drobnego uziarnienia w młynie elektromagnetycznym i kulowym z uwzględnieniem optymalizacji kosztów transportu surowca
  AutorzyMarta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9930–9938
 • słowa kluczowe: transport, proces mielenia, młyn elektromagnetyczny, młyny, młyn kulowy

  keywords: transport, electromagnetic mill, mills, ball mill, milling process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza pracy układu technologicznego mielenia flotacji z wykorzystaniem modeli blokowych, transmitancyjnych oraz programu Simulink Matlab
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 555–573. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_45.pdf
 • słowa kluczowe: miedź, modelowanie, transmitancja, przeróbka

  keywords: copper, modelling, transmittance, processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2022]
 • TytułAnaliza produkcji kruszyw foremnych w innowacyjnym układzie technologicznym kopalni dolomitu Imielin
  AutorzyTomasz GAWENDA, Agata STEMPKOWSKA, Daniel SARAMAK, Dariusz FOSZCZ
  ŹródłoKruszywa mineralne, T. 5 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2022. — S. 27–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza wielostadialnych przeróbczych układów technologicznych z wykorzystaniem schematów blokowych i transmitancji
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Dariusz FOSZCZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2002 nr S.2 zesz. spec., s. 147–156
 • słowa kluczowe: transmitancja, przeróbka surowców mineralnych, schematy blokowe

  keywords: transmittance, processing of mineral materials, block schemes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2017]
 • TytułAnalysis of a grinding efficiency in the electromagnetic mill for variable process and feed parameters
  AutorzyWOŁOSIEWICZ-GŁĄB M., FOSZCZ D., SARAMAK D., GAWENDA T., KRAWCZYKOWSKI D.
  ŹródłoMEC2017 : Mineral Engineering Conference : Poland, Wisła, 20–23 September 2017 : streszczenia referatów, abstracts. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of possibilities of obtaining the fine particle size in mills of various designs
  AutorzyM. WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, D. FOSZCZ, T. GAWENDA
  ŹródłoMEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczawnica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 212–227
 • słowa kluczowe: młyn wibracyjny, rozdrabnianie surowców, młyn elektromagnetyczny, młyny, młyn kulowy, mielniki, IsaMill

  keywords: vibratory mill, grinding process, electromagnetic mill, mills, ball mill, grinding media, IsaMill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of possibilities of obtaining the fine particle size in mills of various designs
  AutorzyMarta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 1, s. 223–231
 • słowa kluczowe: młyn wibracyjny, rozdrabnianie surowców, młyn elektromagnetyczny, młyny, młyn kulowy, mielniki, IsaMill

  keywords: vibratory mill, grinding process, electromagnetic mill, mills, ball mill, grinding media, IsaMill

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25