Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Foszcz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1379-0200 orcid iD

ResearcherID: E-4556-2018

Scopus: 36023331600

PBN: 5e70922b878c28a047391058

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 145, z ogólnej liczby 145 publikacji Autora


1
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułA comparative analysis of mills and grinding internals applied in comminution operations
  AutorzyMarta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ
  ŹródłoEYEC monograph : 5textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — S. 117–124
2
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułA comparative analysis of selected mills and grinding media used in them to achieve a certain degree of particle size : [abstract]
  AutorzyMarta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ
  ŹródłoEYEC monograph : 5textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — S. 227
3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAccuracy of separation parameters resulting errors of chemical analysis, experimental results and data approximation
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Magdalena Duchnowska, Tomasz NIEDOBA, Tadeusz TUMIDAJSKI
  ŹródłoPhysicochemical Problems of Mineral Processing. — 2016 vol. 52 iss. 1, s. 98–111
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAdjustment of limestone grinding in an electromagnetic mill for use in production of sorbents for flue gas desulphurization
  AutorzyMarta Wołosiewicz-Głąb, Paulina PIĘTA, Dariusz FOSZCZ, Tomasz NIEDOBA, Tomasz GAWENDA
  ŹródłoPhysicochemical Problems of Mineral Processing. — 2019 vol. 55 iss. 3, s. 779–791. — tekst: http://www.journalssystem.com/ppmp/pdf-102838-39475?filename=Adjustment%20of%20limestone.pdf
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAn assessment of influence of selected characteristics of feed on the results of ball mill grinding process course for Polish copper ores
  AutorzyTomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK, Dariusz FOSZCZ, Damian KRAWCZYKOWSKI, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Daniel Lewandowski
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2018 vol. 63 iss. 1, s. 125–137. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1098/804
7
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznym
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GLĄB
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Wisła, 21–23 czerwca 2017 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 71–72
8
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułAnaliza efektywności mielenia rudy miedzi w młynie elektromagnetycznym
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne technologie i bezpieczeństwo w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2017. — S. 127–132
9
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2020]
 • TytułAnaliza efektywności mielenia surowca w młynie bębnowym w zależności od warunków prowadzenia procesu – na sucho lub mokro
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie 2020 : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — S. [137]–148
10
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza efektywności mielenia surowca w młynie bębnowym w zależności od warunków prowadzenia procesu tj. na sucho czy też mokro
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Daniel SARAMAK
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : VI międzynarodowa konferencja : Wisła, 12–14 czerwca 2019 r. : streszczenia referatów. — [S. l. : s. n.], [2019]. — S. 34–35
11
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza i modelowanie procesów technologicznych w systemie SAiM na podstawie danych przemysłowych z O/ZWR KGHM PM S. A.
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Szymon Ogonowski, Ewelina Kasińska-Pilut
  ŹródłoICNOP'12 : X Międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : 17–19 października 2012, Lądek Zdrój – Trzebieszowice : materiały konferencyjne / Instytut Metali Nieżelaznych, [etc.]. — [Polska : KGHM Cuprum Sp. z o. o. CBR], [2012]. — S. 111–122
12
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza możliwości poprawy efektywności procesu mielenia poprzez dobór parametrów pracy młynów
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Tadeusz TUMIDAJSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny, Witold Pawlos
  ŹródłoICNOP : VIII międzynarodowa konferencja przeróbki rud metali nieżelaznych : 21–23 maja 2007, Wojcieszyce : materiały konferencyjne / red. Anna Antoniuk, Dorota Zagozdon-Pluskota ; KGHM Cuprum CBR, Instytut Metali Nieżelaznych, KGHM Polska Miedź S. A.. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. 117–136
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości prognozowania wyników wzbogacania polskich rud miedzi uwzględniającego stosowaną technologię
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Tomasz NIEDOBA, Tadeusz TUMIDAJSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 25–36. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_01.pdf
14
 • [referat, 2018]
 • TytułAnaliza poboru energii przez młyny - kulowy i elektromagnetyczny na proces mielenia surowców mineralnych : [abstrakt]
  AutorzyDamian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Marta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : V międzynarodowa konferencja : Wisła, 13–15 czerwca 2018r. : streszczenia referatów. — [S. l. : s. n.], [2018]. — S. 53–54
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza porównawcza możliwości uzyskania drobnego uziarnienia w młynie elektromagnetycznym i kulowym z uwzględnieniem optymalizacji kosztów transportu surowca
  AutorzyMarta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9930–9938
16
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza pracy układu technologicznego mielenia flotacji z wykorzystaniem modeli blokowych, transmitancyjnych oraz programu Simulink Matlab
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Dariusz FOSZCZ, Andrzej Konieczny
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 555–573. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_45.pdf
17
 • [fragment książki, 2022]
 • TytułAnaliza produkcji kruszyw foremnych w innowacyjnym układzie technologicznym kopalni dolomitu Imielin
  AutorzyTomasz GAWENDA, Agata STEMPKOWSKA, Daniel SARAMAK, Dariusz FOSZCZ
  ŹródłoKruszywa mineralne, T. 5 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2022. — S. 27–38
18
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza wielostadialnych przeróbczych układów technologicznych z wykorzystaniem schematów blokowych i transmitancji
  AutorzyKazimierz TRYBALSKI, Dariusz FOSZCZ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2002 nr S.2 zesz. spec., s. 147–156
19
 • [referat, 2017]
 • TytułAnalysis of a grinding efficiency in the electromagnetic mill for variable process and feed parameters
  AutorzyWOŁOSIEWICZ-GŁĄB M., FOSZCZ D., SARAMAK D., GAWENDA T., KRAWCZYKOWSKI D.
  ŹródłoMEC2017 : Mineral Engineering Conference : Poland, Wisła, 20–23 September 2017 : streszczenia referatów, abstracts. — [Poland : s. n.], [2017]. — S. 17
20
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnalysis of a grinding efficiency in the electromagnetic mill for variable process and feed parameters
  AutorzyMarta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ, Daniel SARAMAK, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 18 art. no. 01012, s. 1–6
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnalysis of efficiency of grinding in ball and rod mills dependably on contents of fine particles in feed
  AutorzyDariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA
  ŹródłoAGH Journal of Mining and Geoengineering. — 2012 vol. 36 no. 4, s. 17–30. — tekst: https://bibliotekanauki.pl/articles/348793.pdf
22
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of possibilities of obtaining the fine particle size in mills of various designs
  AutorzyM. WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, D. FOSZCZ, T. GAWENDA
  ŹródłoMEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczawnica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 212–227
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of possibilities of obtaining the fine particle size in mills of various designs
  AutorzyMarta WOŁOSIEWICZ-GŁĄB, Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2016 R. 17 nr 1, s. 223–231
24
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of process of grinding efficiency in ball and rod mills with various feed parameters
  AutorzyD. FOSZCZ, D. KRAWCZYKOWSKI, T. GAWENDA, E. KASIŃSKA-PILUT, W. PAWLOS
  ŹródłoMEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 41
25