Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Brożek, prof. dr hab.

emeryt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909422

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • Tytuł50-lecie Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów
  AutorzyMarian BROŻEK, Kazimierz TRYBALSKI
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 3–6
2
 • [referat, 2015]
 • TytułA physical model of separation process by means of jigs : [abstract]
  AutorzyA. SUROWIAK, M. BROŻEK
  ŹródłoMEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczwanica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 22
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA physical model of separation process by means of JIGS
  AutorzyAgnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK
  ŹródłoPhysicochemical Problems of Mineral Processing. — 2016 vol. 52 iss. 1, s. 228–243
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAn analysis of effect of particle size on batch flotation of coal
  AutorzyMarian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA
  ŹródłoPhysicochemical Problems of Mineral Processing. — 2013 vol. 49 iss. 1, s. 341–356
5
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza dokładności rozdziału surowców w cieczy ferromagnetycznej
  AutorzyMarian BROŻEK, Witold PAWLOS
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 41–48
6
7
 • [monografia, 2005]
 • TytułAnaliza procesu rozdziału w separatorach magnetycznych na podstawie heurystycznego modelu rozdziału
  AutorzyMarian BROŻEK
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 121, [1] s.
8
 • [referat, 2001]
 • TytułAnaliza rozdziału surowców w separatorze magnetograwimetrycznym (MGM)
  AutorzyMarian BROŻEK, Witold PAWLOS
  ŹródłoRecyklace odpadů V : 26. 10. 2001, Ostrava / ed. Peter Fečko ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2001]. — S. 143–150
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza rozdziału w separatorze magnetycznym bębnowym
  AutorzyMarian BROŻEK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2009 t. 25 z. 1, s. 65–83
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnaliza separacji magnetycznej w separatorach płytowych
  AutorzyMarian BROŻEK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2005 t. 21 z. 1, s. 111–129
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnalysis of kinetics models of batch flotation
  AutorzyMarian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA
  ŹródłoPhysicochemical Problems of Mineral Processing. — 2007 nr 41, s. 51–65
12
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnalysis of the particle size distribution of products crushing shale and dolomite crushing by compression of single irregular particles
  AutorzyAlona NAD, Marian BROŻEK
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2018 R. 20 nr 2, s. 241–245. — tekst: http://potopk.com.pl/Full_text/2018_full/IM%202-2018-a30.pdf
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułApplication of the stochastic model for analysis of flotation kinetics with coal as an example
  AutorzyMarian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA
  ŹródłoPhysicochemical Problems of Mineral Processing. — 2006 [nr] 40, s. 31–44
14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułArgument of separation at upgrading in the JIG
  AutorzyMarian BROŻEK, Agnieszka SUROWIAK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 21–40
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAspects of comminution flowsheets design in processing of mineral raw materials
  AutorzyDaniel SARAMAK, Tadeusz TUMIDAJSKI, Marian BROŻEK, Tomasz GAWENDA, Zdzisław Naziemiec
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2010 t. 26 z. 4, s. 59–69
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBeneficiation of chromium waste by means of magnetic and gravitational separation
  AutorzyM. BROŻEK, A. SUROWIAK, A. Jarosiński
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2015 vol. 60 iss. 3, s. 1737–1744
18
 • [referat, 2013]
 • TytułComparative assessment of spearation efficiency in jigging
  AutorzyAgnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK
  ŹródłoPhysical Separation'13 [Dokument elektroniczny] : June 20–21, 2013, Falmouth, UK. — UK : [s. n.], [2013]. — S. [1–19]
19
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułDistribution of adhesion rate constant in the coal sample
  AutorzyMarian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2005 R. 10 mimoriadne č. 1, s. 127–135
20
 • [referat, 2010]
 • TytułDistribution of settling velocity of irregular particles and its effect on jig separation efficiency
  AutorzyM. BROŻEK, A. SUROWIAK
  ŹródłoIMPC 2010 : “Smarter processing for the future” : XXV International Mineral Processing Congress : 6–10 September 2010, Brisbane, Australia : abstracts volume. — Australia : The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, cop. 2010. — S. 132
21
 • [referat, 2008]
 • TytułDistribution of terminal settling velocity of spherical particles for the condition of turbulent motion
  AutorzyM. BROŻEK, A. SUROWIAK
  ŹródłoProceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Vol. 1 / eds. Wang Dian Duo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — S. 310–315
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułEfektywność procesu rozdziału w osadzarce
  AutorzyMarian BROŻEK, Agnieszka SUROWIAK
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 29–40. — tekst: https://goo.gl/zyq2EX
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułEffect of particle shape on jig separation efficiency
  AutorzyMarian BROŻEK, Agnieszka SUROWIAK
  ŹródłoPhysicochemical Problems of Mineral Processing. — 2007 vol. 41, s. 397–413
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułKinetyka adsorpcji zbieracza apolarnego na powierzchni ziarn węglowych
  AutorzyMarian BROŻEK, Ewa ORUBA-BROŻEK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 1999 t. 15 z. spec., s. 83–97
25
 • [książka, 2009]
 • TytułKinetyka flotacji
  AutorzyMarian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. — 147, [1] s.