Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Blaschke, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem8152
200511
2004312
2002211
200011
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem835
200511
2004312
200222
200011
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem844
200511
2004312
200222
200011
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem88
200511
200433
200222
200011
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem88
200511
200433
200222
200011
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem826
200511
200433
200222
200011
1999111
 • Coal preparation in Poland: present practice and perspectives / Z. BLASCHKE // W: Mining in the New Millennium – Challenges and Opportunities : proceedings of the American-Polish mining symposium : Las Vegas/Newada/8 October 2000 / ed. Tad. S. Golosinski. — Rotterdam : A. A. Balkema, 2000. — ISBN10: 90-5809-180-5. — S. 231–236. — Bibliogr. s. 236, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Determination of the most favourable parameters of coal concentrates allowing optimal utilization of chemical energy of coal / Zofia BLASCHKE, Wiesław Blaschke, Stanisław Blaschke // W: 8\textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 24. 6. – 26. 6. 2004, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB–TU, 2004. — S. 327–332. — Bibliogr. s. 331–332, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Future of hard coal designed for utilisation in power industry / Wiesław Blaschke, Zofia BLASCHKE // W: Současnost a perspektivy úpravy nerostných surovin : pořádaná u příležitosti životního jubilea Prof. Ing. Jiřího Vidláře, CSc. : 9. 5. 2005, Ostrava : konference / ed. Peter Fečko, Vladimír Čablík ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko - Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 2005. — S. 19–35. — Bibliogr. s. 33–35, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla : praca zbiorowa. T. 1, Bazy i prognozy gospodarki surowcami energetycznymi oraz strategie i kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego[The model of ecological and economic forecasts of clean coal production and utilization. Pt. 1, Basis and forecasts of energy resources management as well as strategies and directions of fuel-energy sector development] / pod red. Jerzego Sablika ; [autorzy]: J. Sablik [et al.], R. NEY, W. SUWAŁA, A. SZURLEJ, T. MIROWSKI, K. S. SZTABA, Z. BLASCHKE, T. TUMIDAJSKI, E. MOKRZYCKI, J. PYSSA. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2004. — 138 s.. — Bibliogr. s. 129–138. — ISBN10: 83-87610-72-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób określania energetycznie optymalnych parametrów jakościowych węgla na przykładzie zakładu wzbogacania PPMW [Przedsiębiorstwa Przeróbki Mechanicznej Węgla] BiskupiceMethod of determination of energetically optimal coal quality parameters based on example of coal preparation plant PPMW Biskupice / Zofia BLASCHKE, Wiesław Blaschke // W: XVI [Szesnasta] konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski : Zakopane, 6–9 października 2002 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Seria: Sympozja i Konferencje ; nr 57). — Opis częśc. wg okł. — S. 589–599. — Bibliogr. s. 599, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • The method of determination of the most favourable parameters of coal concentrates regarding maximum electricity production / W. Blaschke, Z. BLASCHKE, S. Blaschke // W: energex : International Energy Forum : book of proceedings of the 10th international conference : energy & society : 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} May 2004, Lisbon, Portugal / eds. Leopoldo Guimarães, Rodrigo Martins. — Caparica : Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Departamento de Ciência dos Materiais, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 181–186. — Bibliogr. s. 186, Abstr.. — Toż na CD-ROMie. — Abstrakt W: Energex 2004 : the 10th International Energy Forum : energy & society : May 3–6, 2004 Lisbon, Portugal : final programme : book of abstracts. — Caparica : Universidade Nova de Lisboa. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Departamento de Ciência dos Materiais, 2004. — S. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The quality of hard power coal in the light of environment protection regulations / Zofia BLASCHKE // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. 4, s. 59–70. — Bibliogr. s. 69, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wybrane technologie wzbogacania fizykochemicznego materiałów bardzo drobno uziarnionychSelected technologies of physical-chemical beneficiation of very fine grained materials / Zofia BLASCHKE // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.1 z. spec., s. 145–155. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Summ.. — II [Druga] Szkoła Inżynierii Mineralnej : Brenna, listopad 2002. — Kraków : Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: