Wykaz publikacji wybranego autora

Mieczysław Ślósarz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6775-3774

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70922b878c28a0473910c0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 64, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza komercyjnych zastosowań sieci Internet w przedsiębiorstwach wydobywczych
  AutorzyJerzy MIESZANIEC, Mieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoPrzemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–8 grudnia 2000 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górniczy. Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2000]. — S. 275–283
2
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadanie oczekiwań motywacyjnych pracowników przemysłu wydobywczego
  AutorzyArtur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 10–13
3
 • [referat, 2013]
 • TytułCoaching i mentoring w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym
  AutorzyMieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoInnowacje szansą rozwoju górnictwa [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 27.06.2013 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — [Gliwice : SITG], [2013]. — S. [1–9]
4
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułControling zasobów ludzkich w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych
  AutorzyMieczysław ŚLÓSARZ, Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Artur BATOR
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 8, s. 79–82
5
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułDeskryptory pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
  AutorzyJerzy MIESZANIEC, Mieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1723. Organizacja i Zarządzanie. — 2006 z. 36, s. 93–100
6
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułElastyczny system rejestracji danych
  AutorzyMarek KĘSEK, Mieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. — S. 563–569
7
 • [referat, 2006]
 • TytułE-learning, coaching i mentoring w rozwoju kadry pracowniczej
  AutorzyKatarzyna Stryszowska, Mieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 339–349
8
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułE-learning w organizacji – wybrane zagadnienia
  AutorzyMieczysław SLÓSARZ
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — S. 544–549
9
 • [referat, 2003]
 • TytułElementy systemu wspomagania planowania działalności produkcyjnej w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych
  AutorzyMieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie : VI konferencja : IV Warsztaty z Nauk o zarządzaniu dla Doktorantów i Przyszłych Doktorantów : 13–15 stycznia 2003, Zakopane. T. 2, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 556–562
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułIdentyfikacja oczekiwanych ról zespołowych w przemyśle wydobywczym
  AutorzyMieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 9, s. 30–35
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułIdentyfikacja stylów kierowania w przedsiębiorstwach wydobywczych
  AutorzyArtur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 9, s. 10–14
12
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułImplementacja klasyfikacji pracowników dla potrzeb kafeteryjnego systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
  AutorzyMieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011. — s. 423–428
13
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułKafeteryjne systemy wynagrodzeń w sektorze wydobywczym
  AutorzyArtur BATOR, Mieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2009 t. 65 nr 9, s. 52–54
14
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułKafeteryjny system wynagrodzeń – innowacje w zarządzaniu personelem
  AutorzyMieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoInnowacyjność w zarządzaniu: jakością, produkcją, logistyką, personelem i organizacją : nauka i  praktyka / red. nauk. Stanisław Dawidziuk, Marek Lewandowski. — Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2012. — S. 153–172
15
 • [referat, 2015]
 • TytułKoło Naukowe GEOWIERT w studenckim ruchu naukowym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  AutorzyJan ZIAJA, Mieczysław ŚLÓSARZ, Tomasz ŚLIWA
  Źródło60 lat razem dla nauki i przemysłu [Dokument elektroniczny] : seminarium naukowe z okazji rocznicy założenia Koła Naukowego Geowiert : [31 stycznia 2014, Kraków] : materiały poseminaryjne / red. Tomasz Śliwa ; Studenckie Koło Naukowe GEOWIERT. — Kraków : WWNiG AGH, 2015. — S. 25–35
16
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKoncepcja klasyfikacji pracowników dla potrzeb zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie wydobywczym
  AutorzyMieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 9, s. 97–99
17
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułKoncepcja zintegrowanego systemu transportu poziomego w kopalniach węgla kamiennego
  AutorzyDariusz FUKSA, Marek KĘSEK, Mieczysław ŚLÓSARZ, Artur BATOR
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 8, s. 23–25
18
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułLeadership i jego znaczenie w pracy sieciowej
  AutorzyJerzy MIESZANIEC, Mieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1723. Organizacja i Zarządzanie. — 2006 z. 36, s. 101–109
19
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułLeasing pracowniczy jako forma zatrudnienia elastycznego
  AutorzyArtur BATOR, Mieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007. — S. 57–62
20
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułMetoda klasyfikacji pracowników w przedsiębiorstwie wydobywczym
  AutorzyMieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 9, s. 157–159
21
 • [referat, 2005]
 • TytułMetoda wielowymiarowej analizy pozycji obiektu
  AutorzyMarek KĘSEK, Mieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 14–16 września 2005 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2005. — S. 303–310
22
 • [referat, 2000]
 • TytułMetody badania i analizy układów produkcyjnych – koncepcja systemu wspomagającego wykonywanie analiz
  AutorzyMieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '2000 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Ustroń 13–15 września 2000 / [oprac. edytorskie: Marek Kęsek, Mariusz Rychter, Bogusław Werblański] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy [et al.]. — Kraków : AGH WG, 2000. — S. 385–397
23
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułMetody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych
  AutorzyArtur BATOR, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 18–21
24
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułModyfikacja zachowań pracowników kopalń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  AutorzyArtur BATOR, Marek KĘSEK, Dariusz FUKSA, Mieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 8, s. 8–10
25
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułMożliwości wykorzystania metod taksonomicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem wydobywczym
  AutorzyMieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. — S. 599–604