Wykaz publikacji wybranego autora

Mieczysław Ślósarz, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kezp

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6775-3774

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909541

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 64, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • Analiza komercyjnych zastosowań sieci Internet w przedsiębiorstwach wydobywczych
2
 • Badanie oczekiwań motywacyjnych pracowników przemysłu wydobywczego
3
 • Coaching i mentoring w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym
4
 • Controling zasobów ludzkich w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych
5
 • Deskryptory pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
6
 • Elastyczny system rejestracji danych
7
 • E-learning, coaching i mentoring w rozwoju kadry pracowniczej
8
 • E-learning w organizacji – wybrane zagadnienia
9
 • Elementy systemu wspomagania planowania działalności produkcyjnej w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych
10
 • Identyfikacja oczekiwanych ról zespołowych w przemyśle wydobywczym
11
 • Identyfikacja stylów kierowania w przedsiębiorstwach wydobywczych
12
 • Implementacja klasyfikacji pracowników dla potrzeb kafeteryjnego systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
13
 • Kafeteryjne systemy wynagrodzeń w sektorze wydobywczym
14
 • Kafeteryjny system wynagrodzeń – innowacje w zarządzaniu personelem
15
 • Koło Naukowe GEOWIERT w studenckim ruchu naukowym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
16
 • Koncepcja klasyfikacji pracowników dla potrzeb zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie wydobywczym
17
 • Koncepcja zintegrowanego systemu transportu poziomego w kopalniach węgla kamiennego
18
 • Leadership i jego znaczenie w pracy sieciowej
19
 • Leasing pracowniczy jako forma zatrudnienia elastycznego
20
 • Metoda klasyfikacji pracowników w przedsiębiorstwie wydobywczym
21
 • Metoda wielowymiarowej analizy pozycji obiektu
22
 • Metody badania i analizy układów produkcyjnych – koncepcja systemu wspomagającego wykonywanie analiz
23
 • Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych
24
 • Modyfikacja zachowań pracowników kopalń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
25
 • Możliwości wykorzystania metod taksonomicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem wydobywczym