Wykaz publikacji wybranego autora

Mieczysław Ślósarz, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6775-3774

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909541

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 59, z ogólnej liczby 61 publikacji Autora


1
 • Badanie oczekiwań motywacyjnych pracowników przemysłu wydobywczego
2
 • Coaching i mentoring w innowacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym
3
 • Controling zasobów ludzkich w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych
4
 • Deskryptory pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
5
 • Elastyczny system rejestracji danych
6
 • E-learning, coaching i mentoring w rozwoju kadry pracowniczej
7
 • E-learning w organizacji – wybrane zagadnienia
8
 • Elementy systemu wspomagania planowania działalności produkcyjnej w polskich przedsiębiorstwach wydobywczych
9
 • Identyfikacja oczekiwanych ról zespołowych w przemyśle wydobywczym
10
 • Identyfikacja stylów kierowania w przedsiębiorstwach wydobywczych
11
 • Implementacja klasyfikacji pracowników dla potrzeb kafeteryjnego systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie
12
 • Kafeteryjne systemy wynagrodzeń w sektorze wydobywczym
13
 • Kafeteryjny system wynagrodzeń – innowacje w zarządzaniu personelem
14
 • Koło Naukowe GEOWIERT w studenckim ruchu naukowym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
15
 • Koncepcja klasyfikacji pracowników dla potrzeb zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie wydobywczym
16
 • Koncepcja zintegrowanego systemu transportu poziomego w kopalniach węgla kamiennego
17
 • Leadership i jego znaczenie w pracy sieciowej
18
 • Leasing pracowniczy jako forma zatrudnienia elastycznego
19
 • Metoda klasyfikacji pracowników w przedsiębiorstwie wydobywczym
20
 • Metoda wielowymiarowej analizy pozycji obiektu
21
 • Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych – dokładność i przydatność w podejmowaniu decyzji ekonomicznych
22
 • Modyfikacja zachowań pracowników kopalń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
23
 • Możliwości wykorzystania metod taksonomicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem wydobywczym
24
 • Nowoczesne formy szkoleń pracowników zakładów górniczych
25
 • Oprogramowanie metody wyznaczania kierunków działań podnoszących pozycję jakościową oddziałów wydobywczych