Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Mieszaniec, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70922b878c28a04739108b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza komercyjnych zastosowań sieci Internet w przedsiębiorstwach wydobywczych
  AutorzyJerzy MIESZANIEC, Mieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoPrzemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–8 grudnia 2000 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górniczy. Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2000]. — S. 275–283
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułAnaliza zmian w udziałach przedsiębiorstw górniczych wprowadzających poszczególne rodzaje innowacji
  AutorzyJerzy MIESZANIEC
  ŹródłoInnowacyjność w zarządzaniu: jakością, produkcją, logistyką, personelem i organizacją : nauka i  praktyka / red. nauk. Stanisław Dawidziuk, Marek Lewandowski. — Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2012. — S. 105–123
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBariery działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach górniczych
  AutorzyJerzy MIESZANIEC
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 116–119
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2006]
 • TytułCzynniki konkurencyjności z punktu widzenia klientów wybranej kopalni kamienia
  AutorzyJerzy MIESZANIEC, Beata Niedźwiedź
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 257–264
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCzynniki motywujące przedsiębiorstwa górnicze do wdrażania ekoinnowacji
  AutorzyJerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 8, s. 59–62
 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona środowiska, ekoinnowacje

  keywords: environmental protection, mining, eco-innovation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułDeskryptory pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
  AutorzyJerzy MIESZANIEC, Mieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1723. Organizacja i Zarządzanie. — 2006 z. 36, s. 93–100
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDziałania przedsiębiorstw górniczych w ramach strategii CSR podnoszące satysfakcję pracowników
  AutorzyRomuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC
  ŹródłoMarketing i Rynek. — 2016 R. 23 nr 7 dod.: CD, s. 631-645
 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo górnicze, satysfakcja pracowników

  keywords: mining enterprise, corporate social responsibility, CSR, employee satisfaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułGórnictwo węgla kamiennego w kontekście zrównoważonego rozwoju
  AutorzyRomuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC
  ŹródłoPolityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania / red. nauk. Andrzej Graczyk. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013. — S. 116–125
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, węgiel, przedsiębiorstwo górnicze, działalność innowacyjna

  keywords: sustainable development, coal, mining company, innovations activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2013.318.11

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułInnovative activities of mining enterprises in the aspects of sustainable development
  AutorzyJerzy MIESZANIEC
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 84–88
 • keywords: sustainable development, mining, innovative activity, CSR, eco-innovation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułInnowacje nietechnologiczne w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora wydobywczego
  AutorzyJerzy MIESZANIEC
  ŹródłoEkonomia / red. nauk. Magdalena Rękas, Jerzy Sokołowski. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — S. 469–480
 • słowa kluczowe: górnictwo, innowacyjność, innowacje nietechnologiczne, przemysł, innowacje organizacyjne

  keywords: mining, non technological innovations, industry, organizational innovations, innovativeness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułInnowacje organizacyjne w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw
  AutorzyJerzy MIESZANIEC
  ŹródłoNauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu : praca naukowa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Alojzego Czecha i Andrzeja Szplita. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — S. 623–636
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułInnowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem
  AutorzyJerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — S. 221–229
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKształcenie na odległość metodą symulacyjnej gry decyzyjnej w aspekcie pracy grupowej
  AutorzyJerzy MIESZANIEC
  Źródłoe-mentor. — 2010 nr 5, s. 40–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułLeadership i jego znaczenie w pracy sieciowej
  AutorzyJerzy MIESZANIEC, Mieczysław ŚLÓSARZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1723. Organizacja i Zarządzanie. — 2006 z. 36, s. 101–109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułMakroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania służb BHP w przedsiębiorstwie
  AutorzyArtur BATOR, Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK
  ŹródłoMarketing i Rynek. — 2017 nr 7 dod.: CD, s. 55–66
 • słowa kluczowe: CSR, bezpieczeństwo i higiena pracy, makroekonomia

  keywords: CSR, health and safety at work, macroeconomics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułMetoda analizy interesariuszy jako innowacyjna koncepcja w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym
  AutorzyRomuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — S. 291–298
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2001]
 • TytułMetoda identyfikacji kluczowych składników potencjału konkurencyjności kopalń węgla kamiennego
  AutorzyJerzy MIESZANIEC
  ŹródłoII [Drugie] warsztaty z nauk o zarządzaniu dla doktorantów i przyszłych doktorantów : Zakopane 10–12 maja 2001 : zbiór referatów, T. 2. — [Polska : s. n.], 2001. — S. 93–104
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułModuł wspomagania oceny istotności wpływu elementów makrootoczenia
  AutorzyRomuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007. — S. 125–132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułMożliwości zastosowania systemu zarządzania treścią do budowy efektywnego serwisu internetowego przedsiębiorstwa
  AutorzyJerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. — S. 152–159
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułNakłady na działalność innowacyjną i ich struktura w przedsiębiorstwach górniczych
  AutorzyJerzy MIESZANIEC
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 9, s. 113–116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułNarzędzia wspomagania implementacji strategii przedsiębiorstwa
  AutorzyJerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007. — S. 67–74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułOcena zasobów wiedzy pracowników przedsiębiorstw górniczych w obszarze świadomości wpływu działalności górniczej na środowisko
  AutorzyRomuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 8, s. 67–71
 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, wpływ na środowisko, aspekt środowiskowy, system zarządzania środowiskowego

  keywords: environmental impact, mining enterprise, environmental aspect, environmental management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułOcena znaczenia zasobów dla uzyskania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa górnicze
  AutorzyJerzy MIESZANIEC
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1736. Górnictwo. — 2006 z. 273, s. 159–166
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2012]
 • TytułOceny i kształtowanie postaw proinnowacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych
  AutorzyJerzy MIESZANIEC
  ŹródłoSzanse i bariery w rozwoju górnictwa węgla kamiennego [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 20.06.12. — [Gliwice : s. n.], [2012]. — S. [1–7]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułOceny i kształtowanie postaw proinnowacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych
  AutorzyJerzy MIESZANIEC
  ŹródłoSzanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego : monografia / red. nauk. Anna Bluszcz. — Katowice : „Śląsk”, 2013. — S. 153–163
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: