Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Mieszaniec, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70922b878c28a04739108b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • Analiza komercyjnych zastosowań sieci Internet w przedsiębiorstwach wydobywczych
2
 • Analiza zmian w udziałach przedsiębiorstw górniczych wprowadzających poszczególne rodzaje innowacji
3
 • Bariery działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach górniczych
4
 • Czynniki konkurencyjności z punktu widzenia klientów wybranej kopalni kamienia
5
 • Czynniki motywujące przedsiębiorstwa górnicze do wdrażania ekoinnowacji
6
 • Deskryptory pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
7
 • Działania przedsiębiorstw górniczych w ramach strategii CSR podnoszące satysfakcję pracowników
8
 • Górnictwo węgla kamiennego w kontekście zrównoważonego rozwoju
9
 • Innovative activities of mining enterprises in the aspects of sustainable development
10
 • Innowacje nietechnologiczne w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora wydobywczego
11
 • Innowacje organizacyjne w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw
12
 • Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem
13
 • Kształcenie na odległość metodą symulacyjnej gry decyzyjnej w aspekcie pracy grupowej
14
 • Leadership i jego znaczenie w pracy sieciowej
15
 • Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania służb BHP w przedsiębiorstwie
16
 • Metoda analizy interesariuszy jako innowacyjna koncepcja w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym
17
 • Metoda identyfikacji kluczowych składników potencjału konkurencyjności kopalń węgla kamiennego
18
 • Moduł wspomagania oceny istotności wpływu elementów makrootoczenia
19
 • Możliwości zastosowania systemu zarządzania treścią do budowy efektywnego serwisu internetowego przedsiębiorstwa
20
 • Nakłady na działalność innowacyjną i ich struktura w przedsiębiorstwach górniczych
21
 • Narzędzia wspomagania implementacji strategii przedsiębiorstwa
22
 • Ocena zasobów wiedzy pracowników przedsiębiorstw górniczych w obszarze świadomości wpływu działalności górniczej na środowisko
23
 • Ocena znaczenia zasobów dla uzyskania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa górnicze
24
 • Oceny i kształtowanie postaw proinnowacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych
25
 • Oceny i kształtowanie postaw proinnowacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych