Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Mieszaniec, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70922b878c28a04739108b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • Analiza komercyjnych zastosowań sieci Internet w przedsiębiorstwach wydobywczychThe analysis of commercial use of Internet network in mining enterprises / Jerzy MIESZANIEC, Mieczysław ŚLÓSARZ // W: Przemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–8 grudnia 2000 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górniczy. Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2000]. — Dod. na okł.: Dzień Górnika 2000. — ISBN10: 83-908853-6-0. — S. 275–283. — Bibliogr. s. 283, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zmian w udziałach przedsiębiorstw górniczych wprowadzających poszczególne rodzaje innowacji[Analysis of changes in the shares of mining enterprises introducing different types of innovation] / Jerzy MIESZANIEC // W: Innowacyjność w zarządzaniu: jakością, produkcją, logistyką, personelem i organizacją : nauka i  praktyka / red. nauk. Stanisław Dawidziuk, Marek Lewandowski. — Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7520-138-3. — S. 105–123. — Bibliogr. s. 122–123, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bariery działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach górniczychBarriers for innovation activities in mining enterprises / Jerzy MIESZANIEC // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 116–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Czynniki konkurencyjności z punktu widzenia klientów wybranej kopalni kamieniaFactors of competitiveness from the point of view of clients stone mine / Jerzy MIESZANIEC, Beata Niedźwiedź // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica 13–15 września 2006 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2006. — S. 257–264. — Bibliogr. s. 264, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Czynniki motywujące przedsiębiorstwa górnicze do wdrażania ekoinnowacjiFactors motivating in mining enterprises to implementing eco-innovation / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 59–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona środowiska, ekoinnowacje

  keywords: environmental protection, mining, ecoinnovation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Deskryptory pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwaDescriptors of the enterprises competitive position / Jerzy MIESZANIEC, Mieczysław ŚLÓSARZ // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1723. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2006 z. 36, s. 93–100. — Bibliogr. s. 99–100, Streszcz., Summ.. — Krajowa konferencja naukowa Wiedza – Informacja – Marketing : „Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych” ; „Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa” : Szczyrk, 24 – 26 listopada 2004 r. / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2006. — Opis wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Działania przedsiębiorstw górniczych w ramach strategii CSR podnoszące satysfakcję pracownikówMining companies' corporate social responsibility strategies increasing employee satisfaction / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2016 R. 23 nr 7 dod.: CD, s. 631-645. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 644–645, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, przedsiębiorstwo górnicze, satysfakcja pracowników

  keywords: mining enterprise, corporate social responsibility, CSR, employee satisfaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Górnictwo węgla kamiennego w kontekście zrównoważonego rozwojuHard coal mining in the context of sustainable development / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // W: Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania / red. nauk. Andrzej Graczyk. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 318). — ISBN: 978-83-7695-339-7. — S. 116–125. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, węgiel, przedsiębiorstwo górnicze, działalność innowacyjna

  keywords: sustainable development, coal, mining company, innovations activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2013.318.11

9
 • Innovative activities of mining enterprises in the aspects of sustainable development / Jerzy MIESZANIEC // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2014 vol. 23 no. 3A, s. 84–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • keywords: sustainable development, mining, innovative activity, CSR, ecoinnovation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Innowacje nietechnologiczne w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora wydobywczegoNon-technological innovations in the industrial enterprises of mining sector / Jerzy MIESZANIEC // W: Ekonomia / red. nauk. Magdalena Rękas, Jerzy Sokołowski. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 305). — ISBN: 978-83-7695-382-3. — S. 469–480. — Bibliogr. s. 479–480, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo, innowacyjność, innowacje nietechnologiczne, przemysł, innowacje organizacyjne

  keywords: mining, innovativeness, non technological innovations, industry, organizational innovations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Innowacje organizacyjne w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw[Organizational innovations in the processes of enterprise restructuring] / Jerzy MIESZANIEC // W: Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu : praca naukowa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Alojzego Czecha i Andrzeja Szplita. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — ISBN: 978-83-7875-095-6. — S. 623–636. — Bibliogr. s. 635–636

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania transportem[Innovative solutions for the increase of enterprise competitiveness in the area of transport management] / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 221–229. — Bibliogr. s. 229, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kształcenie na odległość metodą symulacyjnej gry decyzyjnej w aspekcie pracy grupowej[The use of simulation decision-making games in distance learning in the aspect of teamwork] / Jerzy MIESZANIEC // e-mentor ; ISSN 1731-6758. — 2010 nr 5, s. 40–43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Leadership i jego znaczenie w pracy sieciowejLeadership and its meaning in network / Jerzy MIESZANIEC, Mieczysław ŚLÓSARZ // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1723. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2006 z. 36, s. 101–109. — Bibliogr. s. 109, Streszcz., Summ.. — Krajowa konferencja naukowa Wiedza – Informacja – Marketing : „Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych” ; „Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa” : Szczyrk, 24 – 26 listopada 2004 r. / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2006. — Opis wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania służb BHP w przedsiębiorstwieMacroeconomic determinants of the health and safety services of an enterprise / Artur BATOR, Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 nr 7 dod.: CD, s. 55–66. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: CSR, bezpieczeństwo i higiena pracy, makroekonomia

  keywords: CSR, health and safety at work, macroeconomics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Metoda analizy interesariuszy jako innowacyjna koncepcja w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym[The method for stakeholder analysis as the innovative concept in the mining enterprise management] / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 291–298. — Bibliogr. s. 298, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Metoda identyfikacji kluczowych składników potencjału konkurencyjności kopalń węgla kamiennego[The identification method of core components of competitive potential of hard coal mines] / Jerzy MIESZANIEC // W: II [Drugie] warsztaty z nauk o zarządzaniu dla doktorantów i przyszłych doktorantów : Zakopane 10–12 maja 2001 : zbiór referatów, T. 2. — [Polska : s. n.], 2001. — S. 93–104. — Bibliogr. s. 103–104, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Moduł wspomagania oceny istotności wpływu elementów makrootoczenia[Module supporting evaluation of essentiality of macroenvironment influence] / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007. — ISBN: 978-83-923797-2-0. — S. 125–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Możliwości zastosowania systemu zarządzania treścią do budowy efektywnego serwisu internetowego przedsiębiorstwa[The possibility of use the content management system to building effective internet service for enterprises] / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. — ISBN: 978-83-923797-3-7. — S. 152–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nakłady na działalność innowacyjną i ich struktura w przedsiębiorstwach górniczychThe structure of expenditures on innovation activity in mining enterprises / Jerzy MIESZANIEC // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 113–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Narzędzia wspomagania implementacji strategii przedsiębiorstwa[Methods for supporting implementations of enterprise's strategies] / Jerzy MIESZANIEC, Romuald OGRODNIK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007. — ISBN: 978-83-923797-2-0. — S. 67–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena zasobów wiedzy pracowników przedsiębiorstw górniczych w obszarze świadomości wpływu działalności górniczej na środowiskoEvaluation of knowledge of coal mine workers on the influence of mining activities on the environment / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, wpływ na środowisko, aspekt środowiskowy, system zarządzania środowiskowego

  keywords: environmental impact, mining enterprise, environmental aspect, environmental management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena znaczenia zasobów dla uzyskania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa górniczeEvaluation of resources importance for gaining competitive advantage by mining enterprises / Jerzy MIESZANIEC // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1736. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2006 z. 273, s. 159–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Summ.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2006” : rozpoznawanie złóż, bezpieczeństwo a rozwój górnictwa, ochrona środowiska naturalnego i marketing, geoturystyka / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Oceny i kształtowanie postaw proinnowacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych[Evaluation and creating an innovative attitudes of employees in the mining companies] / Jerzy MIESZANIEC // W: Szanse i bariery w rozwoju górnictwa węgla kamiennego [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 20.06.12. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7], Streszcz.. — Tytuł przejęto ze strony tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Oceny i kształtowanie postaw proinnowacyjnych w przedsiębiorstwach górniczychEvaluation and creating an innovative attitudes of employees in the mining companies / Jerzy MIESZANIEC // W: Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego : monografia / red. nauk. Anna Bluszcz. — Katowice : „Śląsk”, 2013. — ISBN: 978-83-7164-766-6. — S. 153–163. — Bibliogr. s. 162, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: