Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Głodzik, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, * Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • [referat, 2001]
 • TytułAmortyzacja a koszt jednostkowy wydobycia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1993–99
  AutorzyTadeusz WOŹNY, Stanisław GŁODZIK
  ŹródłoPrzemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, 2001. — S. 353–365
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza elementów modelu kopalń czynnych zgrupowanych w spółkach węglowych
  AutorzyRoman MAGDA, Bogusław KOWALCZYK, Tadeusz WOŹNY, Stanisław GŁODZIK
  ŹródłoPrzemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–8 grudnia 2000 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górniczy. Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2000]. — S. 251–273
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza kosztów przeróbki mechanicznej sortymentów dla potrzeb zarządzania produkcją w kopalni węgla kamiennego
  AutorzyStanisław GŁODZIK, Roman MAGDA, Jan JASIEWICZ, Tadeusz WOŹNY
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2009 t. 65 nr 9, s. 27–35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułAnaliza kosztów w wybranych centrach grupy kopalń węgla kamiennego w aspekcie podziału na stałe i zmienne
  AutorzyRoman MAGDA, Stanisław GŁODZIK, Jan JASIEWICZ, Tadeusz WOŹNY
  ŹródłoProblemy współczesnego zarządzania w ujęciu wielowątkowym / red. Włodzimierz Sitko ; WSPA [etc.]. — Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu Sp. z o. o., 2007. — S. 15–24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2000]
 • TytułAnaliza parametrów wielkości kopalń czynnych zgrupowanych w spółkach węglowych za okres 1993–99
  AutorzyRoman MAGDA, Stanisław GŁODZIK, Tadeusz WOŹNY, Bogusław KOWALCZYK
  ŹródłoPrzemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–8 grudnia 2000 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górniczy. Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2000]. — S. 231–250
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [książka, 2000]
 • TytułAnaliza podstawowych parametrów wielkości i modelu kopalń węgla kamiennego
  AutorzyRoman MAGDA, Tadeusz WOŹNY, Bogusław KOWALCZYK, Stanisław GŁODZIK
  DetailsKraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2000. — 130  s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza udziału kosztów zużycia energii w kosztach wydobycia węgla kamiennego w latach 1993–2000
  AutorzyTadeusz WOŹNY, Stanisław GŁODZIK
  ŹródłoGórnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2002 R. 26 z. 4, s. 273–283
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, koszty wydobycia

  keywords: extraction unit cost, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2001]
 • TytułAnaliza wskaźnika natężenia robót udostępniających i przygotowawczych w polu eksploatacyjnym
  AutorzyStanisław GŁODZIK, Roman MAGDA, Tadeusz WOŹNY
  ŹródłoPrzemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, 2001. — S. 107–125
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadania nad opracowaniem zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania produkcją górniczą
  AutorzyRoman MAGDA, Tadeusz WOŹNY, Stanisław GŁODZIK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2009 t. 65 nr 9, s. 60–64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2002]
 • TytułBadanie rozkładów prawdopodobieństwa postępów ścian węglowych
  AutorzyStanisław GŁODZIK, Tadeusz WOŹNY
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2002 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 11–13 września 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH, 2002. — S. 127–139
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2009]
 • TytułCharakterystyki robót górniczych jako elementy systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie technicznymi środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego
  AutorzyStanisław GŁODZIK, Jan JASIEWICZ, Roman MAGDA, Tadeusz WOŹNY
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009 : Kraków, 16–20 lutego 2009 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. — S. 641–646
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułConcept of an information system supporting the use of technical means of production in the design of mine workings
  AutorzyRoman MAGDA, Stanisław GŁODZIK, Jan JASIEWICZ, Tadeusz WOŹNY
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 79–86
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDane dotyczące górniczych robót korytarzowych dla systemu informatycznego ułatwiającego gospodarkę środkami technicznymi
  AutorzyStanisław GŁODZIK, Jan JASIEWICZ, Roman MAGDA, Tadeusz WOŹNY
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 9, s. 170–173
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułData bases concerning longwall faces as a part of information system supporting management of technical means of production
  AutorzyStanisław GŁODZIK, Jan JASIEWICZ, Roman MAGDA, Tadeusz WOŹNY
  ŹródłoInformation systems in management. 6, Ontologies and data base technologies : [monograph] / eds. Piotr Jałowiecki, Arkadiusz Orłowski. — Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2010. — S. 28–35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułData management for the mine production planning and design
  AutorzyRoman MAGDA, Tadeusz WOŹNY, Stanisław GŁODZIK, Jan JASIEWICZ
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 4/2, s. 119–131
 • słowa kluczowe: wydobycie węgla kamiennego, geologiczne i górnicze bazy danych, przodki ścianowe

  keywords: hard coal mining, geological and mining data bases, longwalls

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2008]
 • TytułData management for the mine production planning and design
  AutorzyR. MAGDA, T. WOŹNY, S. GŁODZIK, J. JASIEWICZ
  ŹródłoNew challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 90
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • [referat, 2001]
 • TytułIdentyfikacja rozkładów prawdopodobieństwa postępów drążenia wyrobisk korytarzowych w polu eksploatacyjnym
  AutorzyStanisław GŁODZIK, Roman MAGDA, Tadeusz WOŹNY
  ŹródłoPrzemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, 2001. — S. 127–138
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułInnowacyjne planowanie i projektowanie dla potrzeb zarządzania produkcją górniczą
  AutorzyRoman MAGDA, Tadeusz WOŹNY, Stanisław GŁODZIK, Jan JASIEWICZ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2010 t. 66 nr 9, s. 34–37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKarta pracy przodka ścianowego jako element systemu informatycznego ułatwiającego zarządzanie technicznymi środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego
  AutorzyStanisław GŁODZIK, Jan JASIEWICZ, Tadeusz WOŹNY
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 9, s. 52–56
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2008]
 • TytułKoncepcja komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie środkami produkcji w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym
  AutorzyJan JASIEWICZ, Roman MAGDA, Stanisław GŁODZIK, Tadeusz WOŹNY
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008 : Szczyrk, 25–29 lutego 2008 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008. — S. 305–312
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułModelowanie i optymalizacja w projektowaniu inżynierskim dla potrzeb przemysłu wydobywczego
  AutorzyRoman MAGDA, Stanisław GŁODZIK, Jan JASIEWICZ, Tadeusz WOŹNY
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2008 t. 64 nr 11–12, s. 27–31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: