Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Głodzik, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, * Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • Amortyzacja a koszt jednostkowy wydobycia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1993–99
2
 • Anachronism of the obligatory copper ores recoverability criteria on Pre-Sudetian Monoclyne considered in aspect of high metal prices
3
 • Analiza elementów modelu kopalń czynnych zgrupowanych w spółkach węglowych
4
 • Analiza kosztów przeróbki mechanicznej sortymentów dla potrzeb zarządzania produkcją w kopalni węgla kamiennego
5
 • Analiza kosztów w wybranych centrach grupy kopalń węgla kamiennego w aspekcie podziału na stałe i zmienne
6
 • Analiza parametrów wielkości kopalń czynnych zgrupowanych w spółkach węglowych za okres 1993–99
7
 • Analiza podstawowych parametrów wielkości i modelu kopalń węgla kamiennego
8
 • Analiza udziału kosztów zużycia energii w kosztach wydobycia węgla kamiennego w latach 1993–2000
9
 • Analiza wskaźnika natężenia robót udostępniających i przygotowawczych w polu eksploatacyjnym
10
 • Badania nad opracowaniem zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania produkcją górniczą
11
 • Badanie rozkładów prawdopodobieństwa postępów ścian węglowych
12
 • Charakterystyki robót górniczych jako elementy systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie technicznymi środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego
13
 • Coal output and unit costs of mechanical treatment of particular coal grades
14
 • Concentration of coal production and productivity in the Polish mining sector in the years 1993-2005
15
 • Concept of an information system supporting the use of technical means of production in the design of mine workings
16
 • Dane dotyczące górniczych robót korytarzowych dla systemu informatycznego ułatwiającego gospodarkę środkami technicznymi
17
 • Data bases concerning longwall faces as a part of information system supporting management of technical means of production
18
 • Data management for the mine production planning and design
19
 • Data management for the mine production planning and design
20
 • Ekonomiczne aspekty zmian natężenia robót korytarzowych i koncentracji wydobycia w polskich spółkach węglowych
21
 • Identyfikacja rozkładów prawdopodobieństwa postępów drążenia wyrobisk korytarzowych w polu eksploatacyjnym
22
 • Innowacyjne planowanie i projektowanie dla potrzeb zarządzania produkcją górniczą
23
 • Karta pracy przodka ścianowego jako element systemu informatycznego ułatwiającego zarządzanie technicznymi środkami produkcji w górnictwie węgla kamiennego
24
 • Koncepcja komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie środkami produkcji w wielozakładowym przedsiębiorstwie górniczym
25
 • Modelowanie i optymalizacja w projektowaniu inżynierskim dla potrzeb przemysłu wydobywczego