Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Czaja, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5992-2072 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56416284800

PBN: 5e70922b878c28a047391052

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 161, z ogólnej liczby 165 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • Tytuł100 lat Akademii Górniczo-Hutniczej, Cz. 2
  AutorzyPiotr CZAJA
  ŹródłoInżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny. — 2019 nr 4, s. 25–31. — tekst: https://inzynieriagornicza.pl/uploads/igr/articles/49695/25-31.pdf
 • słowa kluczowe: Akademia Górniczo-Hutnicza, Stanisław Staszic, Witold Budryk, Franciszek Zalewski, Antoni Hoborski, Władysław Takliński, Antoni Meyer, Jan Zarański, Józef Morozewicz, Walery Goetel

  keywords: AGH University of Science and Technology, Stanisław Staszic, Witold Budryk, Franciszek Zalewski, Antoni Hoborski, Władysław Takliński, Antoni Meyer, Jan Zarański, Józef Morozewicz, Walery Goetel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2014]
 • Tytuł50 lat kształcenia specjalistów górnictwa odkrywkowego
  AutorzyPiotr CZAJA
  ŹródłoJubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica : 1964–2014 / red. Mariusz Sierpień ; Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — S. 9–12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2019]
 • Tytuł75 lat Stowarzyszenia Wychowanków w stuletniej AGH
  AutorzyPiotr CZAJA
  ŹródłoAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : jubileusz 100-lecia królowej nauk górniczo-hutniczych / kolegium red. Bronisław Barchański, [et al.] ; Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego. — Katowice : Stowarzyszenie Bractwo Gwarków, 2019. — S. 49–64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAnaliza możliwości odtworzenia kopalni podziemnej zlikwidowanej okresowo przez zatopienie
  AutorzyPiotr CZAJA
  ŹródłoGórnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 1999 R. 23 z. 3, s. 153–168
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [monografia, 2002]
 • TytułAnaliza nośności segmentowej obudowy szybów upodatnionej materiałem nieliniowo sprężystym
  AutorzyPiotr CZAJA
  DetailsKraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — 148, [10] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2006]
 • TytułBedeutung der polnischen Steinkohle für die EU-Wirtschaft
  AutorzyPiotr CZAJA, Henryk Paszcza
  ŹródłoKolloquium Ressourcen und Umwelt 2006 – Kohle und China : 30. und 31. März 2006, Freiberg / Hrsg. Christian Buhrow, Heinz Norbert Schächter, Reinhard Schmidt. — Freiberg : TU Bergakademie, 2006. — S. 135–148 [tekst niem.], 149–162 [tekst ang.]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2005]
 • TytułBeton w budownictwie górniczym – nowe wymagania, nowe możliwości
  AutorzyPiotr CZAJA
  ŹródłoROP'2005 : beton i spoiwa mineralno-cementowe w górnictwie podziemnym : XXXI dni techniki : Jastrzębie Zdrój, 25 października 2005 : seminarium / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. 7–19
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2001]
 • TytułBeton wysokowartościowy w budownictwie podziemnym
  AutorzyPiotr CZAJA
  ŹródłoPrzemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, 2001. — S. 55–65
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2007]
 • TytułBetony lekkie, a budownictwo podziemne
  AutorzyPiotr CZAJA, Joanna HYDZIK
  ŹródłoBeton i spoiwa mineralno-cementowe w budownictwie górniczym : seminarium 18.04.2007 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — [Polska] : SITG, [2007]. — S. [1–7]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [monografia, 2010]
 • TytułBetony nowej generacji w budownictwie podziemnym : obudowa szybu głębionego w sztucznie zamrożonym górotworze – nowe podejście
  AutorzyJoanna HYDZIK, Piotr CZAJA
  DetailsKraków : Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2010. — 140 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBetony wysokowartościowe a niskie temperatury betonowania
  AutorzyJoanna Hydzik, Piotr CZAJA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 323–329
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2018]
 • TytułBezpieczeństwo pracy – priorytetowe zadanie dla dobrze wykształconych kadr
  AutorzyPiotr CZAJA
  ŹródłoBezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki : konferencja : Kraków, 28 września 2018 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, [2018]. — S. 9–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [materiały konferencyjne (red.), 2004]
 • TytułBudownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004
  Autorzykom. red. tomu: Janusz CHMURA, Jerzy CHWASTEK, Piotr CZAJA, Antoni KALUKIEWICZ, Stanisław RYBICKI, Antoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR (przewodn.) ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 150 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułBufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NAWRAT Stanisław, CZAJA Piotr, NAPIERAJ Sebastian, Nazimek Dobiesław [et al.]
  DetailsInt.Cl.: B01D 53/74textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401842 A3 ; Opubl. 2014-06-09. — Zgłosz. nr P.401842 z dn. 2012-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2014  nr 12, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401842A3.pdf
 • słowa kluczowe: metan, efekt cieplarniany, powietrze wentylacyjne kopalń, kopalnie podziemne, niskie stężenia metanu, reaktor przepływowy, reaktor przepływowy utleniający metan, bezpieczeństwo procesu utleniania, zabezpieczenie urządzeń do utleniania metanu

  keywords: methane, greenhouse effect, ventilation air methane, underground mine, low methan concentrations, flow reactor, flow methane oxidation reactor, protection for methane oxidation devices, safety in oxidation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułBufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław NAWRAT, Piotr CZAJA, Sebastian NAPIERAJ, Dobiesław Nazimek [et al.]
  DetailsInt.Cl.: E21F 7/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233821 B3 ; Udziel. 2019-07-10 ; Opubl. 2019-11-29. — Zgłosz. nr P.401842 z dn. 2012-11-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233821B3.pdf
 • słowa kluczowe: metan, efekt cieplarniany, powietrze wentylacyjne kopalń, kopalnie podziemne, niskie stężenia metanu, reaktor przepływowy, reaktor przepływowy utleniający metan, bezpieczeństwo procesu utleniania, zabezpieczenie urządzeń do utleniania metanu

  keywords: methane, greenhouse effect, ventilation air methane, underground mine, low methan concentrations, flow reactor, flow methane oxidation reactor, protection for methane oxidation devices, safety in oxidation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat, 2002]
 • TytułCiśnieniowa tama wodna oddzielająca kopalnię czynną od kopalni trwale zlikwidowanej
  AutorzyPiotr CZAJA, Stanisław Klich
  ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 123–133
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCo-operation between mining regions within the Interreg III C Programme
  AutorzyPiotr CZAJA, Anna OSTRĘGA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 375–388
 • słowa kluczowe: współpraca, mapa działań górniczych, program Interreg, regiony górnicze

  keywords: cooperation, mining roadmap, Interreg programme, mining regions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułCzarna Afryka, czarny węgiel i złote paliwo : o zgazowaniu węgla w koncernie Sasol – RPA – słów kilka
  AutorzyPiotr CZAJA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 11, s. 132–141
 • słowa kluczowe: górnictwo, zgazowanie węgla, technologia Sasol, RPA

  keywords: coal gasification, mining industry, technology in the Sasol company, South Africa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [monografia, 2021]
 • TytułCzytelnio Polska, cześć Ci, cześć : dorobek polskich słuchaczy Akademii Górniczej w Leoben
  AutorzyMagdalena Bernacka, Piotr CZAJA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — 520 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułDetermination method of the load capacity of a preliminary non-linear elastic flexible lining that co-operates with a physically non-linear frozen rockmass
  AutorzyPiotr CZAJA
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 1999 vol. 44 iss. 1, s. 91–112
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułDrogi Profesorze Stanisławie – Ty już jesteś wolny na zawsze
  AutorzyPiotr CZAJA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 2, s. 1–2
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [monografia, 2021]
 • TytułDrugie życie szybów górniczych : metody i przykłady rewitalizacji szybów na cele turystyczne
  AutorzyPiotr CZAJA, Paweł KAMIŃSKI, Jarosław Malik, Rafał Pasek
  DetailsKraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2021. — 199 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: