Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Czaja, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5992-2072 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56416284800

PBN: 5e70922b878c28a047391052

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 161, z ogólnej liczby 165 publikacji Autora


1
 • 100 lat Akademii Górniczo-Hutniczej, Cz. 2100 anniversary of the AGH University of Science and Technology. Pt. 2 / Piotr CZAJA // Inżynieria Górnicza : kwartalnik specjalistyczny ; ISSN 2353-5490. — 2019 nr 4, s. 25–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://inzynieriagornicza.pl/uploads/igr/articles/49695/25-31.pdf

 • słowa kluczowe: Akademia Górniczo-Hutnicza, Stanisław Staszic, Witold Budryk, Franciszek Zalewski, Antoni Hoborski, Władysław Takliński, Antoni Meyer, Jan Zarański, Józef Morozewicz, Walery Goetel

  keywords: AGH University of Science and Technology, Stanisław Staszic, Witold Budryk, Franciszek Zalewski, Antoni Hoborski, Władysław Takliński, Antoni Meyer, Jan Zarański, Józef Morozewicz, Walery Goetel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 50 lat kształcenia specjalistów górnictwa odkrywkowego[50 years of education of opencast mining specialists] / Piotr CZAJA // W: Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica : 1964–2014 / red. Mariusz Sierpień ; Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2014. — ISBN: 978-83-7783-100-7. — S. 9–12. — Afiliacja: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • 75 lat Stowarzyszenia Wychowanków w stuletniej AGH[75 years of Association of Graduates in the hundred-year-old AGH] / Piotr CZAJA // W: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : jubileusz 100-lecia królowej nauk górniczo-hutniczych / kolegium red. Bronisław Barchański, [et al.] ; Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego. — Katowice : Stowarzyszenie Bractwo Gwarków, 2019. — (Poczet Gwarków Śląskich ; z. 11). — ISBN: 978-83-938710-4. — S. 49–64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Analiza możliwości odtworzenia kopalni podziemnej zlikwidowanej okresowo przez zatopienieAnalysis of possibilities of recostruction of underground mine closed temporarily by flooding / Piotr CZAJA // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 1999 R. 23 z. 3, s. 153–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza nośności segmentowej obudowy szybów upodatnionej materiałem nieliniowo sprężystymLoad capacity analysis of segment shaft linings made flexible with a non-linearly flexible material / Piotr CZAJA. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — 148, [10] s.. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 101). — Bibliogr. s. 142–146, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bedeutung der polnischen Steinkohle für die EU-WirtschaftImportance of Poland's hard coal to the EU economy / Piotr CZAJA, Henryk Paszcza // W: Kolloquium Ressourcen und Umwelt 2006 – Kohle und China : 30. und 31. März 2006, Freiberg = Conference Resources and environment 2006 – coal and China / Hrsg. Christian Buhrow, Heinz Norbert Schächter, Reinhard Schmidt. — Freiberg : TU Bergakademie, 2006. — ISBN10: 3-935797-31-1. — S. 135–148 [tekst niem.], 149–162 [tekst ang.]. — Bibliogr. s. 147–148, 161–162, Abstr.. — Tekst ger.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Beton w budownictwie górniczym – nowe wymagania, nowe możliwości[Concrete in underground constructions. New requirements and new possibilities] / Piotr CZAJA // W: ROP'2005 : beton i spoiwa mineralno-cementowe w górnictwie podziemnym : XXXI dni techniki : Jastrzębie Zdrój, 25 października 2005 : seminarium / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. 7–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Beton wysokowartościowy w budownictwie podziemnymHigh performance concrete in underground construction / Piotr CZAJA // W: Przemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, 2001. — ISBN10: 8391211657. — S. 55–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Betony lekkie, a budownictwo podziemne[The light weight concrete and underground construction] / Piotr CZAJA, Joanna HYDZIK // W: Beton i spoiwa mineralno-cementowe w budownictwie górniczym : seminarium 18.04.2007 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — [Polska] : SITG, [2007]. — S. [1–7]. — Bibliogr. s. [7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Betony lekkie jako elementy obudowy wstępnej szybów drążonych w sztucznie zamrożonym górotworzeLight weight aggregate concretes as structural element of the preliminary lining of shaft driven in artificially frozen rock mass / Joanna HYDZIK, Piotr CZAJA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 191–198. — Bibliogr. s. 198, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_17.pdf

 • słowa kluczowe: obudowa szybu, beton lekki

  keywords: shaft lining, shaft sinking, HPC concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Betony nowej generacji w budownictwie podziemnym : obudowa szybu głębionego w sztucznie zamrożonym górotworze – nowe podejścieNew generation concrete in underground constructions : lining of mining shafts sank in artificially frozen rock mass – new approach / Joanna HYDZIK, Piotr CZAJA. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2010. — 140 s.. — (Archives of Mining Sciences ; ISSN 0860-7001. Monografia ; 9). — Bibliogr. s. 130–134, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Betony wysokowartościowe a niskie temperatury betonowaniaHigh strength concrete and low temperatures / Joanna Hydzik, Piotr CZAJA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 323–329. — Bibliogr. s. 329, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Bezpieczeństwo pracy – priorytetowe zadanie dla dobrze wykształconych kadr[Work safety – a priority task for well-educated cadres] / Piotr CZAJA // W: Bezpieczeństwo pracy – edukacja i dobre praktyki : konferencja : Kraków, 28 września 2018 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, [2018]. — Na okł. dod.: 20-lecie kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie BHP na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej. — ISBN: 978-83-7783-194-6. — S. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004[Tunnel construction in Carpathians and its ecological conditions] / kom. red. tomu: Janusz CHMURA, Jerzy CHWASTEK, Piotr CZAJA, Antoni KALUKIEWICZ, Stanisław RYBICKI, Antoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR (przewodn.) ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 150 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89388-57-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Bufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym[Security buffer for the system of the catalytic utilization of methane contained in mine air] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NAWRAT Stanisław, CZAJA Piotr, NAPIERAJ Sebastian, Nazimek Dobiesław [et al.]. — Int.Cl.: B01D 53/74\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401842 A3 ; Opubl. 2014-06-09. — Zgłosz. nr P.401842 z dn. 2012-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 12, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401842A3.pdf

 • słowa kluczowe: metan, efekt cieplarniany, powietrze wentylacyjne kopalń, kopalnie podziemne, niskie stężenia metanu, reaktor przepływowy, reaktor przepływowy utleniający metan, bezpieczeństwo procesu utleniania, zabezpieczenie urządzeń do utleniania metanu

  keywords: methane, greenhouse effect, ventilation air methane, underground mine, low methan concentrations, flow reactor, flow methane oxidation reactor, protection for methane oxidation devices, safety in oxidation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Bufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym[Security buffer for the system of the catalytic utilization of methane contained in mine air] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław NAWRAT, Piotr CZAJA, Sebastian NAPIERAJ, Dobiesław Nazimek [et al.]. — Int.Cl.: E21F 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233821 B3 ; Udziel. 2019-07-10 ; Opubl. 2019-11-29. — Zgłosz. nr P.401842 z dn. 2012-11-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233821B3.pdf

 • słowa kluczowe: metan, efekt cieplarniany, powietrze wentylacyjne kopalń, kopalnie podziemne, niskie stężenia metanu, reaktor przepływowy, reaktor przepływowy utleniający metan, bezpieczeństwo procesu utleniania, zabezpieczenie urządzeń do utleniania metanu

  keywords: methane, greenhouse effect, ventilation air methane, underground mine, low methan concentrations, flow reactor, flow methane oxidation reactor, protection for methane oxidation devices, safety in oxidation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Ciśnieniowa tama wodna oddzielająca kopalnię czynną od kopalni trwale zlikwidowanejHigh pressure water dam protecting the operating coal mine from the mine permanently closed down / Piotr CZAJA, Stanisław Klich // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 123–133. — Bibliogr. s. 132–133, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Co-operation between mining regions within the Interreg III C ProgrammeWspółpraca między regionami kopalnianymi w ramach programu Interreg III C / Piotr CZAJA, Anna OSTRĘGA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 375–388. — Bibliogr. s. 387, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : New challenges and visions for mining : Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. R. Hejmanowski [et al.]. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • słowa kluczowe: współpraca, mapa działań górniczych, program Interreg, regiony górnicze

  keywords: cooperation, mining roadmap, Interreg programme, mining regions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Czarna Afryka, czarny węgiel i złote paliwo : o zgazowaniu węgla w koncernie Sasol – RPA – słów kilkaBlack Africa – black coal and golden fuel : on coal gasification in the Sasol company, the Republic of South Africa / Piotr CZAJA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 132–141. — Bibliogr. s. 140, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: górnictwo, zgazowanie węgla, technologia Sasol, RPA

  keywords: coal gasification, mining industry, technology in the Sasol company, South Africa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Czytelnio Polska, cześć Ci, cześć : dorobek polskich słuchaczy Akademii Górniczej w Leoben[The Reading Room Polish, honour you, honour : achievements of Polish students Mining Academy in Leoben] / Magdalena Bernacka, Piotr CZAJA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — 520 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0723). — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Determination method of the load capacity of a preliminary non-linear elastic flexible lining that co-operates with a physically non-linear frozen rockmassMetoda określania nośności obudowy wstępnej upodatnionej współpracującej z górotworem zamrożonym, fizykalnie nieliniowym / Piotr CZAJA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 1999 vol. 44 iss. 1, s. 91–112. — Bibliogr. s. 111–112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Drogi Profesorze Stanisławie – Ty już jesteś wolny na zawsze[Dear Professor Stanisław – you are already free forever] / Piotr CZAJA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 2, s. 1–2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Drugie życie szybów górniczych : metody i przykłady rewitalizacji szybów na cele turystyczne[New life of mine shafts: methods and examples of shafts' revitalization for touristic purposes] / Piotr CZAJA, Paweł KAMIŃSKI, Jarosław Malik, Rafał Pasek. — Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2021. — 199 s.. — Bibliogr. s. 185–196, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-8111-239-0. — P. Kamiński - dod. afiliacja: PBSz S. A.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: