Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Chmura, mgr inż.

specjalista

* Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kgbg


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 88, z ogólnej liczby 89 publikacji Autora


1
 • Adaptacja dąbrowskiej „Sztygarki” na podziemną trasę turystycznąThe adaptation of the Sztygarka training mine into an underground tourist route / Janusz CHMURA, Andrzej Wójcik // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 75–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_05.pdf

 • słowa kluczowe: historia górnictwa, podziemna trasa turystyczna, muzeum miejskie Sztygarka

  keywords: history of mining, underground tourist routes, Sztygarka town museum

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adaptacja międzywojennej fabryki ołówków „Hardtmuth-Lechistan” dla celów dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Adaptation of a between war pencil factory “Hardmuth-Lechistan” for teaching purposes at the AGH University of Science and Technology in Cracow] / Tomasz WIEJA, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji : doświadczenia krajowe i zagraniczne : II konferencja międzynarodowa : Zabrze, 12–13. 05. 2005 r. / [red. Tadeusz Burzyński, Marek Łabaj] ; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Urząd Miejski w Zabrzu. — Katowice : [GWSH], 2005. — ISBN10: 8388402765. — S. 261–266. — Bibliogr. s. 266

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adaptacja podziemnych obiektów zabytkowych jako element aktywizacji rozwoju turystycznegoAdaptation of underground historical facilities as an element of activating tourist development / Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // W: II Konferencja muzeów górniczych i skansenów podziemnych w Polsce / red. nacz. Antoni Jodłowski ; Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. — Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, cop. 2012. — ISBN: 978-83-63348-08-3. — S. 21–33. — Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Adaptacja sztolni będzińskich na podziemną trasę turystyczną[The adaptation of Będzin mine tunnels on underground the rout tourist] / Janusz CHMURA // W: Materiały 42. Sympozjum Speleologicznego : Tarnowskie Góry, 24–26.10.2008 r. / Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. — Kraków : SSPTP : Instytut Ochrony Przyrody PAN. Oddział, 2008. — ISBN: 978-83-61191-08-7. — S. 19–24. — Bibliogr. s. 24. — Publikacja zamieszczona w części: Przewodnik sesji terenowych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Aplikacje najnowszych produktów chemii budowlanej w ochronie środowiska[Application of building chemistry modern products in protection of environment] / Janusz CHMURA, Marek Ploch // W: Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami : Rytro, 12–15 października 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Zagospodarowania Wysypisk i Utylizacji Biogazu. — Kraków : Komitet Organizacyjny Szkoły Gospodarki Odpadami, 1999. — (Sympozja i Konferencje ; nr 38). — Tyt. okł.: Szkoła Gospodarki Odpadami '99 Rytro '99. — ISBN10: 83-87854-46-8. — S. 51–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania stanu technicznego zabytkowego szybu ujmującego wody mineralne w Solcu Zdroju[The inspection of the mineral water intakting shaft's state in Solec Zdroj] / Janusz CHMURA, Jan WITOSIŃSKI // W: Zabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków–Bochnia 21–22 września 2001 r. / red. Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura ; Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kopalnia Soli „Bochnia” [et al.]. — [Kielce] : Wydawnictwo „SCRIPTUM” : współpr. Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, [2001]. — ISBN10: 8391211649. — S. 133–138. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bochnia Salt Mine in the new economic situation / Janusz CHMURA // W: Aktualizácia surovinovej polotiky SR : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, 11.–12. October 2001 = Updating of the mineral policy of Slovak Republic : conference proceedings from international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť. — [Demänovská Dolina : s. n.], 2001. — S. 98–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004[Tunnel construction in Carpathians and its ecological conditions] / kom. red. tomu: Janusz CHMURA, Jerzy CHWASTEK, Piotr CZAJA, Antoni KALUKIEWICZ, Stanisław RYBICKI, Antoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR (przewodn.) ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 150 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89388-57-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Centry drevnego gornogo dela i metallurgii na territorii Pol'ši[Centers of old mining and metallurgy on the territory of Poland] / T. MIKOŚ, J. CHMURA, R. I. KINASZ // W: Istoričeskie i futurologičeskie aspekty razvitiâ gornogo dela : sbornik naučnyh trudov / pod obŝ. red. G. I. Gajko ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Ukrainy, Donbasskij gosudarstvennyj tehničeskij universitet. — Alčevsk : DonGTU, 2005. — S. 19–37. — Bibliogr. s. 36–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Detal architektoniczny i budowlany w projektowaniu podziemnych tras turystycznychArchitectural detail in the design and construction of underground tourist routes / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2013 R. 19 nr 2, s. 39–48. — Bibliogr. s. 48

 • słowa kluczowe: projektowanie, podziemne trasy turystyczne, detal architektoniczny, detal budowlany

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Divovižnij svìt davn'ogo gìrnictva : naukovo-populârnij naris[Wonderful world of ancient mining] / p`ıd zag. red. G. Ì. Gajka ; avtors'kij kolektiv: G. Ì. Gajko, T. MIKOŚ, J. CHMURA, Û. M. Brovender, R. I. KINASZ. — Alčevsk : DonDTU, 2005. — 129, [3] s.. — Bibliogr. s. 122–125, Indeksy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Dosvìd adaptacìï drevnìh šaht Êvropi dlâ kul'turnih ta turističnih rozvag[Experiences of adaptation and protection of underground European old-historical mines for cultural and touristic purposes] / Tadeusz MIKOŚ, Roman KINASZ, Janusz CHMURA // W: “Castles and tourist business-effective connection” : international scientific-practical conference : 30–31 October 2003 Lviv / Ministry of Education and Science in Ukraine. Lviv Regional State Administration. Department of Tourism and Resorts ; National University “Lvivs'ka Politechnika”. Architectural Department. — [Ukraine : s. n.], 2003. — S. [1–11]. — Bibliogr. s. [11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Dosvìd adaptacìï drevnìh šaht Êvropi dlâ kul'turnih ta turističnih rozvagThe experience of adapting ancient European mines for cultural and tourism entertainment / Tadeusz MIKOŚ, Roman KINASZ, Janusz CHMURA // Vìsnik Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” = Visnyk of Lviv National Polytechnic University / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka” ; ISSN 0321-0499. Serìâ: Arhìtektura : arhìtektura ì turističnij bìznes = Series Architecture : architecture and tourist business. — 2005 no. 531, s. 104–113. — Bibliogr. s. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Doświadczenia AGH w badaniu i zabezpieczaniu podziemi Krakowa[Experiences of AGH in investigation and protection of Cracow underground] / Antoni TAJDUŚ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: Nawarstwienia historyczne Krakowa [Dokument elektroniczny] : forum naukowe 2007 : [Kraków], 26 października 2007 / red. Maciej Pawlikowski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : nakł. M. Pawlikowski], [2007]. — 1 dysk optyczny. — (Nauki pomocnicze w archeologii, konserwacji zabytków i inżynierii środowiska = Auxiliary sciences in archeology, preservation of relics and environmental engineering). — e-ISBN: 978-83-923836-1-1. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Brak afiliacji AGH. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Doświadczenia Akademii Górniczo-Hutniczej w badaniu i zabezpieczaniu podziemi KrakowaExperiences of the AGH University of Science and Technology (AGH-UST) in examining and safeguarding the Kraków underground complexes / Antoni TAJDUŚ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: Nawarstwienia historyczne Krakowa : forum naukowe 2007 / pod red. Marty Wardas, Macieja Pawlikowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0314). — ISBN: 978-83-7464-200-2. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 83–84, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Doświadczenia naukowo-badawcze pracowników Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie w zakresie zagospodarowania zabytkowych podziemiResearch of the employees of the Mining and Geoengineering Department of AGH in the field of preserving the historical and cultural heritage of the mining / Antoni TAJDUŚ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych : Jugowice, 19–21 kwietnia 2006 r. = Mining heritage and history and practical use of ancient mining works / Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 117. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; nr 32). — Na okł. dodatkowo: Dziedzictwo i historia górnictwa. — S. 303–314. — Bibliogr. s. 314

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Doświadczenia naukowo-badawcze pracowników Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w zakresie rewitalizacji najcenniejszych obiektów podziemnych[Scientific and research experience of the workers at the Department of Mining and Geoengineering of University of Science and Technology in the area of rennovation of the most precious underground sites] / Antoni TAJDUŚ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: I Konferencja muzeów górniczych i skansenów podziemnych w Polsce / Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka ; red. nacz. Antoni Jodłowski. — Wieliczka : [s. n.], 2010. — ISBN: 978-83-923123-9-0. — S. 49–60. — Bibliogr. s. 59–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Doświadczenia Wydziału Górniczego AGH w Krakowie w zakresie zabezpieczania i rewitalizacji podziemnych obiektów zabytkowych[Experiences of the Mining Faculty of AGH in Cracow in the field of preservation and revitalisation of the underground antique structures] / Antoni TAJDUŚ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: Zabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków–Bochnia 21–22 września 2001 r. / red. Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura ; Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kopalnia Soli „Bochnia” [et al.]. — [Kielce] : Wydawnictwo „SCRIPTUM” : współpr. Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, [2001]. — ISBN10: 8391211649. — S. 15–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Geomechaniczne aspekty zabezpieczenia zabytkowej Groty Czartoryskich w PuławachGeomechanical aspect of securing of the Czartoryskis' Cave in Puławy / Janusz CHMURA, Mirosław Wierzbicki // W: Geotechnika górnicza i budownictwo podziemne na początku XXI wieku : XXIV [dwudziesta czwarta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Lądek Zdrój, 12–16 marca 2001 r. = Mining geotechnics and underground building : 24\textsuperscript{th} Winter School of Rock Mechanics / red. nauk. Dariusz Łydżba, Jarosław Rybak. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001. — (Prace Naukowe Instytutu Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej ; nr 73. Konferencje ; ISSN 1230-3100 ; nr 40). — S. 97–104. — Bibliogr. s. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Górnicze metody ratowania zabytkowych dzielnic staromiejskich : 75 lat doświadczeń Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie[Mining methods of saving old town districts of historical value : 75 years of experiences of AGH University of Science and Technology] / Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA, Antoni TAJDUŚ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 397, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0536). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Abstr., Zsfassung. — ISBN: 978-83-7464-674-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Górnicze metody zabezpieczania i rewitalizacji podziemnych obiektów zabytkowychMining methods for protecting and revitalization of historic underground buildings / Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // Ochrona Zabytków ; ISSN 0029-8247. — 2010 R. 63 nr 1–4, s. 245–254. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Górniczo-geotechniczne metody adaptacji i rekonstrukcji zabytkowych podziemi : 80 lat doświadczeń Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dziele ratowania najcenniejszych wyrobisk[Mining and geotechnical methods of adaptation and reconstruction of historic underground constructions] / Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA, Antoni TAJDUŚ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 560, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0536). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Abstr., Zsfassung. — ISBN: 978-83-7464-000-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Górniczo-geotechniczne problemy zabezpieczania podziemnych tras turystycznych na przykładzie chełmskich podziemi kredowychMining and geotechnical problems of securing the underground tourist routes illustrated by the example of chalk mine in Chełm / Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 439–449. — Bibliogr. s. 449, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Górniczo-geotechniczne problemy zabezpieczania podziemnych tras turystycznych na przykładzie Chełmskich Podziemi KredowychMining-geotechnical problems with securing of underground tourist routs on the examples of Chełm city Chalk Underground / Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2004 R. 10 nr 1, s. 40–45. — Bibliogr. s. 45, Summ., Streszcz., Rez.

 • słowa kluczowe: podziemna trasa turystyczna

  keywords: underground tourist routes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Historia i perspektywy zagospodarowania zabytkowej kopalni soli „Cacica” na Bukowinie Rumuńskiej[History and prospect of manage of aucient salt mine “Cacica” at Romanian “Bukowina”] / Janusz CHMURA, Tadeusz MIKOŚ // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2000 : XXIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Bukowina Tatrzańska, 13–17 marca 2000 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGGiG AGH, 2000. — ISBN10: 83-905407-3-8. — S. 39–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: