Wykaz publikacji wybranego autora

Nikodem Szlązak, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8320-4751 orcid iD

ResearcherID: W-1072-2018

Scopus: 14629491500

PBN: 5e70922b878c28a0473910bc

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4513251213142121
2023413
2022853
202110154
202041111
2019151365
20189144
201726214721
201629297101
201582312
2014212649
201334220111
20122633164
20113328149
201016268
200921165
200814239
2007201811
2006161123
2005293197
2004232165
200315186
2002193133
2001311228
2000826
199912183
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem451371755
2023431
2022844
20211064
2020422
201915123
2018981
201726242
2016291415
201588
201421138
201334277
201226242
201133312
20101616
200921165
200814122
200720173
200616133
200529272
200423212
200315123
20021919
200131238
2000871
19991212
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem45140546
2023431
2022844
20211064
2020431
201915123
2018981
201726251
201629281
201588
201421156
201334295
201226251
201133321
20101616
200921183
20081414
200720173
200616133
200529272
200423212
200315123
20021919
20013131
2000871
19991212
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem45120431
2023413
2022844
20211046
2020413
20191515
2018918
201726125
201629326
201588
201421219
20133434
201226125
20113333
20101616
20092121
200814212
20072020
20061616
20052929
20042323
20031515
20021919
20013131
200088
19991212
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem451165286
202344
2022862
20211055
202044
201915123
2018954
201726197
201629227
2015871
201421174
2013341321
201226917
2011331815
201016106
200921516
20081495
20072020
20061616
20052929
20042323
20031515
20021919
20013131
200088
19991212
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem451246205
202344
2022862
20211055
2020431
201915123
2018954
201726197
201629218
2015871
201421201
2013342113
2012261511
2011332013
201016106
200921147
200814131
200720416
200616412
200529920
200423716
20031578
200219316
200131724
2000871
199912391
 • A new method for assessing the status of sealed-off coal mine fires / Yuan Shujie, Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Si Chunfeng // W: New technological solutions in underground mining : international mining forum 2006 / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. — London [etc.] : Taylor & Francis Group, 2006. — (Balkema – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 0-415-40117-8. — S. 115–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.

 • keywords: spontaneous combustion, mine fires, coal mines, sealed-off fire areas, fire status assessment, fire indicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach : monografiaCurrent state of aerological threats in underground mines / pod red. Nikodema SZLĄZAKA. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — 902, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7783-176-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An evaluation of the functioning of cooling systems in the Polish coal mine industry / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2018 vol. 11 iss. 9 art. no. 2267, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-29. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/11/9/2267/pdf

  orcid iD
 • keywords: air cooling efficiency, mine cooling systems, climatic conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en11092267

4
 • Analiza efektywności odmetanowania w polskich kopalniach węgla kamiennego[Analysis of effectiveness of methane drainage in Polish mines] / SZLĄZAK N., OBRACAJ D., BOROWSKI M., SWOLKIEŃ J., KORZEC M. // W: Silesia innovatica 2012 : innowacje w branży górniczej : 17–19 października 2012, Siemianowice Śląskie, Hucisko. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. 93–106. — Bibliogr. s. 105–106. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza emisji składników spalin z maszyn z silnikami spalinowymi w kopalniach podziemnychAnalysis of exhaust emissions from machinery with diesel engines in underground mines / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Grzegorz Sporysz // W: Materiały 7. Szkoły Aerologii Górniczej : Krynica-Zdrój, 9–11 października 2013, t. 2 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Instytut Eksploatacji Złóż. — Gliwice : Instytut Eksploatacji Złóż, [2013]. — S. 147–160. — Bibliogr. s. 159–160, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza emisji składników spalin z maszyn z silnikami spalinowymi w kopalniach podziemnychAnalysis of exhaust emissions from machinery with diesel engines in underground mines / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Grzegorz Sporysz // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2013 t. 8 z. 4, s. 101–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza przyczyn powstania pożaru w drążonym chodnikuAnalysis of reasons for fires in a driven heading / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 1/1, s. 250–263. — Bibliogr. s. 263, Streszcz., Abstr.. — Problemy współczesnego górnictwa 2010 : III konferencja naukowo-szkoleniowa : Jaworze, 10–12 marca 2010 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. — Katowice : Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza rejestracji czujników systemu gazometrii zabudowanych w wyrobiskach odprowadzających powietrze z pola F w pokładzie 364/1-2 w KWK „Murcki-Staszic” oraz w szybie wentylacyjnym „Zygmunt”, w aspekcie wybuchu metanu w dniu 27 lipca 2016 r.Analysis of the registrations of gasometry system's sensors installed in return air gates from the F panel in seam 364/1-2 in „Murcki-Staszic” mine and „Zygmunt” ventilation shaft, related to the methane explosion on 27 July 2016 / Nikodem SZLĄZAK, Stanisław WASILEWSKI // Prace Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk = Transactions of the Strata Mechanics Research Institute ; ISSN 1643-1030. — 2016 t. 18 nr 4, s. 3–20. — Streszcz., Abstr.. — tekst: http://imgpan.pl/wp-content/uploads/2018/02/01-Kwartalnik-18-4-Szlazak.pdf

 • słowa kluczowe: aerologia górnicza, monitoring parametrów powietrza, wybuch metanu

  keywords: mining aerology, air parameters monitoring, methane explosion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza składników spalin z silników spalinowych maszyn samojezdnych w podziemnych kopalniachAnalysis of the components of exhaust emissions from mobile machinery with combustion engines in underground mines / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Grzegorz Sporysz // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2014 nr 12, s. 6–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: spaliny, emisja, silnik diesla, toksyczność

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza stanu zapylenia powietrza na wybranych stanowiskach pracyAnalysis of dust pollution state at the chosen work places / Dariusz OBRACAJ, Nikodem SZLĄZAK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004 : Szczyrk, 23–27 lutego 2004 = Proceedings of the School of Underground Mining 2004 / red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje ; nr 61). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004. — S. 505–518. — Bibliogr. s. 517–518. Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza systemów wentylacyjnych pod kątem możliwości lokalizacji w nich georeaktora podziemnego zgazowania węglaAnalysis of ventilation systems in order to enable localization of underground coal gasification's georeactor / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Marek KORZEC, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ // W: Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie = Selected hazards and their control in underground mines / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-429-7. — S. 409–421. — Bibliogr. s. 421, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza ujęcia i wykorzystania metanu w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S. A.Analysis of methane drainage and utilisation in mines of Jastrzebie Coal Company / Nikodem SZLĄZAK, Andrzej Tor, Antoni Jakubów // W: Materiały 2 [Drugiej] Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 07–11 październik 2002 = Proceedings of the Second School of Mine Ventilation / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [Polskiej Akademii Nauk] [et al.]. — Kraków : SAG KG PAN, 2002. — S. 339–355. — Bibliogr. s. 355, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza warunków mikroklimatu w rejonie ścian eksploatacyjnych kopalń węgla kamiennegoAnalysis od microclimate conditions in hard coal mines longwalls / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Bartłomiej GŁUCH // W: Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych : II konferencja naukowo-techniczna : Brenna, 7–9 listopada 2012 r. / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. — Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne, Jan Gębka, Dariusz Gębka], [2012]. — ISBN: 978-83-60837-62-7. — S. 325–336. — Bibliogr. s. 336, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza wpływu profilaktyki tąpaniowej na wydzielanie się metanu w wyrobisku ścianowym[Analysis of influence of rock-burst prevention on methane emission to a longwall panel] / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Justyna SWOLKIEŃ // W: Nowoczesne metody zwalczania zagrożeń aerologicznych w podziemnych wyrobiskach górniczych : 8 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN : Jaworze, 13–16 października 2015 r. : praca zbiorowa / pod red. Wacława Dziurzyńskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2015. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN: 978-83-61126-94-2. — S. 271–283. — Bibliogr. s. 283

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analiza wypadkowości w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1993–2003 na przykładzie wybranych spółek węglowychAnalysis of accidents rate in Polish hard coal industry during 1993–2003 based on examples of selected coal companies / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2003 R. 54 nr 12, s. 537–547. — Bibliogr. s. 547, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analiza zmian rozwoju pożaru podziemnegoAnalysis of changing mine fire development / Nikodem SZLĄZAK, Marek KORZEC // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji ; ISSN 2391-9361. — 2016 z. 1: Górnictwo – perspektywy i zagrożenia, s. 143–158. — Bibliogr. s. 157, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-65265-03-6

 • słowa kluczowe: pożar podziemny, pożar endogeniczny, rozwój pożaru, tamowanie pożarów podziemnych

  keywords: underground mining fire, spontaneous fire, fire development, fire control by ventilation ways

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Analysis of air parameters in planned underground openings with thermal insulation of side walls and air cooling / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ // W: ICSMRI'13 : the 35\textsuperscript{th} International Conference of Safety in Mines Research Institutes : 15–17 October 2013, London, UK / IOM Communications, IOM3 The Institute of Materials, Minerals and Mining. — London : IOM Communications Ltd, 2013 + CD. — ISBN: 1-86125-174-2. — S. 545–554. — Bibliogr. s. 554, Abstr.

 • keywords: ventilation, thermal insulation of underground openings, air cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Analysis of connecting a forcing fan to a multiple fan ventilation network of a real-life mine / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek KORZEC // Process Safety and Environmental Protection ; ISSN 0957-5820. — 2017 vol. 107, s. 468–479. — Bibliogr. s. 478–479, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-09

  orcid iD
 • keywords: energy efficiency, mine ventilation, main fan station, ventilation network analysis, push-pull ventilation network, optimization of ventilation network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.psep.2017.03.001

19
 • Analysis of the impact of connecting a forcing fan to a multiple fan ventilation network of a real-life mine / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek KORZEC // W: Selected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology : Krakow, 19–21 September 2016. — ISBN: 978-83-7783-196-0. — S. 397–409. — Bibliogr. s. 408–409, Abstr.

 • keywords: mine ventilation, push-pull ventilation system, main fan station, ventilation network analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Assessment of sealed fire states by fire characteristic / Yuan Shu-jie, SZLĄZAK Nikodem, OBRACAJ Dariusz // Journal of Coal Science & Engineering (China) ; ISSN 1006-9097. — 2006 vol. 12 no. 1, s. 68–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr.

 • keywords: spontaneous combustion, sealed areas, mine fires, coal mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Badania nad wykorzystaniem zawiesiny lodowej w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnychResearch on the use of ice slurry in central cooling installations of underground mines / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ // W: Aktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach : monografia = Current state of aerological threats in underground mines / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — ISBN: 978-83-7783-176-2. — S. 69–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania numeryczne i kopalniane przepływu powietrza przez zroby ścian zawałowychNumerical and mine research on airflow in goaf of longwalls / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3, s. 59–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania termodynamiczne wielopłaszczowej, lutniowej chłodnicy powietrza typu CHWL-1000 w warunkach kopalnianychThermodynamic measurements of multi-jacket duct air cooler, type CHWL-1000 in a mine / Dariusz OBRACAJ, Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Marian Lasek, Jerzy Grunwald // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2007 nr 2 wyd. spec., s. 169–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy, Kraków 2007. Sesja 6 : Wentylacja i klimatyzacja kopalń : 19–21 września 2007 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego — Katowice : GIG, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badania wydzielania metanu do wyrobisk chodnikowych drążonych kombajnami w pokładach węglaMeasurements of methane emission to headings drivages with continuous miners in coal seams / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 1, s. 45–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-01/GG_2006_1_05.pdf

 • słowa kluczowe: wentylacja lutniowa, zagrożenie metanowe, wydzielanie metanu

  keywords: methane hazard, methane emission, duct ventilation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy[Industrial safety] / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK ; AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 302, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0160). — Bibliogr. s. 299–[303]. — ISBN10: 83-7464-000-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: