Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Roszkowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania małogabarytowej wodnej chłodnicy ścianowej
  AutorzyKrzysztof FILEK, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2004 vol. 49 iss. 4, s. 611-629
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułChłodzenie powietrza górniczą chłodnicą przeponową z kondensacją pary wodnej
  AutorzyKrzysztof FILEK, Kazimierz Holesz, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 1999 vol. 44 iss. 1, s. 3–21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [referat, 2001]
 • TytułEffects of an auxiliary fan with variable rotary speed on the air flow rate in blind workings
  AutorzyJ. Piątek, B. NOWAK, B. PTASZYŃSKI, J. ROSZKOWSKI
  ŹródłoProceedings of the 7th [seventh] International Mine Ventilation Congress : June 17–22, 2001, Cracow / ed. Stanisław Wasilewski ; Research and Development Center EMAG. — [Katowice] : EMAG, Research & Development Center for Electrical Engineering and Automation in Mining, 2001. — S. 451–456
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułGórnictwo węgla w Polsce – analiza stanu i kierunki rozwoju
  AutorzyJózef Dubiński, Paweł Krzystolik, Janusz ROSZKOWSKI, Antoni TAJDUŚ, Wacław Trutwin
  ŹródłoPrace Komisji Nauk Technicznych, T. 1 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2005. — S. 167–182
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2001]
 • TytułImprovement in the intensity of ventilating galleries
  AutorzyBernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Bogusław PTASZYŃSKI
  Źródło29textsuperscript{th} international conference of safety in mines research institutes : Szczyrk, 8–11 October 2001 : conference proceedings, Vol. 1. — [Katowice : Central Mining Institute], [2001]. — S. 135–142
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 1999]
 • TytułMathematical description of air cooling using a mining diaphragm cooler taking into consideration the condensation of water vapour
  AutorzyWacław Dziurzyński, Stanisław NAWRAT, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoProceedings of the 8textsuperscript{th} U.S. Mine Ventilation Symposium / ed. Jerry C. Tien ; University of Missouri–Rolla. — [USA] : [s. n.], [1999]. — S. 375–381
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułMathematical description of the operation of mining electric air refrigerator
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2002 vol. 47 iss. 3, s. 311–331
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2004]
 • TytułMoc cieplna chłodnic ścianowych o różnej konstrukcji wymienników ciepła
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Piotr Łuska
  ŹródłoMateriały 3 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 12–15 październik 2004 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 2004. — S. 435–441
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 1999]
 • TytułMoc cieplna układu wentylator-przeponowa chłodnica powietrza
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoGórnictwo – praktyka i nauka, spojrzenie w XXI wiek : konferencja naukowa – Wydział Górniczy : Kraków 24–26 czerwca 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — S. 171–182
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2004]
 • TytułModel research into retentive reservoirs of methane in coal mines
  AutorzyJ. Berger, W. Dziurzyński, St. NAWRAT, J. ROSZKOWSKI
  ŹródłoMine ventilation : proceedings of the tenth US/North American mine ventilation symposium : 16–19 May 2004, Anchorage, Alaska, USA / eds. R. Ganguli, S. Bandopadhyay. — Leiden [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2004. — S. 271–275
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułNatężenie przepływu powietrza w otworach lutniociągu nawiewnego
  AutorzyKrzysztof FILEK, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 2, s. 55–70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 1999]
 • TytułPrzybliżona metoda obliczania parametrów termodynamicznych czynnika chłodzonego i chłodzącego w przeciwprądowej chłodnicy powietrza
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoMiędzynarodowa Konferencja na temat: Najnowsze osiągnięcia w zakresie przewietrzania kopalń oraz zwalczania zagrożeń pożarowych, gazowych i klimatycznych : 22–24 April 1999, Szczyrk : materiały konferencyjne / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 1999. — S. 241–252
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2008]
 • TytułSposób opanowania pożarów w kopalniach węgla kamiennego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław NAWRAT, Jerzy Berger, Wacław Dziurzyński, Piotr ŁUSKA
  DetailsInt.Cl.: E21F 5/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 200348 B1 ; Udziel. 2008-05-27 ; Opubl. 2008-12-31. — Zgłosz. nr P.364446 z dn. 2004-01-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL200348B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2008]
 • TytułSposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław NAWRAT, Jerzy Berger, Wacław Dziurzyński, Piotr ŁUSKA
  DetailsInt.Cl.: E21F 5/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 199938 B1 ; Udziel. 2008-05-13 ; Opubl. 2008-11-28. — Zgłosz. nr P.364404 z dn. 2004-01-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL199938B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [zgłoszenie patentowe, 2005]
 • TytułSposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ROSZKOWSKI Janusz, NAWRAT Stanisław, Berger Jerzy, Dziurzyński Wacław, ŁUSKA Piotr
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: E21F 5/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 364404 A1 ; Opubl. 2005-07-25. — Zgłosz. nr P.364404 z dn. 2004-01-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2005  nr 15, s. 76. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL364404A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 1999]
 • TytułStany nieustalone przepływu powietrza i stężenia metanu wywołane katastrofą na przykładzie zdarzenia w kopalni „Zabrze-Bielszowice”
  AutorzyJanusz ROSZKOWSKI, Wacław Trutwin, Stanisław Wasilewski
  ŹródłoMateriały 1 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 11–15 październik 1999 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [et al.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 1999. — S. 381–389
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułTemperatura i wilgotność powietrza w wyrobisku ścianowym przewietrzanym chłodzonym powietrzem z wykorzystaniem specjalnego lutniociągu z otworami nawiewnymi
  AutorzyKrzysztof FILEK, Waldemar Franczuk, Zbigniew KUCZERA, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław Trenczek
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 3, s. 9–17
 • słowa kluczowe: chłodzenie powietrza, lutniociąg nawiewny, wyrobiska kopalniane

  keywords: air cooling, ventilation pipe, mine excavations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułThe best selection of duct fan co-operating with a surface cooler or air
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2000 vol. 45 iss. 1, s. 71–88
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2002]
 • TytułThe current state and prospects for the utilization of methane in Poland's coal mines
  AutorzyS. NAWRAT, J. ROSZKOWSKI
  ŹródłoMine ventilation : proceedings of the North American/nineth US mine ventilation symposium : Kingston–Ontario 8–12 June 2002 / ed. Euler de Souza. — Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2002. — S. 471–475
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2001]
 • TytułThe effect of the velocity of air flowing through an intermediary membrane cooler on its thermal power
  AutorzyB. NOWAK, K. FILEK, S. NAWRAT, J. ROSZKOWSKI
  ŹródłoProceedings of the 7th [seventh] International Mine Ventilation Congress : June 17–22, 2001, Cracow / ed. Stanisław Wasilewski ; Research and Development Center EMAG. — [Katowice] : EMAG, Research & Development Center for Electrical Engineering and Automation in Mining, 2001. — S. 363–369
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułThe power of coolers operating indirectly in unsteady states
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2001 vol. 46 iss. 4, s. 469–480
 • słowa kluczowe: klimatyzacja kopalń, aerologia górnicza, chłodnice przeponowe, moc chłodnic powietrza

  keywords: mining aerology, air-conditioning of mines, surface coolers, power of air coolers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2009]
 • TytułUkład chłodzenia powietrza w ścianowych wyrobiskach górniczych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Piotr ŁUSKA, Krzysztof FILEK
  DetailsInt.Cl.: E21F 3/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 201255 B1 ; Udziel. 2008-09-23 ; Opubl. 2009-03-31. — Zgłosz. nr P.369110 z dn. 2004-07-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL201255B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: