Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Roszkowski, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania małogabarytowej wodnej chłodnicy ścianowej
  AutorzyKrzysztof FILEK, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2004 vol. 49 iss. 4, s. 611-629
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułGórnictwo węgla w Polsce – analiza stanu i kierunki rozwoju
  AutorzyJózef Dubiński, Paweł Krzystolik, Janusz ROSZKOWSKI, Antoni TAJDUŚ, Wacław Trutwin
  ŹródłoPrace Komisji Nauk Technicznych, T. 1 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2005. — S. 167–182
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułMathematical description of the operation of mining electric air refrigerator
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2002 vol. 47 iss. 3, s. 311–331
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2004]
 • TytułMoc cieplna chłodnic ścianowych o różnej konstrukcji wymienników ciepła
  AutorzyKrzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Piotr Łuska
  ŹródłoMateriały 3 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 12–15 październik 2004 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 2004. — S. 435–441
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2004]
 • TytułModel research into retentive reservoirs of methane in coal mines
  AutorzyJ. Berger, W. Dziurzyński, St. NAWRAT, J. ROSZKOWSKI
  ŹródłoMine ventilation : proceedings of the tenth US/North American mine ventilation symposium : 16–19 May 2004, Anchorage, Alaska, USA / eds. R. Ganguli, S. Bandopadhyay. — Leiden [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2004. — S. 271–275
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułNatężenie przepływu powietrza w otworach lutniociągu nawiewnego
  AutorzyKrzysztof FILEK, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 2, s. 55–70
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2008]
 • TytułSposób opanowania pożarów w kopalniach węgla kamiennego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław NAWRAT, Jerzy Berger, Wacław Dziurzyński, Piotr ŁUSKA
  DetailsInt.Cl.: E21F 5/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 200348 B1 ; Udziel. 2008-05-27 ; Opubl. 2008-12-31. — Zgłosz. nr P.364446 z dn. 2004-01-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL200348B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2008]
 • TytułSposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław NAWRAT, Jerzy Berger, Wacław Dziurzyński, Piotr ŁUSKA
  DetailsInt.Cl.: E21F 5/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 199938 B1 ; Udziel. 2008-05-13 ; Opubl. 2008-11-28. — Zgłosz. nr P.364404 z dn. 2004-01-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL199938B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [zgłoszenie patentowe, 2005]
 • TytułSposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ROSZKOWSKI Janusz, NAWRAT Stanisław, Berger Jerzy, Dziurzyński Wacław, ŁUSKA Piotr
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: E21F 5/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 364404 A1 ; Opubl. 2005-07-25. — Zgłosz. nr P.364404 z dn. 2004-01-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2005  nr 15, s. 76. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL364404A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułTemperatura i wilgotność powietrza w wyrobisku ścianowym przewietrzanym chłodzonym powietrzem z wykorzystaniem specjalnego lutniociągu z otworami nawiewnymi
  AutorzyKrzysztof FILEK, Waldemar Franczuk, Zbigniew KUCZERA, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław Trenczek
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 3, s. 9–17
 • słowa kluczowe: chłodzenie powietrza, lutniociąg nawiewny, wyrobiska kopalniane

  keywords: air cooling, ventilation pipe, mine excavations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2002]
 • TytułThe current state and prospects for the utilization of methane in Poland's coal mines
  AutorzyS. NAWRAT, J. ROSZKOWSKI
  ŹródłoMine ventilation : proceedings of the North American/nineth US mine ventilation symposium : Kingston–Ontario 8–12 June 2002 / ed. Euler de Souza. — Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2002. — S. 471–475
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2009]
 • TytułUkład chłodzenia powietrza w ścianowych wyrobiskach górniczych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Piotr ŁUSKA, Krzysztof FILEK
  DetailsInt.Cl.: E21F 3/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 201255 B1 ; Udziel. 2008-09-23 ; Opubl. 2009-03-31. — Zgłosz. nr P.369110 z dn. 2004-07-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL201255B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [zgłoszenie patentowe, 2005]
 • TytułUkład lokalnego chłodzenia powietrza w ścianowych wyrobiskach górniczych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NOWAK Bernard, ROSZKOWSKI Janusz, ŁUSKA Piotr, FILEK Krzysztof
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: E21F 3/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 367565 A1 ; Opubl. 2005-10-31. — Zgłosz. nr P.367565 z dn. 2004-04-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2005  nr 22, s. 76. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL367565A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2009]
 • TytułUkład lokalnego chłodzenia powietrza w ścianowych wyrobiskach górniczych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Piotr ŁUSKA, Krzysztof FILEK
  DetailsInt.Cl.: E21F 3/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 202137 B1 ; Udziel. 2008-10-28 ; Opubl. 2009-06-30. — Zgłosz. nr P.367565 z dn. 2004-04-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL202137B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułUkład urządzeń do utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Stanisław NAWRAT, Janusz ROSZKOWSKI, Piotr ŻYCZKOWSKI
  DetailsInt.Cl.: E21F 7/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220875 B1 ; Udziel. 2015-04-09 ; Opubl. 2016-01-29. — Zgłosz. nr P.384698 z dn. 2008-03-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220875B1.pdf
 • słowa kluczowe: metan, wykorzystanie metanu, powietrze wentylacyjne, gazy niskometanowe

  keywords: methane, methane utilization, ventilation air, low-methane gases

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2002]
 • TytułUwagi dotyczące zachowania się i stanu atmosfery kopalnianej po wybuchu pyłu węglowego w kopalni Jas-Mos
  AutorzyJanusz ROSZKOWSKI, Józef Sułkowski
  ŹródłoMateriały 2 [Drugiej] Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 07–11 październik 2002 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [Polskiej Akademii Nauk] [et al.]. — Kraków : SAG KG PAN, 2002. — S. 133–150
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułWspółpraca otworów drenażowych w procesie odmetanowania
  AutorzyJanusz ROSZKOWSKI, Stanisław NAWRAT
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 3, s. 49–58
 • słowa kluczowe: odmetanowanie kopalń

  keywords: methane removal from mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu: