Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Roszkowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Badania małogabarytowej wodnej chłodnicy ścianowej
2
 • Chłodzenie powietrza górniczą chłodnicą przeponową z kondensacją pary wodnej
3
 • Chłodzenie powietrza małogabarytowymi wodnymi chłodnicami ścianowymi
4
 • Effects of an auxiliary fan with variable rotary speed on the air flow rate in blind workings
5
 • Górnictwo węgla w Polsce – analiza stanu i kierunki rozwoju
6
 • Improvement in the intensity of ventilating galleries
7
 • Mathematical description of air cooling using a mining diaphragm cooler taking into consideration the condensation of water vapour
8
 • Mathematical description of the operation of mining electric air refrigerator
9
 • Moc cieplna chłodnic ścianowych o różnej konstrukcji wymienników ciepła
10
 • Moc cieplna układu wentylator-przeponowa chłodnica powietrza
11
 • Model research into retentive reservoirs of methane in coal mines
12
 • Natężenie przepływu powietrza w otworach lutniociągu nawiewnego
13
 • Przybliżona metoda obliczania parametrów termodynamicznych czynnika chłodzonego i chłodzącego w przeciwprądowej chłodnicy powietrza
14
 • Sposób opanowania pożarów w kopalniach węgla kamiennego
15
 • Sposób uszczelniania górotworu
16
 • Sposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego
17
 • Sposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego
18
 • Stany nieustalone przepływu powietrza i stężenia metanu wywołane katastrofą na przykładzie zdarzenia w kopalni „Zabrze-Bielszowice”
19
 • Środek do wypełniania pustek i szczelin wokół podziemnych wyrobisk górniczych
20
 • Temperatura i wilgotność powietrza w wyrobisku ścianowym przewietrzanym chłodzonym powietrzem z wykorzystaniem specjalnego lutniociągu z otworami nawiewnymi
21
 • The best selection of duct fan co-operating with a surface cooler or air
22
 • The current state and prospects for the utilization of methane in Poland's coal mines
23
 • The effect of the velocity of air flowing through an intermediary membrane cooler on its thermal power
24
 • The power of coolers operating indirectly in unsteady states
25
 • Układ chłodzenia powietrza w ścianowych wyrobiskach górniczych