Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Roszkowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem371116118
201611
200933
200822
20054112
2004624
2002321
2001651
2000312
19999162
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem372710
201611
200933
200822
200544
2004651
2002312
2001624
2000312
1999981
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem37343
201611
200933
200822
200544
2004651
2002321
200166
200033
1999981
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem3737
201611
200933
200822
200544
200466
200233
200166
200033
199999
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem37631
201611
200933
200822
200544
200466
200233
200166
200033
199999
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem371720
201611
2009321
200822
2005413
2004651
2002312
2001615
2000321
19999271
 • Badania małogabarytowej wodnej chłodnicy ścianowejResearch into a small-sized water air-cooler for longwall systems / Krzysztof FILEK, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2004 vol. 49 iss. 4, s. 611-629. — Bibliogr. s. 629

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Chłodzenie powietrza górniczą chłodnicą przeponową z kondensacją pary wodnejAir cooling by a mining surface cooler with water vapour condensation / Krzysztof FILEK, Kazimierz Holesz, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 1999 vol. 44 iss. 1, s. 3–21. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chłodzenie powietrza małogabarytowymi wodnymi chłodnicami ścianowymiAir cooling by a small-sized water longwall air coolers / Krzysztof FILEK, Waldemar Franczuk, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2005 R. 29 z. 1, s. 21–38. — Bibliogr. s. 37–38, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rvi0739.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-01/GG_2005_1_02.pdf

 • słowa kluczowe: chłodzenie powietrza, przeponowa chłodnica powietrza, klimatyzacja kopalń

  keywords: mine air conditioning, diaphragm air-cooler, air cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effects of an auxiliary fan with variable rotary speed on the air flow rate in blind workings / J. Piątek, B. NOWAK, B. PTASZYŃSKI, J. ROSZKOWSKI // W: Proceedings of the 7th [seventh] International Mine Ventilation Congress : June 17–22, 2001, Cracow / ed. Stanisław Wasilewski ; Research and Development Center EMAG. — [Katowice] : EMAG, Research & Development Center for Electrical Engineering and Automation in Mining, 2001. — S. 451–456. — bibliogr. s. 456, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Górnictwo węgla w Polsce – analiza stanu i kierunki rozwoju[Coal mining in Poland – analysis of state and development directions] / Józef Dubiński, Paweł Krzystolik, Janusz ROSZKOWSKI, Antoni TAJDUŚ, Wacław Trutwin // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 1 / pod red. Ryszarda Tadeusiewicza ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2005. — S. 167–182. — Bibliogr. s. 181–182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Improvement in the intensity of ventilating galleries / Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Bogusław PTASZYŃSKI // W: 29\textsuperscript{th} international conference of safety in mines research institutes : Szczyrk, 8–11 October 2001 : conference proceedings, Vol. 1. — [Katowice : Central Mining Institute], [2001]. — S. 135–142. — Bibliogr. s. 142, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mathematical description of air cooling using a mining diaphragm cooler taking into consideration the condensation of water vapour / Wacław Dziurzyński, Stanisław NAWRAT, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // W: Proceedings of the 8\textsuperscript{th} U.S. Mine Ventilation Symposium / ed. Jerry C. Tien ; University of Missouri–Rolla. — [USA] : [s. n.], [1999]. — S. 375–381. — Bibliogr. s. 381, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Mathematical description of the operation of mining electric air refrigeratorMatematyczny opis działania górniczej sprężarkowej chłodziarki powietrza / Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2002 vol. 47 iss. 3, s. 311–331. — Bibliogr. s. 331

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Moc cieplna chłodnic ścianowych o różnej konstrukcji wymienników ciepłaHeat power of longwall coolers with different construction of heat exchangers / Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Piotr Łuska // W: Materiały 3 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 12–15 październik 2004 = Proceedings of the Third School of Mine Ventilation / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 2004. — Na okł. dodatkowo: 3 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN. Zakopane. — ISBN10: 8391310949. — S. 435–441. — Bibliogr. s. 441, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Moc cieplna układu wentylator-przeponowa chłodnica powietrzaCooling power of fan-surface cooler system / Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // W: Górnictwo – praktyka i nauka, spojrzenie w XXI wiek : konferencja naukowa – Wydział Górniczy : Kraków 24–26 czerwca 1999 = Mining – practice and science, look into XXI century : scientific conference – Faculty of Mining : Kraków, 24–26 June 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : Międzynarodowa Konferencja Naukowa. — ISBN10: 83-87854-95-6. — S. 171–182. — Bibliogr. s. 181, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Model research into retentive reservoirs of methane in coal mines / J. Berger, W. Dziurzyński, St. NAWRAT, J. ROSZKOWSKI // W: Mine ventilation : proceedings of the tenth US/North American mine ventilation symposium : 16–19 May 2004, Anchorage, Alaska, USA / eds. R. Ganguli, S. Bandopadhyay. — Leiden [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2004. — S. 271–275. — Bibliogr. s. 274–275, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Natężenie przepływu powietrza w otworach lutniociągu nawiewnegoAir flow rate in supply-air openings of a forcing duct line / Krzysztof FILEK, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 2, s. 55–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przybliżona metoda obliczania parametrów termodynamicznych czynnika chłodzonego i chłodzącego w przeciwprądowej chłodnicy powietrza[Approximate method for calculation of thermodynamic parameters of cooling medium and cooled air in counterflow air coolers] / Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // W: Międzynarodowa Konferencja na temat: Najnowsze osiągnięcia w zakresie przewietrzania kopalń oraz zwalczania zagrożeń pożarowych, gazowych i klimatycznych : 22–24 April 1999, Szczyrk : materiały konferencyjne = International Conference on Latest achievements in the field of mine ventilation, fire/methane hazard fighting and air-conditioning control : conference proceedings / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 1999. — S. 241–252. — Bibliogr. s. 252, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób opanowania pożarów w kopalniach węgla kamiennego[The method for controlling fires in the coal mines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław NAWRAT, Jerzy Berger, Wacław Dziurzyński, Piotr ŁUSKA. — Int.Cl.: E21F 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 200348 B1 ; Udziel. 2008-05-27 ; Opubl. 2008-12-31. — Zgłosz. nr P.364446 z dn. 2004-01-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL200348B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego[The method for preventing fires in the coal mines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław NAWRAT, Jerzy Berger, Wacław Dziurzyński, Piotr ŁUSKA. — Int.Cl.: E21F 5/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 199938 B1 ; Udziel. 2008-05-13 ; Opubl. 2008-11-28. — Zgłosz. nr P.364404 z dn. 2004-01-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL199938B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób zapobiegania pożarom w kopalniach węgla kamiennego[The method for preventing fires in the coal mines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ROSZKOWSKI Janusz, NAWRAT Stanisław, Berger Jerzy, Dziurzyński Wacław, ŁUSKA Piotr. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21F 5/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 364404 A1 ; Opubl. 2005-07-25. — Zgłosz. nr P.364404 z dn. 2004-01-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 15, s. 76. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL364404A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Stany nieustalone przepływu powietrza i stężenia metanu wywołane katastrofą na przykładzie zdarzenia w kopalni „Zabrze-Bielszowice”Transient states of air flow and methane concentration caused by a disaster on the example of an event at Zabrze Bielszowice coal mine / Janusz ROSZKOWSKI, Wacław Trutwin, Stanisław Wasilewski // W: Materiały 1 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 11–15 październik 1999 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [et al.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 1999. — ISBN10: 83-904303-8-X. — S. 381–389. — Bibliogr. s. 389, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Temperatura i wilgotność powietrza w wyrobisku ścianowym przewietrzanym chłodzonym powietrzem z wykorzystaniem specjalnego lutniociągu z otworami nawiewnymiA temperature and a moisture of air in a wall excavation, which is ventilated by cooled air with an utilization of a special ventilation pipe with ventilated holes / Krzysztof FILEK, Waldemar Franczuk, Zbigniew KUCZERA, Piotr Łuska, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Stanisław Trenczek // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3, s. 9–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: chłodzenie powietrza, lutniociąg nawiewny, wyrobiska kopalniane

  keywords: ventilation pipe, mine excavations, air cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The best selection of duct fan co-operating with a surface cooler or airOptymalny dobór wentylatora lutniowego współpracującego z przeponową chłodnicą powietrza / Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2000 vol. 45 iss. 1, s. 71–88. — Bibliogr. s. 88, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The current state and prospects for the utilization of methane in Poland's coal mines / S. NAWRAT, J. ROSZKOWSKI // W: Mine ventilation : proceedings of the North American/nineth US mine ventilation symposium : Kingston–Ontario 8–12 June 2002 / ed. Euler de Souza. — Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2002. — S. 471–475. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The effect of the velocity of air flowing through an intermediary membrane cooler on its thermal power / B. NOWAK, K. FILEK, S. NAWRAT, J. ROSZKOWSKI // W: Proceedings of the 7th [seventh] International Mine Ventilation Congress : June 17–22, 2001, Cracow / ed. Stanisław Wasilewski ; Research and Development Center EMAG. — [Katowice] : EMAG, Research & Development Center for Electrical Engineering and Automation in Mining, 2001. — S. 363–369. — Bibliogr. s. 369, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The power of coolers operating indirectly in unsteady statesMoc chłodnic powietrza o działaniu pośrednim w stanach nieustalonych / Krzysztof FILEK, Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2001 vol. 46 iss. 4, s. 469–480. — Bibliogr. s. 480, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: aerologia górnicza, chłodnice przeponowe, moc chłodnic powietrza, klimatyzacja kopalń

  keywords: mining aerology, air-conditioning of mines, surface coolers, power of air coolers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Układ lokalnego chłodzenia powietrza w ścianowych wyrobiskach górniczych[Local air cooling system for mine headings] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NOWAK Bernard, ROSZKOWSKI Janusz, ŁUSKA Piotr, FILEK Krzysztof. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21F 3/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 367565 A1 ; Opubl. 2005-10-31. — Zgłosz. nr P.367565 z dn. 2004-04-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 22, s. 76. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL367565A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Układ lokalnego chłodzenia powietrza w ścianowych wyrobiskach górniczych[Local air cooling system for mine headings] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bernard NOWAK, Janusz ROSZKOWSKI, Piotr ŁUSKA, Krzysztof FILEK. — Int.Cl.: E21F 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 202137 B1 ; Udziel. 2008-10-28 ; Opubl. 2009-06-30. — Zgłosz. nr P.367565 z dn. 2004-04-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL202137B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: