Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Rak, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8617-6511

ResearcherID: brak

Scopus: 56740794900

PBN: 909515

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem55122131
201922
2018211
2017954
201622
2015211
2014211
201311
201222
2011826
2010532
200911
2008312
200722
2006312
200511
200433
200311
200222
200011
1999312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem554573
201922
201822
201799
201622
2015211
201422
201311
2012211
2011871
2010532
200911
200833
200722
2006321
200511
200433
200311
200222
200011
199933
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem554510
201922
2018211
201799
201622
2015211
2014211
201311
201222
2011871
2010532
200911
200833
200722
2006321
200511
2004321
200311
200222
200011
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem55253
2019211
201822
201799
201622
201522
201422
201311
201222
201188
201055
200911
2008312
200722
200633
200511
200433
200311
200222
200011
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem552629
201922
2018211
2017945
2016211
2015211
2014211
201311
201222
2011862
2010523
200911
2008321
200722
200633
200511
200433
200311
200222
200011
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem553223
201922
2018211
2017945
201622
2015211
201422
201311
201222
2011862
2010541
200911
2008321
2007211
2006312
200511
200433
200311
200222
200011
19993211
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBadania i modyfikacje podziemnych technologii górniczych
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Zbigniew RAK, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Jerzy STASICA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2019 t.75 nr 10, s. 21–30. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1163-pdf.html
2
 • [referat, 2004]
 • TytułBadania odkształceniowo-wytrzymałościowe stropnic podporowo-kotwowych, wykonanych jako połączenie wybranych kształtowników stalowych
  AutorzyZbigniew RAK, Edward STEWARSKI, Krzysztof Stewarski
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004 : Szczyrk, 23–27 lutego 2004 / red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — S. 235–243
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBadanie stanu obudowy szybów górniczych - studium przypadku
  AutorzyZbigniew RAK, Jerzy STASICA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 12, s. 84–92
4
 • [referat, 2017]
 • TytułDobre praktyki w utrzymywaniu wyrobiska w jednostronnym otoczeniu zrobami zawałowymi
  AutorzyZbigniew RAK, Jerzy STASICA
  ŹródłoXVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo : człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew : materiały konferencyjne. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — S. 21
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDobre praktyki w utrzymywaniu wyrobiska w jednostronnym otoczeniu zrobami zawałowymi
  AutorzyZbigniew RAK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 101, s. 117–132
6
 • [referat, 2002]
 • TytułEfekty zabezpieczania ociosów węglowych z wykorzystaniem kotwi urabialnych wklejanych ładunkami PUR firmy CARBOTECH-POLONIA
  AutorzyAndreas Zapotocki, Michał STOPYRA, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 2 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — S. 1111–1130
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułEksploatacja pokładów cienkich metodą zwiercania
  AutorzyZbigniew RAK, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Jerzy STASICA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 2, s. 18–24
8
 • [referat, 2008]
 • TytułEksploatacja pokładów grubych
  AutorzyZbigniew RAK, Jerzy STASICA
  Źródło125-lecie firmy Glinik : dorobek X-lecia Zakładu Maszyn Górniczych Glinik Sp. z o. o. : konferencja naukowo-techniczna : Wysowa, 10–12 kwietnia 2008 r.. — [Polska : Glinik], [2008]. — S. [47–55]
9
 • [referat, 2002]
 • TytułEksploatacja pokładu antracytu w trudnych warunkach górniczo-geologicznych Kopalni CARBONAR w Hiszpanii
  AutorzyMichał STOPYRA, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : International Mining Forum : Forum Polsko-Ukraińskie = Polish-Ukrainian Forum : Szczyrk, 18–22 lutego 2002 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo NAUKA – TECHNIKA, 2002. — S. 93–105
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułElektroniczny monitoring obudowy kotwiowej w KWK [Kopalni Węgla Kamiennego] „Wesoła”
  AutorzyMichał STOPYRA, Andrzej Surma, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK
  ŹródłoWUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy. — 1999 nr 2, s. 4–9
11
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułElementy technologii wykonywania wykładki mechanicznej w świetle dotychczasowych doświadczeń
  AutorzyZbigniew RAK, Piotr MAŁKOWSKI, Jerzy STASICA
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2011 nr 1/1, s. 316–326
12
 • [referat, 2010]
 • TytułFuture perspectives of the coal mining sector in Poland
  AutorzyZbigniew RAK, Jerzy STASICA, Zbigniew BURTAN
  ŹródłoInternational Mining Forum 2010 : mine safety and efficient exploitation facing challenges of the 21textsuperscript{st} century : 19–21 September 2010, Huainan, China / eds. Liu Zegong [et al.]. — London : CRC Press Tylor & Francis Group, cop. 2010. — S. 319–334
13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKierunki rozwoju ścianowych systemów z zawałem skał stropowych w eksploatacji węgla kamiennego w Polsce
  AutorzyZbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2011 nr 10, s. 22–27
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKierunki rozwoju technologii przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego
  AutorzyZbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2010 nr 2, s. 3–10
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułKierunki rozwoju technologii udostępniających pokłady węgla kamiennego
  AutorzyZbigniew BURTAN, Jerzy STASICA, Zbigniew RAK
  ŹródłoWUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy. — 2008 nr 12, s. 9–13
17
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułKontrol' ustojčivosti gornyh vyrabotok pri primenenii ankernoj i ramno-ankernoj krepi
  AutorzyZ. RAK, J. STASICA, M. STOPYRA
  ŹródłoUgol' Ukrainy. — 2005 [nr] 10, s. 45–47
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułKontrola stateczności wyrobisk korytarzowych wykonywanych w obudowie podporowo-kotwiowej i kotwiowej
  AutorzyJerzy STASICA, Zbigniew RAK, Michał STOPYRA
  ŹródłoWUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy. — 2006 nr 4, s. 7–14
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułKotew strunowa jako element obudowy wyrobisk korytarzowych w polskich kopalniach węgla kamiennego
  AutorzyZbigniew RAK, Jerzy STASICA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2006 t. 62 nr 9, s. 21–29
20
 • [referat, 2011]
 • TytułMaintaining of the headgate behind the exploitation face in difficult geological and mining conditions in LW “Bogdanka” Mine
  AutorzyZ. RAK, J. STASICA
  ŹródłoInternational Mining Forum 2011 : new techniques and technologies in thin coal seam exploitation : 24–26 November 2011, Bogdanka, Poland / eds. Artur Dyczko, [et al.]. — Leiden : CRC Press/Balkema, cop. 2011. — S. 233–247
21
 • [referat, 2010]
 • TytułMechanised sublevel caving systems for winning thick and steep hard coal beds
  AutorzyZbigniew RAK
  ŹródłoInternational Mining Forum 2010 : mine safety and efficient exploitation facing challenges of the 21textsuperscript{st} century : 19–21 September 2010, Huainan, China / eds. Liu Zegong [et al.]. — London : CRC Press Tylor & Francis Group, cop. 2010. — S. 361–370
22
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułMetodika issledovaniâ porodnogo massiva s ispol'zovaniem videokamery infrakrasnogo spektra
  AutorzyM. STOPYRA, Z. RAK, J. STASICA, G. I. Gajko
  ŹródłoSbornik naučnyh trudov Nacional'nogo gornogo universiteta, No 17 t. 1 / Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Ukrainy ; NGU. — Dnepropetrovsk : NGU, 2003. — S. 429–[533]
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułMetody i efekty wzmacniania wyrobiska przyścianowego w celu jego utrzymania za frontem ściany
  AutorzyMarcin Cholewa, Zbigniew RAK, Jerzy STASICA
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2012 R. 18 nr 3, s. 27–38
24
 • [książka, 2013]
 • TytułMonitoring górotworu na podstawie analizy pracy sekcji obudowy zmechanizowanej
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Łukasz HEREZY, Krzysztof KRAUZE, Zbigniew RAK, Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 239, [1] s.
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMożliwości i zakres stosowania betonu natryskowego
  AutorzyZbigniew RAK, Jerzy STASICA, Łukasz Siodłak
  ŹródłoWUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy. — 2007 nr 12, s. 21–27