Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Rak, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8617-6511

ResearcherID: brak

Scopus: 56740794900

PBN: 909515

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Elementy technologii wykonywania wykładki mechanicznej w świetle dotychczasowych doświadczeń
2
  • Kierunki rozwoju ścianowych systemów z zawałem skał stropowych w eksploatacji węgla kamiennego w Polsce
3
  • Ocena możliwości wykorzystania krótkofrontowych i specjalnych systemów eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego w Polsce
4
  • Utrzymanie chodnika podścianowego za frontem eksploatacji w trudnych warunkach górniczo-geologicznych w Kopalni LW „Bogdanka” S. A.
5
  • Utrzymanie chodnika za ścianą w trudnych warunkach geologiczno-górniczych na przykładzie Kopalni LW „Bogdanka” S. A.
6
  • Utrzymanie wyrobisk przyścianowych za frontem eksploatacji w trudnych warunkach geologiczno-górniczych na przykładzie Kopalni LW „Bogdanka” S. A.
7
  • Wpływ wykładki mechanicznej na stan naprężenia i wytężenia górotworu w otoczeniu chodnika przyścianowego wykonanego w słabych skałach karbońskich