Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Rak, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8617-6511

ResearcherID: brak

Scopus: 56740794900

PBN: 909515

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania i modyfikacje podziemnych technologii górniczych
2
 • Badanie stanu obudowy szybów górniczych - studium przypadku
3
 • Dobre praktyki w utrzymywaniu wyrobiska w jednostronnym otoczeniu zrobami zawałowymi
4
 • Eksploatacja pokładów cienkich metodą zwiercania
5
 • Elementy technologii wykonywania wykładki mechanicznej w świetle dotychczasowych doświadczeń
6
 • Introscopic camera to examine rock structure penetrated by drilling operations
7
 • Kierunki rozwoju ścianowych systemów z zawałem skał stropowych w eksploatacji węgla kamiennego w Polsce
8
 • Kierunki rozwoju technologii przygotowawczych w polskim górnictwie węgla kamiennego
9
 • Kierunki rozwoju technologii udostępniających pokłady węgla kamiennego
10
 • Metody i efekty wzmacniania wyrobiska przyścianowego w celu jego utrzymania za frontem ściany
11
 • Monitoring górotworu na podstawie analizy pracy sekcji obudowy zmechanizowanej
12
 • Możliwości i zakres stosowania betonu natryskowego
13
 • Możliwości stosowania i kontroli obudowy torkretowej wyrobisk korytarzowych na przykładzie KWK „Ziemowit”
14
 • Możliwości wzmocnienia obudowy podporowej wyrobisk korytarzowych z wykorzystaniem torkretowania
15
 • Nowoczesne technologie napraw i wzmocnień obudowy szybów górniczych
16
 • Ocena możliwości wykorzystania krótkofrontowych i specjalnych systemów eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego w Polsce
17
 • Priorytety rozwoju systemów wybierania złóż w polskim górnictwie węgla kamiennego
18
 • Rozwój technologii eksploatacji złóż w kopalniach głębinowych i działalność naukowa Katedry Górnictwa Podziemnego w okresie dziewiećdziesięcioletniej historii AGH
19
 • Skuteczne rozwiązania w systemie wysokiego kotwienia dla wzmacniania obudowy podporowej
20
 • The importance of pre-tensioning cable bolts used to reinforce of arch yielding support
21
 • Utrzymanie chodnika za ścianą w trudnych warunkach geologiczno-górniczych na przykładzie Kopalni LW „Bogdanka” S. A.
22
 • Utrzymanie wyrobisk przyścianowych za frontem eksploatacji w trudnych warunkach geologiczno-górniczych na przykładzie Kopalni LW „Bogdanka” S. A.
23
 • Wpływ katastrofogennych zagrożeń naturalnych na bezpieczeństwo pracy w górnictwie węgla kamiennego w latach 2000–2016
24
 • Wpływ wykładki mechanicznej na stan naprężenia i wytężenia górotworu w otoczeniu chodnika przyścianowego wykonanego w słabych skałach karbońskich
25
 • Wysoko wydajny przodek chodnikowy w drążeniu wyrobisk przewidzianych do późniejszego wykorzystania w jednostronnym otoczeniu zrobów