Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Postawa, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, * Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem23110102
201311
201211
2009211
2007211
200622
200511
200444
200333
200211
2000431
199922
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem23221
201311
201211
2009211
200722
200622
200511
200444
200333
200211
200044
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem23212
201311
201211
2009211
200722
200622
200511
200444
200333
200211
200044
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2323
201311
201211
200922
200722
200622
200511
200444
200333
200211
200044
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem23221
201311
201211
2009211
200722
200622
200511
200444
200333
200211
200044
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem231211
201311
201211
200922
2007211
200622
200511
200444
200333
200211
2000413
1999221
 • Badania i zabezpieczenie obudowy szybów pozostawianych jako studnie głębinowe w systemach centralnego odwadnianiaInvestigation and protection of shafts lining left as deep wells in the central devatering systems / Jacek POSTAWA, Jan WITOSIŃSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2000 R. 6 nr 3, s. 17–25. — Bibliogr. s. 25, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania stanu technicznego obudowy szybów adaptowanych na pompownie głębinowe warunkiem ich bezpiecznego funkcjonowaniaExamination of technical state of shafts adopted as well-deep pumps, as a condition of their safe work / Wiesław Malicki, Jacek POSTAWA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 4/1, s. 163–169. — Bibliogr. s. 168–169, Streszcz., Summ.. — Dwadzieścia lat w podziemnych technologiach górniczych : Kraków 9–10 grudnia 2004 : konferencja odbywa się w 20 rocznicę śmierci Profesora Stanisława Takuskiego / red. nauk. z.: Jerzy Kicki, Stanisław Piechota ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Opis wg obwoluty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Eliminowanie zagrożenia pożarami endogenicznymi szczelinowymi w kopalniach węgla kamiennego w oparciu o pomiary termowizyjne[Elimination of endogenous fire threat of fracture type in underground coal mines based on thermovision measurements] / Jacek POSTAWA // W: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie : Ustroń 22–23 marca 2007 r. / Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Główny SITG, 2007. — S. 43–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Możliwości uzdatniania powierzchni terenu w zasięgu zrobów starej płytkiej eksploatacji dla celów inwestycyjnychPossibilities of the ground surface conditioning within a range of old shallow mining for investment purpose / Jacek POSTAWA, Marek Jarczyk // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1650. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2004 z. 261, s. 279–286. — Bibliogr. s. 286, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004” : „Kongres nauki Politechniki Śląskiej” organizowany w ramach obchodów 60-lecia Politechniki Śląskiej : nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych ; bezpieczeństwo a rozwój górnictwa / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Numeryczna analiza możliwości utraty stateczności wyrobisk zlokalizowanych na niewielkiej głębokościNumerical analysis of stability of openings localized on shallow depth / Marek CAŁA, Marek Jarczyk, Jacek POSTAWA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 4/1, s. 69–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.. — Dwadzieścia lat w podziemnych technologiach górniczych : Kraków 9–10 grudnia 2004 : konferencja odbywa się w 20 rocznicę śmierci Profesora Stanisława Takuskiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Obiekty podziemne budowane metodą przecisku hydraulicznego : artykuł promocyjny[Underground objects constructed with hydraulic punching method] / Bogumił Janus, Dariusz Łagan, Jacek POSTAWA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej'99 : Szczyrk, 22–26 lutego 1999 = Proceedings of the School of Underground Mining'99 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — (Sympozja i Konferencje ; nr 36). — ISBN10: 83-87854-50-6. — S. 325–333

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Odwadnianie likwidowanych kopalń pompami głębinowymiDewatering of liquidated mines with deep immersion pumps / Jacek POSTAWA, Stanisław Kopek, Jan WITOSIŃSKI // W: Budownictwo podziemne 2000 : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 września 2000 = Underground construction / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — ISBN10: 83-88408-16-X. — S. 415–423. — Bibliogr. s. 423, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Odwadnianie zlikwidowanych kopalń z wykorzystaniem pompowych agregatów głębinowychDewatering of closed mines with deep-well pump units / Jacek POSTAWA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Adam Tomys // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 4/1, s. 189–204. — Bibliogr. s. 203–204, Streszcz., Summ.. — Dwadzieścia lat w podziemnych technologiach górniczych : Kraków 9–10 grudnia 2004 : konferencja odbywa się w 20 rocznicę śmierci Profesora Stanisława Takuskiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [Pomiary termowizyjne w górnictwie]Thermal tests in the underground mining / Witold KOWOL, Łukasz HEREZY, Paweł KAMIŃSKI, Jacek POSTAWA // W: Progresívne technológie prieskumu, ťažby a úpravy nerastných surovín a ochrany životného prostredia : zborník prednášok : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 15.–16. November 2012 = Progressive technologies of exploration, extraction and beneficiation of mineral deposits, and environment protection : conference proceedings / Slovenská Banícka Spoločnosť = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic : Slovenská banícka spoločnost'], [2012]. — ISBN: 978-80-970521-2-6. — S. 216–223. — Bibliogr. s. 223. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Problemy odwadniania w likwidowanych kopalniach oraz praktyczne i ekonomiczne aspekty wynikające z zastosowania pomp głębinowychDrainage problems in mines under liquidation and practical and economical aspects coming from use of depth-pupmps / Jacek POSTAWA, Marian Machnicki, Stanisław Kopek // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2000 : Szczyrk 21–25 lutego 2000 = Proceedings of the School of Underground Mining 2000 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2000. — (Sympozja i Konferencje ; nr 41). — ISBN10: 83-87854-56-5. — S. 499–515. — Bibliogr. s. 515, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przydatność metody przecisku hydraulicznego w budowie i modernizacji podziemnych obiektów komunalnych i przemysłowych[Suitability of the hydraulic „press-through” method in construction and modernization of underground civil and industrial objects] / Jacek POSTAWA, Bogumił Janus, Dariusz Łagan // W: Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami : Rytro, 12–15 października 1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Zagospodarowania Wysypisk i Utylizacji Biogazu. — Kraków : Komitet Organizacyjny Szkoły Gospodarki Odpadami, 1999. — (Sympozja i Konferencje ; nr 38). — Tyt. okł.: Szkoła Gospodarki Odpadami '99 Rytro '99. — ISBN10: 83-87854-46-8. — S. 327–344

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Skuteczny sposób szybkiej lokalizacji i likwidacji pożarów endogenicznych szczelinowych w podziemnych zakładach górniczych[An effective way for location and extinguishing of endogenous-fracture fires in uderground mining enterprises] / J. POSTAWA // W: TTP 2006 : Termografia i Termometria w Podczerwieni : VII konferencja krajowa : Ustroń–Jaszowiec, 16–18 listopada 2006 r. / pod red. Bogusława Więcka ; Politechnika Łódzka. Instytut Elektroniki, IEEE. Poland Section, SEP. — Łódź : PŁ IE, cop. 2006 + CD-ROM. — S. 299–302. — Bibliogr. s. 300–301, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposoby określania zagrożenia powierzchni deformacjami nieciągłymi w zasięgu starej płytkiej eksploatacji na obszarze likwidowanych kopalńThe ways of determination of surface hazard with non-continuous deformations within the range of old shallow mining upon the are of abandoned mines / Jacek POSTAWA, Marek Jarczyk // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1600. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2003 z. 258, s. 269–280. — Bibliogr. s. 280, Streszcz., Summ.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003” : nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych : bezpieczeństwo a rozwój górnictwa / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Technologia likwidacji zagrożenia zapadliskowego na obszarze płytkiej eksploatacji górniczejTechnology of subsidence hazard liquidation in an area of shallow mining / Stanisław STRYCZEK, Andrzej GONET, Jacek POSTAWA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1600. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2003 z. 258, s. 345–353. — Bibliogr. s. 353, Streszcz., Summ.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003” : nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych : bezpieczeństwo a rozwój górnictwa / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Technologia uzdatniania, dla celów inwestycji budowlanych, powierzchni terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymiTechnology of surface reclamation for construction investments purpose due to non-continuous deformations threat / Jacek POSTAWA, Stanisław STRYCZEK, Marek Jarczyk // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1600. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2003 z. 258, s. 281–290. — Bibliogr. s. 289–290, Streszcz., Summ.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003” : nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych : bezpieczeństwo a rozwój górnictwa / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The potential of thermovision in quick location of pre-emergency states in the technological process of hard coal exploitation / Jacek POSTAWA, Łukasz HEREZY // W: Minería Sostenible 09 : international conference = conferencia internacional : sustainable mining = minaria sostible : libro de actas : Santiago de Compostela, 15–17 de abril 2009. — A Coruña : Cámara Oficial Mineira de Galicia, 2009 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-84-692-3936-0. — S. 287–295. — Bibliogr. s. 295, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Urządzenie do zdalnej kontroli stanu technicznego obudowy szybu górniczego, zwłaszcza wycofanego z eksploatacji[Device for remote control of technical condition of enclosure of a mining shaft, especially put out of operation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: POSTAWA Jacek, REŚ Janusz, TAJDUŚ Antoni, CAŁA Marek, Kopek Stanisław. — Int.Cl.: E21D 7/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 383010 A1 ; Opubl. 2009-02-02. — Zgłosz. nr P.383010 z dn. 2007-07-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 3, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL383010A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Urządzenie do zdalnej kontroli stanu technicznego obudowy szybu górniczego, zwłaszcza wycofanego z eksploatacji[Device for remote control of technical condition of enclosure of a mining shaft, especially put out of operation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jacek POSTAWA, Janusz REŚ, Antoni TAJDUŚ, Marek CAŁA, Stanisław Kopek. — Int.Cl.: E21D 7/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 213722 B1 ; Udziel. 2012-09-05 ; Opubl. 2013-04-30. — Zgłosz. nr P.383010 z dn. 2007-07-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL213722B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wykorzystanie termowizji dla profilaktyki pożarowej w kopalniach podziemnych węgla kamiennegoUse of termovision for fire prophylactic in underground coal mines / Jacek POSTAWA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1698. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 270, s. 299–305. — Bibliogr. s. 305, Streszcz., Summ.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005” : nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych ; bezpieczeństwo a rozwój górnictwa ; ochrona środowiska naturalnego i marketing / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wykorzystanie termowizji dla profilaktyki w kopalniach podziemnych węgla kamiennego[Use of thermovision for prophylaxis in underground mines] / Jacek POSTAWA // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2007. — Na okł. dod.: TUR 2007. — ISBN10: 83-915742-9-6. — S. 621–628. — Bibliogr. s. 628, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wykorzystanie termowizji do lokalizacji stref zagrożeń pożarem endogenicznym w wyrobiskach chodnikowychUse of thermovision for detection of zones with endogenic fires threats in drifts / Jacek POSTAWA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 66). — Na okł. dodatkowo: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — S. 843–847. — Bibliogr. s. 847, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wytyczne dla pozostawiania szybów jako studni głębinowychRecommendations for shafts to be left as depth wells / Jacek POSTAWA, Jan WITOSIŃSKI, Stanisław Koper // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2000 : Szczyrk 21–25 lutego 2000 = Proceedings of the School of Underground Mining 2000 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2000. — (Sympozja i Konferencje ; nr 41). — ISBN10: 83-87854-56-5. — S. 487–497. — Bibliogr. s. 496, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zastosowanie pomp głębinowych do odwadniania likwidowanych kopalńThe application of submersible pumps for de-watering of mines under liquidation / Jacek POSTAWA // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2002 nr 7, s. 14–18. — Bibliogr. s. 18, Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: