Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Poborska-Młynarska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2413-8904 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 14066568900

PBN: 5e70922b878c28a0473910a1

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAssessment of the geological environment in respect of waste disposal in salt mine workings
  AutorzyKatarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2013 vol. 39 no. 3 Salt Mine, s. 223–232
 • keywords: salt mine, underground waste disposal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2013.39.3.223

3
4
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania właściwości fizycznych oraz składu chemicznego soli kamiennej i solanki w kontekście koncepcji wielostronnego zagospodarowania części złoża solnego LGOM
  AutorzyKatarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA
  ŹródłoII Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi : perspektywy i kierunki rozwoju : Lubin, 16–18 lipca 2012 : materiały konferencyjne / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Związek Pracodawców Polska Miedź. — [Lubin : SITG. Oddział], [2012]. — S. 10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania właściwości skał złożowych pod kątem oceny możliwości składowania odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych kopalń soli
  AutorzyKatarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA
  ŹródłoQuo vadis sal : poeksploatacyjne zagospodarowanie wyrobisk górniczych w złożach soli : XVII międzynarodowe sympozjum solne : Kraków – Wieliczka, 11–13 października 2012 r. / red. tomu konf.: Waldemar Wojnar, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Chemkop. — [Wieliczka : Kopalnia Soli], [2012]. — S. 18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania zdolności wiązania popiołów po spalaniu odpadów komunalnych w kontekście możliwości odzysku ich właściwości w komorach solnych : [streszczenie]
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 126–127
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2018]
 • TytułBadania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek : [abstrakt]
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Łukasz HEREZY
  ŹródłoNowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 42–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBudowa geologiczna wysadu solnego a perspektywy dalszej eksploatacji soli w kopalni „Kłodawa”
  AutorzyKatarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Grzegorz Misiek
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2006 t. 54 nr 4, s. 308
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2018]
 • TytułDzieje odkrycia, rozpoznania geologicznego i eksploatacji złoża soli kamiennej w Kłodawie
  AutorzyKatarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA
  ŹródłoQuo vadis sal : sól skarbem Kujaw i Wielkopolski : XXIII międzynarodowe sympozjum solne : Kopalnia Soli Kłodawa – Uniejów, 10–13 X 2018 / red.  Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 15
 • słowa kluczowe: górnictwo solne, technologia eksploatacji soli, produkcja soli, Kopalnia Soli Kłodawa

  keywords: salt mining, salt exploitation techniques, Kłodawa Salt Mine, salt production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułDzieje odkrycia, rozpoznania geologicznego i eksploatacji złoża soli kamiennej w Kłodawie
  AutorzyKatarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA
  ŹródłoPrzegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego. — 2018 t. 14, s. 5–14. — tekst: http://www.psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/PS6-Poborska.pdf
 • słowa kluczowe: górnictwo solne, technologia eksploatacji soli, produkcja soli, Kopalnia Soli Kłodawa

  keywords: salt mining, salt exploitation techniques, Kłodawa Salt Mine, salt production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEksploatacja soli potasowych w Małopolsce wschodniej w czasach II Rzeczpospolitej – przyczynek do historii górnictwa solnego na Podkarpaciu
  AutorzyKatarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Wacław ANDRUSIKIEWICZ
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 36 z. 3: Przegląd solny = Salt review, s. 273–285. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-03/Geologia_2010_3_01.pdf
 • słowa kluczowe: kopalnia soli, Stebnik, sole potasowe, TESP, Hołyń, Kałusz

  keywords: salt mine, potash salt, TESP, Hołyń, Stebnik, Kałusz

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2009]
 • TytułGeological and technical introduction to the Wieliczka Salt Mine
  AutorzyKatarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA
  ŹródłoSpring 2009 conference : Krakow, Poland, 26–28 april 2009 : technical conference papers / Solution Mining Research Institute. — [Krakow : s. n.], [2009]. — S. 223–231
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2005]
 • TytułGeologiczne warunki występowania soli różowej w złożu kłodawskim
  AutorzyGrzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec, Grzegorz Misiek, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Piotr Kolonko
  ŹródłoQuo vadis sal : przyszłość podziemnego magazynowania w złożach soli : X międzynarodowe sympozjum solne : Ciechocinek, 13–14 października 2005 / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. 67–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułGeologiczne warunki występowania soli różowej w złożu kłodawskim
  AutorzyGrzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec, Grzegorz Misiek, Piotr Kolonko, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia. — 2005 R. 44 z. 234–235 Przegląd Spraw Solnych [nr] 4–5, s. 86–87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [podręcznik, 2022]
 • TytułGeologiczno-górnicze warunki eksploatacji w kopalniach podziemnych w wysadach solnych Polski środkowej
  AutorzyKatarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — 212, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułGranica pięter cechsztynu PZ3 i PZ4 w wysadzie solnym Inowrocławia na archiwalnych fotografiach w kopalni „Solno” – przyczynek do interpretacji lokalnych warunków sedymentacji w środkowej części polskiego basenu cechsztyńskiego
  AutorzyKatarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2011 t. 37 z. 2, s. 283–292. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-02/Geologia_2011_2_06.pdf
 • słowa kluczowe: Inowrocław, wysad solny, cechsztyn, granica PZ3/PZ4, nieciągłość stratygraficzna, spękania błotne

  keywords: Zechstein, Inowrocław, PZ3/PZ4 boundary, stratigraphic discontinuity, mud cracks, salt dome

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2017]
 • TytułKatastrofy wodne w górnictwie solnym na świecie - przyczyny, sposoby zwalczania, skutki : [streszczenie]
  AutorzyKatarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA
  ŹródłoQuo vadis sal : aqua et sal : woda i sól : XXII międzynarodowe sympozjum solne : Wieliczka, 4–7 X 2017 / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak, Justyna Nowińska. — [Wieliczka : s. n.], [2017]. — S. 14–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2015]
 • TytułKoncepcja podziemnego składowiska odpadów w Kopalni Soli „Kłodawa” S. A.
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Grzegorz Bartłomiejczak
  ŹródłoQuo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015 / red. tomu Grzegorz Czapowski, Agata Kasprzak, Krzysztof Bukowski. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 24–25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułKoncepcja wykorzystania i zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych Kopalni Soli „Kłodawa”
  AutorzyAndrzej Sadowski, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Grzegorz Czapowski
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2007 nr 6, s. 12–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2007]
 • TytułKoncepcja wykorzystania i zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych Kopalni Soli ”Kłodawa”
  AutorzyAndrzej Sadowski, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Grzegorz Czapowski
  ŹródłoWarsztaty Górnicze 2007 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : 4–6 czerwca 2007, Ślesin k. Konina : materiały konferencji naukowej / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Wyższy Urząd Górniczy. — Katowice : WUG, 2007. — S. 83–96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułKopalne i współczesne ewaporaty Sycylii: II wyprawa naukowa Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego „Sycylia 2007” : wydarzenia i opinie
  AutorzyGrzegorz Czapowski, Krzysztof BUKOWSKI, Hanna Tomassi-Morawiec, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 313–319
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: