Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Poborska-Młynarska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2413-8904 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 14066568900

PBN: 5e70922b878c28a0473910a1

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • Analiza SWOT odzysku odpadów w technologii wypełniania wyrobisk w kopalni soli
2
 • Assessment of the geological environment in respect of waste disposal in salt mine workings
3
 • Badania i modyfikacje podziemnych technologii górniczych
4
 • Badania właściwości fizycznych oraz składu chemicznego soli kamiennej i solanki w kontekście koncepcji wielostronnego zagospodarowania części złoża solnego LGOM
5
 • Badania właściwości skał złożowych pod kątem oceny możliwości składowania odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych kopalń soli
6
 • Badania zdolności wiązania popiołów po spalaniu odpadów komunalnych w kontekście możliwości odzysku ich właściwości w komorach solnych
7
 • Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek
8
 • Binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration with salt brine and geotechnical parameters of the cemented samples
9
 • Budowa geologiczna wysadu solnego a perspektywy dalszej eksploatacji soli w kopalni „Kłodawa”
10
 • Cutting niches in rock salt by means of a high-pressure water jet in order to accelerate the leaching of storage caverns for hydrogen or hydrocarbons
11
 • Dzieje odkrycia, rozpoznania geologicznego i eksploatacji złoża soli kamiennej w Kłodawie
12
 • Dzieje odkrycia, rozpoznania geologicznego i eksploatacji złoża soli kamiennej w Kłodawie
13
 • Eksploatacja soli potasowych w Małopolsce wschodniej w czasach II Rzeczpospolitej – przyczynek do historii górnictwa solnego na Podkarpaciu
14
 • Geological and technical introduction to the Wieliczka Salt Mine
15
 • Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych
16
 • Geologiczne warunki występowania soli różowej w złożu kłodawskim
17
 • Geologiczne warunki występowania soli różowej w złożu kłodawskim
18
 • Geologiczno-górnicze warunki eksploatacji w kopalniach podziemnych w wysadach solnych Polski środkowej
19
 • Granica pięter cechsztynu PZ3 i PZ4 w wysadzie solnym Inowrocławia na archiwalnych fotografiach w kopalni „Solno” – przyczynek do interpretacji lokalnych warunków sedymentacji w środkowej części polskiego basenu cechsztyńskiego
20
 • Katastrofy wodne w górnictwie solnym na świecie - przyczyny, sposoby zwalczania, skutki
21
22
 • Koncepcja podziemnego składowiska odpadów w Kopalni Soli „Kłodawa” S. A.
23
 • Koncepcja wykorzystania i zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych Kopalni Soli „Kłodawa”
24
 • Koncepcja wykorzystania i zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych Kopalni Soli ”Kłodawa”
25
 • Kopalne i współczesne ewaporaty Sycylii: II wyprawa naukowa Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego „Sycylia 2007”