Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Poborska-Młynarska, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2413-8904

ResearcherID: brak

Scopus: 14066568900

PBN: 909510

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem6252433
202011
201911
2018624
2017431
2016211
2015422
2014211
2013211
2012422
2011211
201022
20096114
2008532
20076123
200611
2005624
200411
200311
2002211
200111
200022
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem624787
202011
201911
20186321
20174211
201622
2015431
2014211
2013211
2012431
2011211
201022
2009651
2008532
2007651
200611
200566
200411
200311
200222
200111
200022
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem62611
202011
201911
201866
201744
201622
201544
201422
201322
201244
201122
201022
200966
200855
200766
200611
200566
200411
200311
200222
200111
200022
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem62557
202011
201911
2018624
201744
201622
201544
201422
201322
201244
201122
201022
200966
2008523
200766
200611
200566
200411
200311
200222
200111
200022
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem622636
202011
201911
2018642
2017413
201622
2015422
201422
2013211
2012422
2011211
201022
2009651
2008523
2007624
200611
200566
200411
200311
200222
200111
200022
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem623032
202011
201911
2018642
2017413
2016211
2015422
2014211
2013211
2012422
2011211
201022
2009651
2008523
2007615
200611
2005633
200411
200311
200222
200111
200022
1999111
 • Analiza SWOT odzysku odpadów w technologii wypełniania wyrobisk w kopalni soliSWOT analysis of the waste recovery technique for filling excavation in the salt mine / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2017 t. 13, s. 156–160. — Bibliogr. s. 160, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/17-PS5-Korzeniowski.pdf

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, odzysk odpadów, wypełnianie i likwidacja wyrobisk poeksploatacyjnych

  keywords: waste recovery, mining excavation backfilling and closure, salt mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Assessment of the geological environment in respect of waste disposal in salt mine workings / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 3 Salt Mine, s. 223–232. — Bibliogr. s. 231–232, Abstr., Streszcz.

 • keywords: underground waste disposal, salt mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2013.39.3.223

3
4
 • Badania właściwości fizycznych oraz składu chemicznego soli kamiennej i solanki w kontekście koncepcji wielostronnego zagospodarowania części złoża solnego LGOMInvestigations of the physical properties and chemical composition of rock salt and brine in the context of multilateral disposition of the salt deposit idea within the LGOM area / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // W: II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi : perspektywy i kierunki rozwoju : Lubin, 16–18 lipca 2012 : materiały konferencyjne = II International Copper Ore Mining Congress : perspectives and development directions : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Związek Pracodawców Polska Miedź. — [Lubin : SITG. Oddział], [2012]. — Publikacja zawiera: książkę abstraktów oraz CD-ROM. — ISBN: 978-83-929275-5-6. — S. 10. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 56–60. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 60, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania właściwości skał złożowych pod kątem oceny możliwości składowania odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych kopalń soliInvestigation of rock properties to assess feasibility of waste disposal within a rock salt mine / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // W: Quo vadis sal : poeksploatacyjne zagospodarowanie wyrobisk górniczych w złożach soli : XVII międzynarodowe sympozjum solne : Kraków – Wieliczka, 11–13 października 2012 r. = Quo vadis sal : post-mining management of underground workings in salt deposits : international salt symposium / red. tomu konf.: Waldemar Wojnar, Jacek Wachowiak ; Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Chemkop. — [Wieliczka : Kopalnia Soli], [2012]. — S. 18. — Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania zdolności wiązania popiołów po spalaniu odpadów komunalnych w kontekście możliwości odzysku ich właściwości w komorach solnych : [streszczenie][Research on binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration in the context of recovery their properties in salt chambers : abstract] / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 126–127. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek : [abstrakt][Binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration with salt brine and geotechnical parameters of the cemented samples : abstract] / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Łukasz HEREZY // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Binding capability of ashes and dusts from municipal solid waste incineration with salt brine and geotechnical parameters of the cemented samplesBadania zdolności wiązania pyłów i popiołów po spalaniu odpadów komunalnych z solankową wodą zarobową i geotechniczne parametry scalonych próbek / Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2018 vol. 63 no. 4, s. 903–918. — Bibliogr. s. 918. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1152/858

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, popioły, podsadzka utwardzana, komory solne

  keywords: ashes, municipal waste, hardening backfill, salt chambers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ams.2018.124983

9
 • Budowa geologiczna wysadu solnego a perspektywy dalszej eksploatacji soli w kopalni „Kłodawa”Geology of the “Kłodawa” Salt Diapir and perspectives of further underground exploitation in the mine / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Grzegorz Misiek // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2006 t. 54 nr 4, s. 308. — Geology of Permian Salt Structures and Deposits in Poland — current knowledge and management perspectives : scientific conference at the Polish Geological Institute, April 13th, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Cutting niches in rock salt by means of a high-pressure water jet in order to accelerate the leaching of storage caverns for hydrogen or hydrocarbons / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI, Mariusz CHROMIK // Energies [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 8 art. no. 1911, s. 1–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-14. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/8/1911

 • keywords: salt caverns, leaching, hydrogen and fuel storage, gas

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13081911

11
 • Dzieje odkrycia, rozpoznania geologicznego i eksploatacji złoża soli kamiennej w KłodawieHistory of the discovery, exploration and exploitation of the rock salt deposit in Kłodawa, central Poland / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // W: Quo vadis sal : sól skarbem Kujaw i Wielkopolski : XXIII międzynarodowe sympozjum solne : Kopalnia Soli Kłodawa – Uniejów, 10–13 X 2018 = Quo vadis sal : salt: a treasure of the Kujawy and Wielkopolska regions : XXIII international salt symposium : Uniejów, 10–13 X 2018 / red.  Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 15. — Tekst pol.-ang.. — Referat opublikowany w formie artykułu w Przeglądzie Solnym

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, kopalnia soli w Kłodawie, produkcja soli, technologia eksploatacji soli

  keywords: Kłodawa Salt Mine, salt production, salt exploitation techniques, salt mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Dzieje odkrycia, rozpoznania geologicznego i eksploatacji złoża soli kamiennej w KłodawieHistory of the discovery, exploration and exploitation of the rock salt deposit in Kłodawa, Cental Poland / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2018 t. 14, s. 5–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.. — Quo vadis sal : XXIII międzynarodowe sympozjum solne : Kopalnia Soli Kłodawa : [Uniejów, 10–13 X 2018]. — tekst: http://www.psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/PS6-Poborska.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, kopalnia soli w Kłodawie, produkcja soli, technologia eksploatacji soli

  keywords: Kłodawa Salt Mine, salt production, salt exploitation techniques, salt mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Eksploatacja soli potasowych w Małopolsce wschodniej w czasach II Rzeczpospolitej – przyczynek do historii górnictwa solnego na PodkarpaciuExploitation of potash deposits in eastern Małopolska during the Second Polish Republic – a contribution to the history of salt mining in the Sub-Carpathian region / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Wacław ANDRUSIKIEWICZ // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 3: Przegląd solny = Salt review, s. 273–285. — Bibliogr. s. 284–285, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geological and technical introduction to the Wieliczka Salt Mine / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // W: Spring 2009 conference : Krakow, Poland, 26–28 april 2009 : technical conference papers / Solution Mining Research Institute. — [Krakow : s. n.], [2009]. — S. 223–231. — Bibliogr. s. 231, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnychConstruction of storage caverns in salt deposits – geological and mining aspects / Andrzej Kunstman, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Kazimierz Urbańczyk // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2009 t. 57, nr 9, s. 819–828. — Bibliogr. s. 828, Abstr.. — XIV Międzynarodowe Sympozjum Solne {\it Quo Vadis Sal} : bezpieczeństwo energetyczne Polski: magazynowanie paliw i bezpieczne składowanie w złożach soli kamiennej (perspektywy regionu gdańskiego) : Gdańsk-Jelitkowo, 8–9.10.2009 / pod red. Grzegorza Czapowskiego. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2009. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2009_09_50.pdf

 • keywords: underground storage, salt caverns, solution mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Geologiczne warunki występowania soli różowej w złożu kłodawskimGeological position of pink rock salt in the Kłodawa salt diapir (central Poland) / Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec, Grzegorz Misiek, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Piotr Kolonko // W: Quo vadis sal : przyszłość podziemnego magazynowania w złożach soli : X międzynarodowe sympozjum solne : Ciechocinek, 13–14 października 2005 / Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — [Polska : s. n.], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 67–68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Geologiczne warunki występowania soli różowej w złożu kłodawskimGeological position of pink rock salt in the Kłodawa salt diapir (central Poland) / Grzegorz Czapowski, Hanna Tomassi-Morawiec, Grzegorz Misiek, Piotr Kolonko, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia ; ISSN 0304-520X. — 2005 R. 44 z. 234–235 Przegląd Spraw Solnych [nr] 4–5, s. 86–87. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Granica pięter cechsztynu PZ3 i PZ4 w wysadzie solnym Inowrocławia na archiwalnych fotografiach w kopalni „Solno” – przyczynek do interpretacji lokalnych warunków sedymentacji w środkowej części polskiego basenu cechsztyńskiegoZechstein PZ3/PZ4 cyclothems boundary in the Inowrocław salt dome according to archival photographs of the “Solno” mine – an interpretation of local sedimentation conditions in the central part of the Polish Zechstein Basin / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2011 t. 37 z. 2, s. 283–292. — Bibliogr. s. 291, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2011-02/Geologia_2011_2_06.pdf

 • słowa kluczowe: Inowrocław, cechsztyn, nieciągłość stratygraficzna, spękania błotne, wysad solny, granica PZ3/PZ4

  keywords: Zechstein, Inowrocław, PZ3/PZ4 boundary, stratigraphic discontinuity, mud cracks, salt dome

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Katastrofy wodne w górnictwie solnym na świecie - przyczyny, sposoby zwalczania, skutki : [streszczenie]Water disasters in world salt mining - causes, counter measures, consequences : abstract / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // W: Quo vadis sal : aqua et sal : woda i sól : XXII międzynarodowe sympozjum solne : Wieliczka, 4–7 X 2017 = Quo vadis sal : aqua et sal : water and salt : XXII international salt symposium / red. Katarzyna Cyran, Agata Kasprzak, Justyna Nowińska. — [Wieliczka : s. n.], [2017]. — S. 14–15. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Koncepcja podziemnego składowiska odpadów w Kopalni Soli „Kłodawa” S. A.The concept of the underground waste disposal facility in the „Kłodawa” Salt Mine S. A. / Waldemar KORZENIOWSKI, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Grzegorz Bartłomiejczak // W: Quo vadis sal : górnictwo solne: dokonania i perspektywy na początku XXI wieku : XX międzynarodowe sympozjum solne : Bochnia, 7–10 X 2015 = Quo vadis sal : salt mining: achievements and prospects at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century : XX international salt symposium / red. tomu Grzegorz Czapowski, Agata Kasprzak, Krzysztof Bukowski. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 24–25. — Tekst pol.-ang.. — W. Korzeniowski, K. Poborska-Młynarska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Koncepcja wykorzystania i zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych Kopalni Soli „Kłodawa”The possibilities of reuse and utilization of underground voids in „Kłodawa” salt mine / Andrzej Sadowski, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Grzegorz Czapowski // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 6, s. 12–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz.. — Warsztaty Górnicze 2007 / Wyższy Urząd Górniczy. — Katowice : WUG, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Koncepcja wykorzystania i zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych Kopalni Soli ”Kłodawa”The possibilities of reuse and utilization of underground voids in Kłodawa salt mine / Andrzej Sadowski, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Grzegorz Czapowski // W: Warsztaty Górnicze 2007 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : 4–6 czerwca 2007, Ślesin k. Konina : materiały konferencji naukowej / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Wyższy Urząd Górniczy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Katowice : WUG, 2007. — 1 dysk optyczny. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 69). — ISBN: 978-83-60195-35-2. — S. 83–96. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 95, Streszcz.. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Spis treści”). — CD-ROM towarzyszy czasop.: WUG : Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Kopalne i współczesne ewaporaty Sycylii: II wyprawa naukowa Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego „Sycylia 2007” : wydarzenia i opinieFossil and recent evaporites of Sicily: II scientific excursion of the Polish Salt Mining Society “Sicily 2007” / Grzegorz Czapowski, Krzysztof BUKOWSKI, Hanna Tomassi-Morawiec, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 313–319. — Bibliogr. s. 317

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kopalnie soli kamiennej w Rumunii – tradycja i czasy dzisiejszeRock salt mines in Romania – the tradition and present days / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2010 t. 36 z. 3: Przegląd solny = Salt review, s. 431–438. — Bibliogr. s. 438, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2010-03/Geologia_2010_3_10.pdf

 • keywords: Romania, Polish Salt Mining Association, PSGS, salt mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu: