Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Piechota, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadanie wpływu robót strzałowych na zakotwiony strop wyrobiska komorowego
  AutorzyTadeusz DUDZIC, Waldemar KORZENIOWSKI, Stanisław PIECHOTA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 1, s. 9–23
2
 • [referat, 2002]
 • TytułGórnictwo rud w Polsce – stan obecny i perspektywy
  AutorzyStanisław PIECHOTA, Jan Butra, Bogusław Ochab, Bogdan Włodarz
  ŹródłoGórnictwo 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 8 listopada 2002 / SITG Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Oddziału w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — S. 77–95
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułOcena wartości współczynnika wzmocnienia górotworu stosowanego w klasyfikacji stropów w kopalniach LGOM dla różnych sposobów likwidacji zrobów
  AutorzyStanisław PIECHOTA, Marek CAŁA, Waldemar KORZENIOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2006 t. 62 nr 9, s. 1–8
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułO możliwości zwiększenia zakresu stosowania obudowy kotwiowej o długości żerdzi 1,2 m w kopalniach rud miedzi LGOM
  AutorzyStanisław PIECHOTA, Waldemar KORZENIOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2005 t. 61 nr 12, s. 39–43
5
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułPoziome wyrobiska udostępniające i przygotowawcze
  AutorzyJan Butra, Witold Bugajski, Stanisław PIECHOTA, Krzysztof Gajoch
  ŹródłoMonografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — S. 343–354
6
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułProblemy technologiczne związane z wybieraniem pokładów węgla w Lubelskim Zagłębiu Węglowym
  AutorzyStanisław PIECHOTA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2004 R. 28 z. 4/1, s. 171–187
7
 • [referat, 2002]
 • TytułRapid driving of gateroads with two cars in one face with the use of a new drilling-bolter
  AutorzyW. KORZENIOWSKI, S. PIECHOTA, S. Stachowicz
  ŹródłoRapid mine development : vorträge anlässlich des ersten internationalen Kolloquiums : Aachen, 22. und 23. Mai 2002 / hrsg. P. N. Martens. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, 2002. — S. 127–138
8
 • [referat, 2007]
 • TytułRozwój systemów eksploatacji złoża rud miedzi w rejonie LGOM : abstrakt
  AutorzyStanisław PIECHOTA
  ŹródłoGeologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi : konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem prof. dr. hab. Mariusza-Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska : Lubin, 26–28 września 2007 : materiały konferencyjne / red. Andrzej Banaszak, Stanisław Downorowicz. — [Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny], [2007]. — S. 31–32
9
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułRozwój systemów eksploatacji złoża rud miedzi w rejonie LGOM
  AutorzyStanisław PIECHOTA
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2007 nr 423, s. 23–42
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułRozwój technologii eksploatacji złóż w kopalniach głębinowych i działalność naukowa Katedry Górnictwa Podziemnego w okresie dziewiećdziesięcioletniej historii AGH
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Stanisław PIECHOTA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Zbigniew RAK, Jacek SEPIAŁ, Jerzy STASICA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 23–33
11
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2004]
 • TytułStanowisko do badania wytrzymałości kotwi górniczych na wstrząsy górotworu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław PIECHOTA
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: G01N 3/313. — Polska. — Opis patentowy ; PL 186705 B1 ; Udziel. 2003-07-08 ; Opubl. 2004-02-27. — Zgłosz. nr P.325366 z dn. 1998-03-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL186705B1.pdf
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułStan naprężenia w górotworze w otoczeniu pól ścianowych w kopalni „Bogdanka”
  AutorzyMarek CAŁA, Stanisław PIECHOTA, Antoni TAJDUŚ
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2004 R. 55 nr 2, s. 46–53
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułSystemy eksploatacji grubych pokładów węgla kamiennego z podziałem na warstwy
  AutorzyStanisław PIECHOTA, Michał STOPYRA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2009 t. 65 nr 11–12, s. 35–42
14
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułSystemy eksploatacji, sposoby urabiania oraz rodzaje obudowy wyrobisk
  AutorzyAndrzej Janowski, Henryk Cieszkowski, Jan Dąbski, Andrzej Katulski, Stanisław PIECHOTA, Ryszard Żarski
  ŹródłoMonografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — S. 374–403
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułSystemy eksploatacji z wypuszczaniem urobku stosowane w kopalniach węgla kamiennego
  AutorzyStanisław PIECHOTA, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2008 t. 64 nr 6, s. 1–8
16
 • [książka, 2009]
 • TytułSystemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli
  AutorzyStanisław PIECHOTA, Michał STOPYRA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 303, [1] s., [1] k. złoż.
17
 • [podręcznik, 2008]
 • TytułTechnika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń
  AutorzyStanisław PIECHOTA
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 332, [1] s.
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułWpływ grubości warstwy spoiwa i długości odcinka wklejenia kotwi na jej efektywność utwierdzenia w górotworze karbońskim
  AutorzyStanisław PIECHOTA, Michał STOPYRA, Jerzy STASICA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2002 t. 58 nr 3, s. 22–30
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułWpływ konstrukcji żerdzi kotwi wklejanej na efektywność jej utwierdzenia
  AutorzyStanisław PIECHOTA, Michał STOPYRA, Jerzy STASICA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2002 t. 58 nr 7–8, s. 35–41
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułWpływ rozwarstwienia stropu wyrobiska podziemnego na dynamiczne obciążenie obudowy kotwiowej
  AutorzyWaldemar KORZENIOWSKI, Stanisław PIECHOTA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2006 t. 62 nr 1, s. 12–16
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułWspółczynnik wzmocnienia górotworu w obudowie podporowo-kotwiowej w wyrobiskach korytarzowych
  AutorzyStanisław PIECHOTA, Waldemar KORZENIOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2002 t. 58 nr 6, s. 17–21