Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Piechota, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Badanie wpływu robót strzałowych na zakotwiony strop wyrobiska komorowego
2
 • Dobór obudowy mieszanej kotwiowo-podporowej dla wyrobisk przygotowawczych w warunkach ciśnień deformacyjnych
3
 • Górnictwo rud w Polsce – stan obecny i perspektywy
4
 • Koncepcja zasad doboru i wykonywania obudowy łukowej wyrobisk przygotowawczych w warunkach KWK [Kopalni Węgla Kamiennego] „Bogdanka”
5
 • Obudowa mieszana chodników przyścianowych w Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka”
6
 • Ocena wartości współczynnika wzmocnienia górotworu stosowanego w klasyfikacji stropów w kopalniach LGOM dla różnych sposobów likwidacji zrobów
7
 • Oddziaływanie górotworu na obudowę wyrobisk korytarzowych w warunkach ciśnień deformacyjnych w kopalni „Bogdanka”
8
 • O możliwości oceny wpływu robót strzałowych i wstrząsów górotworu na obwały stropu w kopalniach LGOM (Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy)
9
 • O możliwości zwiększenia zakresu stosowania obudowy kotwiowej o długości żerdzi 1,2 m w kopalniach rud miedzi LGOM
10
 • Poziome wyrobiska udostępniające i przygotowawcze
11
 • Problemy technologiczne związane z wybieraniem pokładów węgla w Lubelskim Zagłębiu Węglowym
12
 • Przegląd metod utylizacji i sposobów usuwania zużytych opon samochodowych
13
 • Rapid driving of gateroads with two cars in one face with the use of a new drilling-bolter
14
 • Rozkład siły osiowej wzdłuż kotwi na podstawie badań {\em in situ}
15
 • Rozwój systemów eksploatacji złoża rud miedzi w rejonie LGOM
16
 • Rozwój systemów eksploatacji złoża rud miedzi w rejonie LGOM
17
 • Rozwój technologii eksploatacji złóż w kopalniach głębinowych i działalność naukowa Katedry Górnictwa Podziemnego w okresie dziewiećdziesięcioletniej historii AGH
18
 • Sposoby wzmacniania zasadniczej obudowy kotwiowej w kopalniach rud miedzi
19
 • Stanowisko do badania wytrzymałości kotwi górniczych na wstrząsy górotworu
20
 • Stan naprężenia w górotworze w otoczeniu pól ścianowych w kopalni „Bogdanka”
21
 • Systemy eksploatacji grubych pokładów węgla kamiennego z podziałem na warstwy
22
 • Systemy eksploatacji, sposoby urabiania oraz rodzaje obudowy wyrobisk
23
 • Systemy eksploatacji z wypuszczaniem urobku stosowane w kopalniach węgla kamiennego
24
 • Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli
25
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń