Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Piechota, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Badanie wpływu robót strzałowych na zakotwiony strop wyrobiska komorowegoTesting of influence of blasting works on bolted roof in room excavation / Tadeusz DUDZIC, Waldemar KORZENIOWSKI, Stanisław PIECHOTA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 1, s. 9–23. — Bibliogr. s. 23, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dobór obudowy mieszanej kotwiowo-podporowej dla wyrobisk przygotowawczych w warunkach ciśnień deformacyjnychSelection of mixed bolting-supporting lining for the preparatory excavations for condition of deformation pressures / Stanisław PIECHOTA // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2001 nr 19, s. 43–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Górnictwo rud w Polsce – stan obecny i perspektywyOre mining in Poland – today and perspectives / Stanisław PIECHOTA, Jan Butra, Bogusław Ochab, Bogdan Włodarz // W: Górnictwo 2002 : konferencja naukowa : Kraków, 8 listopada 2002 / SITG Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Oddziału w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — S. 77–95. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Koncepcja zasad doboru i wykonywania obudowy łukowej wyrobisk przygotowawczych w warunkach KWK [Kopalni Węgla Kamiennego] „Bogdanka”[A conception of principles for choice and construction of arch yield suppor in preparatory workings in Bogdanka coal mine] / Stanisław PIECHOTA // W: XXV lat Lubelskiego Zagłębia Węglowego : konferencja naukowa : Lublin, czerwiec 2000 / KWK „Bogdanka” S.A.. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza], [2000]. — S. 53–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • O możliwości oceny wpływu robót strzałowych i wstrząsów górotworu na obwały stropu w kopalniach LGOM (Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy)About assessment possibility of blasting and bumps influence on roof fall in LGOM (Legnica-Głogów Copper Region) / Waldemar KORZENIOWSKI, Stanisław PIECHOTA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2000 t. 57 nr 3, s. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Summ., Zsfassung, Rez., Reś.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • O możliwości zwiększenia zakresu stosowania obudowy kotwiowej o długości żerdzi 1,2 m w kopalniach rud miedzi LGOMAbout possibility increase of application range of roof bolting with roof bolts 1,2 m long in the copper ore mines of LGOM (Legnica Głogów Copper Region) / Stanisław PIECHOTA, Waldemar KORZENIOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2005 t. 61 nr 12, s. 39–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, obudowa kotwiowa, kopalnie rud miedzi, zachowanie się górotworu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Obudowa mieszana chodników przyścianowych w Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka”Mixed roof bolting and steel arch-straight bearing support of longwall gates in difficult mining – geological conditions of Bogdanka mine / Stanisław PIECHOTA, Waldemar KORZENIOWSKI, Stanisław Stachowicz // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2000 R. 51 nr 4, s. 168–177. — Bibliogr. s. 177, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena wartości współczynnika wzmocnienia górotworu stosowanego w klasyfikacji stropów w kopalniach LGOM dla różnych sposobów likwidacji zrobówEvaluation of rock mass reinforcement factor used in LGOM (Copper Region of Legnica and Głogów) mine roofs classification for various ways of cavities caused by extraction liquidation / Stanisław PIECHOTA, Marek CAŁA, Waldemar KORZENIOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62 nr 9, s. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Oddziaływanie górotworu na obudowę wyrobisk korytarzowych w warunkach ciśnień deformacyjnych w kopalni „Bogdanka”Influence of the strata on the support of roadways in conditions of deformation pressures at „Bogdanka” mine / Stanisław PIECHOTA, Waldemar KORZENIOWSKI, Jan Kosonowski, Bolesław Kozek // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2001 R. 52 nr 6, s. 244–251. — Bibliogr. s. 251, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Poziome wyrobiska udostępniające i przygotowawcze[Horizontal access and preparatory excavations] / Jan Butra, Witold Bugajski, Stanisław PIECHOTA, Krzysztof Gajoch // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 343–354. — Bibliogr. [dla całej części 3] s. 456–460

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Problemy technologiczne związane z wybieraniem pokładów węgla w Lubelskim Zagłębiu WęglowymTechnological problems in relation to mining of coal seams in Lublin Coal Basin / Stanisław PIECHOTA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 4/1, s. 171–187. — Bibliogr. s. 186–187, Streszcz., Summ.. — Dwadzieścia lat w podziemnych technologiach górniczych : Kraków 9–10 grudnia 2004 : konferencja odbywa się w 20 rocznicę śmierci Profesora Stanisława Takuskiego / red. nauk. z.: Jerzy Kicki, Stanisław Piechota ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego ; Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Opis wg obwoluty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przegląd metod utylizacji i sposobów usuwania zużytych opon samochodowychSurvey of utilization methods and removal procedures of used car tires / Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Stanisław PIECHOTA, Zygmunt Kwiecień, Maciej MAZURKIEWICZ // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 1996 R. 30 nr 6, s. 214–217. — Bibliogr. s. 217, Streszcz., Summ., Soder\v{z.}, Zsfassung.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rapid driving of gateroads with two cars in one face with the use of a new drilling-bolter / W. KORZENIOWSKI, S. PIECHOTA, S. Stachowicz // W: Rapid mine development : vorträge anlässlich des ersten internationalen Kolloquiums : Aachen, 22. und 23. Mai 2002 / hrsg. P. N. Martens. — Essen : Verlag Glückauf GmbH, 2002. — (Aachen International Mining Symposia ; Bd. 1). — S. 127–138. — Bibliogr. s. 138, Abstr., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rozkład siły osiowej wzdłuż kotwi na podstawie badań {\em in situ}Distribution of axial force along roof bolt based on {\em in situ} research / Waldemar KORZENIOWSKI, Stanisław PIECHOTA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2000 T. 56 nr 12, s. 22–28. — Bibliogr. s. 28, Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rozwój systemów eksploatacji złoża rud miedzi w rejonie LGOM : abstraktDevelopment of copper ore mining methods in LGOM region : abstract / Stanisław PIECHOTA // W: Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi : konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem prof. dr. hab. Mariusza-Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska : Lubin, 26–28 września 2007 : materiały konferencyjne / red. Andrzej Banaszak, Stanisław Downorowicz. — [Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny], [2007]. — Na okł. dodatkowo: 50-lecie odkrycia złoża rud miedzi. — S. 31–32. — Pełny tekst w Biuletynie PIG 2007 nr 423

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Rozwój systemów eksploatacji złoża rud miedzi w rejonie LGOMDevelopment of copper ore mining methods in LGOM region / Stanisław PIECHOTA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2007 nr 423, s. 23–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr.. — Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi = Geological, economic and social significance of the discovery of the copper deposits / pod red. nauk. Sławomira Oszczepalskiego ; PIG. — Warszawa : PIG, 2007

 • słowa kluczowe: systemy eksploatacji, obudowa wyrobisk i mechanizacja robót, sposób udostępnienia i przygotowania złóż, rudy miedzi w Polsce

  keywords: roof support and mining mechanization, mining methods, copper ores in Poland, access and preparatory works

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rozwój technologii eksploatacji złóż w kopalniach głębinowych i działalność naukowa Katedry Górnictwa Podziemnego w okresie dziewiećdziesięcioletniej historii AGHDevelopment of deposit exploitation technology in underground mines and scientific activity of Underground Mining Department during ninety years history of AGH (Academy of Mining and Metallurgy) / Waldemar KORZENIOWSKI, Stanisław PIECHOTA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA, Zbigniew RAK, Jacek SEPIAŁ, Jerzy STASICA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 5–6, s. 23–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposoby wzmacniania zasadniczej obudowy kotwiowej w kopalniach rud miedziThe methods of strengthening of roof-bolting support in copper mines / Stanisław PIECHOTA // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 1999 nr 9, s. 10–14. — Bibliogr. s. 14, Summ. Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Stan naprężenia w górotworze w otoczeniu pól ścianowych w kopalni „Bogdanka”Stress conditions in the strata surrounding longwall areas at “Bogdanka” mine / Marek CAŁA, Stanisław PIECHOTA, Antoni TAJDUŚ // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2004 R. 55 nr 2, s. 46–53. — Bibliogr. s. 53, Summ., Streszcz., Rez.

 • słowa kluczowe: analizy numeryczne naprężeń, naprężenia pionowe w górotworze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Stanowisko do badania wytrzymałości kotwi górniczych na wstrząsy górotworu[Method of and stand for testing mining anchors for their ability to withstand earth tremors] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław PIECHOTA. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: G01N 3/313. — Polska. — Opis patentowy ; PL 186705 B1 ; Udziel. 2003-07-08 ; Opubl. 2004-02-27. — Zgłosz. nr P.325366 z dn. 1998-03-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL186705B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Systemy eksploatacji grubych pokładów węgla kamiennego z podziałem na warstwyHard coal thick seams mining systems with horizontal slicing / Stanisław PIECHOTA, Michał STOPYRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 11–12, s. 35–42. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Systemy eksploatacji, sposoby urabiania oraz rodzaje obudowy wyrobisk[Mining methods, winning techniques and types of rock support] / Andrzej Janowski, Henryk Cieszkowski, Jan Dąbski, Andrzej Katulski, Stanisław PIECHOTA, Ryszard Żarski // W: Monografia KGHM Polska Miedź S. A. / zespół red. Adam Piestrzyński, Andrzej Banaszak, Małgorzata Zaleska-Kuczmierczyk. — Wyd. 2 [zm. i uzup.]. — Lubin : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, Wrocław na zlecenie KGHM Polska Miedź S. A., 2008. — ISBN: 978-83-922065-7-6. — S. 374–403. — Bibliogr. [dla całej części 3] s. 456–460

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Systemy eksploatacji z wypuszczaniem urobku stosowane w kopalniach węgla kamiennegoMining methods with draw control used in hard coal mines / Stanisław PIECHOTA, Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2008 t. 64 nr 6, s. 1–8. — Bibliogr. s. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli[Systems of the underground exploitation of hard coal deposit, ores and salt] / Stanisław PIECHOTA, Michał STOPYRA, Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 303, [1] s., [1] k. złoż.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0338). — Bibliogr. s. 297–[304]. — ISBN: 978-83-7464-234-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń[Technology of deposits exploitation and mines liquidation] / Stanisław PIECHOTA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 332, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0263). — Bibliogr. s. 329–[333]. — ISBN: 978-83-7464-131-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: