Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Obracaj, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5987-6718

ResearcherID: S-5212-2017

Scopus: 14629217000

PBN: 909499

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 227, z ogólnej liczby 228 publikacji Autora


1
 • Air cooling systems in Polish coal mines
2
 • Analiza efektywności odmetanowania w polskich kopalniach węgla kamiennego
3
 • Analiza modeli rozprzestrzeniania się pyłu w wyrobiskach podziemnych
4
 • Analiza możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych w układzie ogrzewania budynku z powietrzną pompą ciepła
5
 • Analiza przyczyn powstania pożaru w drążonym chodniku
6
 • Analiza stanu zapylenia powietrza na wybranych stanowiskach pracy
7
 • Analiza systemów wentylacyjnych pod kątem możliwości lokalizacji w nich georeaktora podziemnego zgazowania węgla
8
 • Analiza warunków mikroklimatu w rejonie ścian eksploatacyjnych kopalń węgla kamiennego
9
 • Analiza wpływu zmienności współczynnika COP na dobór pompy ciepła typu powietrze/woda
10
 • Analysis of air parameters in planned underground openings with thermal insulation of side walls and air cooling
11
 • Analysis of connecting a forcing fan to a multiple fan ventilation network of a real-life mine
12
 • Analysis of the impact of connecting a forcing fan to a multiple fan ventilation network of a real-life mine
13
 • An evaluation of the functioning of cooling systems in the Polish coal mine industry
14
 • Assessment of sealed fire states by fire characteristic
15
 • A new method for assessing the status of sealed-off coal mine fires
16
 • Badania nad wykorzystaniem zawiesiny lodowej w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych
17
 • Badania termodynamiczne wielopłaszczowej, lutniowej chłodnicy powietrza typu CHWL-1000 w warunkach kopalnianych
18
 • Bilans energetyczny pracy układu skojarzonego centralnej klimatyzacji w KWK „Pniówek”
19
 • Charakterystyka wielopłaszczowej, lutniowej chłodnicy powietrza typu CHWL-1000
20
 • Coal mine methane drainage in conditions of Polish coal mines
21
 • Comparison of methane drainage methods used in Polish coal mines
22
 • Controlling the distribution of cold water in air cooling systems of underground mines
23
 • Controlling the distribution of cold water in air cooling systems of underground mines
24
 • Current ventilation problems in hard coal mines
25
 • Dobór obliczeniowych parametrów powietrza zewnętrznego i ich wpływ na obliczanie wydajności chłodnicy